22.jpg
Home Život Alexe L. Orbita
"Začněte nejprve milovat sami sebe a budete vědět, jak milovat druhé."
Reverend Alex L. Orbito

Život Alexe L. Orbita

Alex Orbito se narodil v chudém venkovském prostředí severní části Filipín. Vyrostl v rodině, která se věnovala duchovnímu léčení a používala mediumship. Oba jeho rodiče vydělávali na skromné živobytí jako farmáři a zároveň byli také zapojeni do unie Espiritistas, což je spolupráce a kontakt s Duchem Svatého při léčbě lidí. V tomto prostředí plném víry a lásky, modliteb a léčení, se většina z jeho bratrů a sester stali také léčiteli. Alex byl nejmladší ve své rodině a začal svou léčivou misi ve věku 14 let. Zdál se mu sen, že může vyléčit nemohoucí a nechodící pacienty. Začal tedy léčit a velmi brzy se stal významným léčitelem z Filipín, který byl vyhledáván mnoha pacienty, lékaři a vědci i ze zahraničí. Když dosáhl věku 18 let, měl pocit, že je na čase prozkoumat svět i mimo svou vesnici a také chtěl utéci dlouhým frontám lidí, kteří čekali každý den na léčení.
Když opustil vesnici, změnil si jméno na Josefa Viloria. Po dobu tří let putoval po severní části Filipín, přijímal mnoho různých úloh a úkolů, aby se uživil. V tomto období se mu však postupně zhoršovalo zdraví, až nemohl skoro ani chodit. Stále však k němu promlouval hlas, který jej vyzýval, aby opět pokračoval v léčení pacientů.
Ve věku 21 let se nakonec vrátil zpět domů ke své rodině, kde prvním pacientem byla maminka, která se v době jeho nepřítomnosti duševně zhroutila starostí a úzkostí o svého syna.

Od tohoto okamžiku se Alex Orbito začal věnovat výhradně svému léčivému poslání, až se nakonec stal jedním z nejvyhledávanějších léčitelů nejen na Filipínách.
V sedmdesátých letech měl návštěvy mnoha různých vědeckých skupin a byl pozván do zahraničí. Díky tomu se otevřely nové obzory v oblasti self-healing pro pacienty a vědce.

Herečka a spisovatelka Shirley MacLaine je svědkem Alexova uzdravení v průběhu několika let a popisuje své osobní zkušenosti v bestselleru „Going Within“ (1989, Jít do sebe), který jej udělal ještě více známým po celém světě. V průběhu léčitelského života cestoval do více než 60 zemích po celém světě, ošetřoval chudé i bohaté, známé a neznámé. I přes nedůvěru a skepsi které Alex Orbito čelil, po téměř pět desetiletí trpělivě a vytrvale pracoval na zvýšení povědomí o duchovním léčení na Filipínách a na celém světě. Položil své ruce na miliony nemocných lidí. Velká většina pacientů, kteří prohlašují a potvrzují účinnost jeho léčebné kůry, se vždy setkala s popřením osobní chvály Alexe, jelikož vždy vysvětluje, že je jen nástrojem Božské síly. Alex Orbito znovu a znovu dobrovolně spolupracoval s řadou laboratorních vyšetření a stával se předmětem přísných vědeckých testů k určení zdroje a rozsahu jeho léčivých účinků (viz níže). Výzkum, který byl proveden ve Švédsku, Německu, Rakousku, Francii, Kanadě, Japonsku a na Filipínách potvrdil jeho mimořádné léčivé dary.

Na výzkumu se podíleli tito přední vědci:
německý fyzik a chemik Alfred Stelter Ph.D., americký biochemik Dr. Donald G . Westerbeke, holandský neurolog Jan van Hemert Ph.D, zakladatel první evropské univerzity celostní medicíny Kanaďan Dr. Lee Pulos Ph.D a japonský výzkumník Dr. Kenzo Yamamoto.

Ve více než 20 knihách již bylo napsáno částečně nebo výhradně o Alexovi Orbitovi a jeho léčivém poslání, některé z nich jsou uvedeny v tomto článku.
Alex Orbito založil v roce 1983 asociaci - kruh filipínských léčitelů, ve které byl zvolen prezidentem.
Tato nadace poskytuje také stipendia a finance pro komunitní centra a školy v oblasti Cuyapo a Pangasinan na Filipínách.
V roce 1985 obdržel Alex čestný doktorát od OSN jako "vynikající a speciální vyslanec pro univerzální mír, dobrou vůli a porozumění".
V roce 1999 zahájil Alex stavbu pyramidy pro Asii, kde jsou pořádány léčivé mezinárodní semináře. Setkání, která se zde konají, usnadňují učení, výměnu zkušeností a osobní růst.
V roce 2000 získal prestižní cenu filipínského Řádu José Rizala za humanitární práce na Filipínách i v zahraničí.
Níže je malý přehled několika dokumentů, které byly vysílány na národních i mezinárodních televizních stanicích a to především v posledním desetiletí.
Seznam není zdaleka kompletní, protože Alex Orbito si na všechny novináře a televizní stanice, které natočili dokumenty o něm a jeho léčivé práci, nevzpomíná. Je o něm známo, že byl vždy otevřený a ochotný mluvit s tiskem a médii a ochotně umožnil natáčení léčivých procesů se souhlasem nemocného pacienta, ve kterých je viditelné, jak léčení probíhá a že není co skrývat.
BBC World National Geoprahic Taiwan národní vysílání TV3 a španělská TV5 Francouzská TV1 Mano Mano Ng Program po Siddhart Kak odst. National TV Indie Filipínská CBS-TV "Mangandang Gabi Bajan" Noli v di Castro
Japonský National TV "Faith Healing" od antropoligisty Jeana-Dominqua Michela (Švýcarsko) " Philippine Healers " - Harvey Martin (USA) a mnoho dalších.
Poznámka: Zvláště zajímavý je dokument "Faith Healing" od švýcarského antropoligisty Jeana-Dominiqua Michela, který poskytuje komplexní a objektivní přehled o životě Alexe Orbita a jeho práci doma i v zahraničí. Toto DVD si můžete objednat na adrese: Cash-Film Productions, Jean-Dominique Michel,
Rue de la Terrassiere 58, 1207 Ženeva, Švýcarsko. E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Seznam literatury o Alexovi L. Orbitovi
- Going Within (Jít do sebe) od Shirley MacLaine (ISBN 90-202-4730-1)
- Salvada en Manila od Charlotte Vincent (ISBN 84-87232-34-5) - "Born to Heal" a "Magicians of God" (Boží kouzelník) napsal Jaime T. Licauco (ISBN 971-27-0884-5)
- Man of Light, the extraordinary gifts of a great healer: Alex L. Orbito napsal Rinaldo Lampis
(ISBN 88-87241-00-7)
- Alex L. Orbito „Heiler im Licht", "Healer in the Light" (Světelný léčitel) napsal Brigitte Schumann
- The Secret Teachings of the Espiritistas Harvey Martin (ISBN 0-9660843-8-1)
- A Psychiatrist’s Search for God napsal Adrian Finkelstein M. D.
- Awakening the Healer Within napsala Andrea Cagan.
- Two weeks with the Psychic Surgeons napsal Marti Sladek
- Healers and the healing Process napsal George W Meek, Ph.D
- Alex Orbito, guaritore filippino od Romy Tajona
- Paranormale Chirurgie auf den Philippinen napsal B. Zinser a J. Fisch M. D. (ISBN 2-87950-004-4)
- Die Philippinischen Heiler napsal Faehndrich Waltraud M.D.
- Paranormale Heilmethoden auf den Philippinen od Wernera Schiebelera
- Psi-Healing naspal Stelter Alfred, Ph.D, M.D.
- Die Logurgie in den Philippinnen napsal Naegeli- Osjord Hans, M. D.
Poznámka: Zájemcům o koupi knihy z výše uvedeného seznamu literatury, doporučujeme objednávat přes internet nebo prostřednictvím specializovaných webových stránek.
Upozorňujeme, že některé knihy jsou k dispozici pouze v jednom konkrétním jazyce.
Vědecké studie a výzkum prováděný na Alexovi L. Orbitovi
V průběhu svého života byl Alex Orbito často nucen podstoupit a pomáhat při vědecké studii a dalších výzkumech, měření a pochopení jevů léčení holou rukou či duševní operaci. Chcete-li zobrazit dlouhý seznam vědeckých studií a znát jejich výsledky, které provedl Dr. Jan van Hemert Ph.D,
Najdete je na stránkách - odkaz zde http://www.pyramidofasia.org/studies.html
Diskuse a obvinění kolem duchovního léčení
Duchovní léčení a zejména psychické operace, které provádí Alex L. Orbito, velmi často vytváří okruh diskuzí a debat, jelikož je léčení založeno na hluboké víře, spojením s přírodou a materializaci, kterou současná věda ještě stále nedokáže plně vysvětlit.
Mnoho rozsáhlých studií prováděných ve spolupráci Alexe Orbita s pacienty, ukázaly znovu a znovu, že léčivé energie skutečně existují a že vysokému procentu lidí došlo ke zlepšení a v některých případech i k úplnému vyléčení pacienta.
Alex Orbito byl vždy ochoten podřídit se vědeckým studiím a výzkumům tak, aby věda mohla pokročit v jeho metafyzickém a holistickém přístupu. Stejně tak spolupracoval s mnoha vědci, mediálními lidmi, dokumentaristy a mnoha dalšími, kteří hlubokým způsobem studovali jeho práci.
Přesto se Alex občas potýká s problémy a obviněním z podvodu, nebo nezákonné medicínské praxe, jelikož způsob léčení, který aplikuje na pacienty, nemá kořeny v naší moderní medicíně.
V roce 2003 v Itálii nabídl dvakrát soudu možnost provést psychické operace před soudci za jejich podmínek, aby podal důkaz pravosti svých léčebných metod a darů.
Nabídka byla odmítnuta v obou případech.
To nás samozřejmě vede k otázce, zdali je moderní společnost skutečně připravena přijmout neznámé a prozkoumat nové oblasti života, nebo raději bude neustále zavírat oči a nové alternativy odmítat. V roce 2005 byl Alex znovu obviněn v kanadském Torontu, avšak veškerá obvinění musela být zrušena pro nedostatek důkazů. Tento případ, který je již uzavřen najdete jako veřejnou tiskovou zprávu advokátní firmy Ruby a Edwardh v Torontu.
Tuto tiskovou zprávu naleznete na stránkách Pyramid Of Asia: Alex Orbito, ve formátu PDF, a to v anglickém jazyce.
Alex Orbito si je sám velmi dobře vědom, že psychické operace nebo duchovní uzdravení vytváří mnoho výzev pro racionální mysl, která předem vytváří domněnky moderní společnosti.
Po všech náročných podrobení vědeckým výzkumům a studiím na celém světě se nakonec dozvěděl, že mysl uzavřená do sebe a plná strachu, může být přeměněna či „přesvědčena“ novými a pozitivními myšlenkami a tím se změnit a uzdravit. To vyžaduje nejen otevřenou mysl a objektivní pohled, ale hlavně odvahu přiznat, že kořeny našeho současného myšlení nás také omezují.
Naštěstí rychle roste skupina vědců, lékařů a terapeutů, kteří berou nové, otevřené a objektivní pohledy směrem k ucelenější podobě zdraví. Uprostřed všech těchto otřesů Alex Orbito říká: "Mým úkolem není přesvědčit, ale vyléčit".
Zdoj: mail