Barbara Brennan(Podle Heyoana)
Citát z knihy "Zjevení světla", Barbara Ann Brennan, ISBN: 80-7205-749-9, EAN: 978807205749, nakladatelství Pragma, rok vydání 2000.

To je úžasná otázka a doufám, že si ji klade víc lidí. Je čím dál důležitější, že si větší počet lidí začíná uvědomovat, že jsou obyvatelé světa. První krok k tomu je začít se vnímat z tohoto vyššího místa a nechávat svá rozhodnutí a činy vyrůstat z tohoto širšího poznání.
Z našeho pohledu jste spolutvůrci Země a všeho, co na ní existuje. Vytváříte všechno to, co ve svém životě prožíváte, a když je tam bolest, tak jenom proto, že jste ji svým jednáním vytvořili. To neznamená, že jste špatní, to znamená, že jste se nenaučili lekci, které jste se přišli naučit. Tak vytváříte situaci, která nejenže vyrůstá z této nevědomosti, ale dává vám
také přesně ty nástroje, které potřebujete, a směr, kterým se máte dívat, abyste pochopili.
Zkuste se dívat z naší perspektivy a aplikujte to na světovou situaci. Nejdříve si položte otázku, kterou byste si dali, kdyby se jednalo o nějaké osobní problémy. Co tato světová situace znamená pro mne osobně? Jakou zprávu vyššího světa (jako zrcadla mého já) mi zkouší dát o tom, co se potřebuji naučit? Jaká je povaha bolesti, kterou pomáhám spoluvytvářet? Co je potřeba s tím udělat a co mohu udělat já osobně? Jak mohu já osobně přispět?

Teď byste mohli říci „Já jsem to nezpůsobil.“ Můžete dokonce začít obviňovat ostatní - „To všechno ti politici" nebo byste si mohli vybrat pro obviňování nějakou národnost či etnickou skupinu. Ale byli jste to vy, kdo se účastnil voleb, nebo k nim naopak nešel. Jste to vy, kdo v sobě nosíte předsudky vůči ostatním, kteří jsou jiní, než jste vy. Jednáte tak, ať se jedná o lidi, které znáte, nebo o úplné cizince. Tyto generalizace a domněnky, které uplatňujete na ostatních, také automaticky a často podvědomě používáte na sebe. Jsou příčinou velké části naší vnitřní osobní bolesti. Když se slyšíte negativně mluvit o někom jiném, zeptejte se sami sebe, jaký účinek to má na vás, když to říkáte o sobě. Touhy lidské duše nejsou omezené hranicemi, jazykem nebo vírou. Ale tyto rozdíly umožňují, aby si duše nalezla vhodnou školní třídu (nebo hřiště), kde se bude učit. Je to právě tato různost, která dělá ze Země tak úžasné místo pro inkarnaci. Národnosti byly vytvořeny proto, aby do našich životů přinesly rozmanitost a rozruch. Nebylo to nikdy míněno jako bitevní pole. Takto může jedinec prožít na Zemi mnoho životů v různých prostředích a opravdu se nebude nudit.
Tak co se to stalo? Věci, které vás dovedly na Zemi, kde se jim máte naučit, jsou přesně ty, které způsobují problémy. Principiálně vás pokaždé vrátí na Zemi vaše víra v oddělenou realitu. Tato víra je také příčinou vašeho strachu. Přicházíte sem, aby se váš strach rozplynul, ale právě skrze tento strach, který potřebuje zmizet, se bojíte ještě víc. Zeptejte se sami sebe: čeho přesně se nejvíc obávám, a to jak v osobním životě, tak ve světovém měřítku? Uvidíte, že se jedná o stejný strach. Víte, že většina lidí se bojí přesně stejných věcí jako vy a z toho vychází i jejich konání? Tyto společné strachy jsou původem světových konfliktů.
Všichni se bojíte ztráty, onemocnění, smrti a nedostatku svobody. Bojíte se, že vám někdo vezme něco cenného, co ve vašem životě funguje. Ale říkám vám, že jediný člověk, který to může udělat, jste vy sami. Jakého množství osobní svobody se vzdáte ze strachu? Přesně tolik se budete pokoušet vzít někomu jinému. V jakém rozsahu si ve svém těle vytvoříte nemoc, přesně v takovém dovolíte ostatním, aby ji v sobě živili a nepřijímali nabídnutou pomoc. Míra fyzického, emocionálního, mentálního a spirituálního nenasycení, kterou si vytvoříte ve svém životě, je přesně mírou vaší tolerance fyzického, emocionálního, mentálního a spirituálního ochuzení u ostatních. Jestliže to uděláte sobě, uděláte to i ostatním. Takže prvním místem, kde se vytváří světový mír, je váš domov. Vytvářejte harmonii doma, v práci a ve společenství a potom ji rozšiřujte dál. Nechali byste své dítě hladovět? Tak proč necháte hladovět nejbližšího souseda, Afričana nebo Inda? Kdekoliv vedete dělící čáru, tam omezujete i sebe: své sebevymezení, svou lásku a svou sílu.

Doporučuji, aby každý zasvětil deset procent svého času a energie soukromému projektu za účelem dosažení světového míru. Může to být v oblasti vzdělávání, politických aktivit, komunikace, nebo prostě dejte peněžní příspěvek na účel, s nímž se cítíte být spojeni. Udělejte to z hlediska toho, že jste stávající situaci pomáhali vytvořit, a tedy ji chcete léčit jako léčitel, kterým jste, a mocí, která je vám jako spolutvůrci dostupná. Takže místo konání něčeho pro světový mír, protože by se s tím mělo něco dělat, budete pracovat, protože to chcete. Spíše než ze strachu a viny budete pracovat jako tvůrci, kteří dávají své dílo do pořádku. Nikdy se k tomu nestavte s názorem, že jste téměř bezmocní a nemůžete s tím nic udělat. To není a ani nikdy nebude pravda. Jste spolutvůrcem všech svých zkušeností a zážitků včetně světové situace. Jestliže se vám vaše výtvory nelíbí, nalezněte lekce, které vám umožní poučit se ze svých nedokonalých tvůrčích aktů, a vytvořte to jiným, vhodnějším způsobem.
Pokud se obáváte chudoby, potom vaše akce, které vycházejí z tohoto strachu - pokusy zastavit svou osobní chudobu -, pomáhají vytvářet chudobu ve světovém měřítku. Váš strach napomáhá udržení masové víry v chudobu. Tato masová víra vyvolává reakci odporu vůči chudobě, v níž se každý snaží získat víc a víc a držet si to pro sebe. Hrabivost vede k bojům o ekonomický zisk, který zase přináší vyčerpávání světových zdrojů. To s sebou nese vytváření ještě větší chudoby a udržuje ji tady ve fyzickém světě.
Uvažte to, přátelé: vytváříte strach a věci, kterých se nejvíc děsíte. Nejenže jste zabořeni do vaší víry v osobní chudobu a co všechno pro vás znamená, ale ještě deset procent svého času budete věnovat tomu, abyste hledali řešení světové chudoby. Světové řešení problému bude stejné jako vaše osobní. Lakota a chamtivost jsou založeny na strachu, že nebudete mít dost. Co se jeví jako lakota, je vlastně strach z chudoby. Ten na oplátku vytváří chudobu, která vede k vyčerpávání zdrojů surovin a ohrožuje vaši existenci. Ale co je podstatné - pod vaším strachem z chudoby leží váš existenciální strach, a tedy vaše hrabivost spočívá na chatrném základu vašeho hlubšího existencionálního strachu. Co může být ještě řečeno o lakotě? Určitě si nikdy nepřejete, aby byl tento výraz použit o vás. Trochu to zjemníme: když se podíváte do sebe, naleznete tam mnoho „chtění". Udělejte seznam vašich „chci". Zjistíte, že mnohé z nich jste si vymysleli, abyste se cítili v bezpečí - ale to vám přece nikdy nemohou poskytnout. Teď si položte otázku: „Která z těchto chtění přinesou, co si přeji vytvořit podle svého vyššího vědomí, a jsou založena na systému pozitivních přesvědčení?" Která chci vytvořit, abych se cítil v bezpečí, a pocházejí z mého systému negativních přesvědčení ? Tímto způsobem seznam rozdělte. Zaměřte se na část pozitivních přesvědčení a zeptejte se: „Jak každé z těchto mých „ chci' poslouží stejně světu jako mně osobně?" Když skončíte, určete každou položku, která by měla jenom zmírňovat váš strach, a opět se zeptejte: „Jaký strach se to pokouším zmírnit a jakým způsobem?
Když budu jednat podle těchto chtění, jak moje činy ovlivní svět?" Jak už víte z předcházejícího textu, v podstatě platí, že když jednáme ze strachu, prostřednictvím těchto činů potvrzujeme správnost strachu ve světě. Povšimněte si, že v tom případě některé z položek patří do druhé části seznamu.

Toto cvičení vám umožní lépe porozumět tomu, jakým způsobem jste odpovědní nejen za vytváření vlastních životních zkušeností a prožitků, ale i světové situace. Vy jste za ni značně zodpovědní! Vaše jednání má obrovský účinek !
Milí přátelé, uvědomte si přímý dopad vašeho systému přesvědčení jak na vaše osobní vztahy, tak i na světovou situaci. Protože tento přímý následek existuje, můžete to změnit tím, že naleznete své systémy negativních přesvědčení a přetvoříte je tak, aby přinášely tomuto světu lásku, péči a důvěru. Pokoj a láska vám.

Aktualizováno ( Středa, 27 Březen 2019 18:01 )