63.jpg
Home Citáty Ukázky z knih Plejádské klíče k Živé knihovně - ukázka z knihy


Barbara Marciniak 

 

Překlad Vlasta Hájková 1996

Vydalo Sdružení Via Lucis Pragae ve spolupráci s firmou Art Graph Computer Praha 1996.

Tuto publikaci lze objednat na telefoním čísle 02/2314032 nebo na adrese překladatele.


12. PROBUĎTE SE, DRAZÍ PŘÁTELÉ, Z TOHOTO SNU

Jako části života jste v této chvíli, kdy je na vás požadováno, aby­ste udělali skok ve své víře, dáváni do rovnováhy.

Vyprávíme vám příběhy jejichž prostřednictvím se máte vyvíjet. Můžete si vybrat jestli jim budete věřit nebo ne. Avšak, jestli jim věříte, buďte ochotni je nechat být a poznat chvíli kdy již vám nebudou moci sloužit. Náš celkový přístup a účel proč vám v tomto bodě povídáme právě toto je ten, abychom vás překvapili až do průzračnosti a vytvá­řeli neřešitelné protiklady ve vzorech které vám diktuje vaše mysl, okupující buňky vaší bytosti.Tím, že budete nad našimi slovy uvažovat, změníte se. Budete plněni úžasnou nádherou, stejně jako když vám váš fyzický svět kdysi nabídl starodávné krásy aby­ste je začali prozkoumávat. Vytváříte příležitost k překročení třídimenzionální skutečnosti a ke vstoupení do koridorů času, kde mají světy a reality více druhů a jsou pružnější. Vaším úkolem je aby­ste léčili sami sebe a střežili revír v koridorech času. Sdělili jsme vám mnohé klíče a mnohé zů­stalo neoznámeno. Musíte sami sebe přetvořit jako celkovou sumu síly exis­tence, vyváženou ve vašem stále se rozpínajícím teď.

Mluvíme k vám jako k vyvíjejícím se lidem – jako k poslům světla. V této době jste zatíženi nezbytným nalézáním. Uháníte skrze své vlastní odhalování a skrze hledání sama sebe, aby­ste mohli učinit volbu. Když cestujeme do vaší reality, učíme se jak se dívat na proces jímž se prodíráte, učíte a tvoříte život. Můžete si takto uvědomit sami sebe, v tomto časovém momentě, v souhrnném bodě své životní cesty. Kdykoliv dosáhnete tohoto dokonalého momentu který vás přitahuje do vašeho světa, oznamuje vám to, že končíte.

Všechno co jsme vám sdělili v průběhu minulých jedenácti kapitol bylo zamýšleno aby vás nasměrovalo hluboko do vašeho nitra. Prohlédli jste si víry a ideje které vytvořilo vaše já – svým výběrem, zjevnými i skrytými vlivy Země a pomocí nebes. Co to znamená? Nenechávejte si skutečnost pro sebe. Nyní máte vytvořenou příležitost. Končíce by­ste měli vzdát dík za to co víte a do čeho jste cestovali. V příběhu dvanácti jste se naučili více o tom kdo jste.

Idea dvanácti je zapuštěna a vložena hluboko ve vaší fyzické bytosti. Dvanáctka je kód, který je používán řadou citových bytostí aby mohly vstoupit do vaší reality. Dnes žijete ve vašem světě v soula­du s jistými matematickými dohodami o realitě. Existují řady matematických bází, skrze které mohou být sledována čísla a výklady. Většina z vás se prostě shodla na jedničce která je nejvíce učena a používána a vy věříte, že existuje jen tento jediný matematický základ. Myšlenka dvanácti se nejvíce shoduje stouto nejužívanější matematickou bází a bodem pohledu. Příběh dvanácti je rozsáhlejší nežli tato vaše báze, i když s ní dobře padne dohromady. Skrze tuto strukturu můžete být ovlivňováni a může být stanovena cesta, takže můžete být vedeni aby­ste se přiblížili skutečnosti.

Můžete si představit, že když procházíte životem a celou existencí, ať cestujete kamkoliv, je v ní stále předepsaná cesta? Řekněme, že jedete v automobilu po pozemské dálnici, nikdy se neoto­číte nebo nevystoupíte aby­ste si razili sami cestu. Můžete vidět co je venku po stranách silnice, ale váš vůz je držen jenom na silnici, takže jste schopni jet jenom tam kde je silnice a nikdy jste nevystoupili aby­ste se prošli. Chápejte, vštípení dvanáctky je jako silnice – ať je to dvanáct znaků zvěrokruhu, dvanáct hodin na budíku, dvanáct kapitol v této knize, nebo dvanáct otisků vaší identity jako vláken DNA, nebo energetických center čaker. Všechny tyto věci jsou silnicemi v kosmu, po kterých jako inteligentní bytosti cestujete.

Naším zájmem je aby­ste si více uvědomili, že jste na dálnici dvanácti energetických forem. Jestli opravdu dokážete pojmout toto veliké mapování dvanáctky, potom možná můžete mít nějakou představu o tom kam vás kosmické silnice dovedou. Jste sestrojeni aby­ste zapadali do dvanácti silnic jako do modelů univerzální myšlenky. Toto je součástí učení které je v průběhu této knihy kódováno. V pochopení dvanácti silnic energie je hluboké tvoření které vás dovede na oddělená místa v existen­ci, která vás sjednotí. Jestli chápete, že vás tyto silnice vedou k velkému posunu vědomí, které nyní akumulujete a prožíváte jako masové vědomí, bude to znamenat, že tato realita jak ji běžně znáte, končí. Avšak ukončení jsou konečné momenty kdy se shromažďujete, když jste se předtím zastavili, před novým nevídaným začátkem. Jako části života jste, před tím nežli se na vás bude požadovat aby­ste udělali skok ve své víře, vyvažováni.

Můžete se zeptat sami sebe: „Jaká je pointa toho co vím? Co dobrého mi přináší poznání, že jsem členem Rodiny Světla? Že jsem třeba Plejáďan? Že Země je cenná, že já jsem cenný, a že když chodím po Zemi a dívám se kolem, mohu nalézt tajemství v jejích neodkrytých krásách, její posvátná místa a symfonie jejích tiše promlouvajících úrodných kruhů? Co potřebuji znát o Lenoších, Bohyni o vém těle? A jak to přijde, že mé tělo může s tím vším být v klidu, dovolí aby se mnou ostatní splývali a vykukovali z mých očí? A když ostatní se mnou splývají, vidí stejný svět jako já? Nebo jenom díky tomu, že splývají s mou bytostí já vnímám jak se ostatní světy vynořují, a že i já sám se vynořuji do těchto ostatních světů? Co je vlastnictví? Co je splývání a vynořování se v posledních letech dvacátého století na Zemi? Co s tím mají společného mé žlázy a co mají společného s mým tělem? A kam mne tím vším vede sex?“ Když uvažujete nad těmito body, na oplátku se vás zeptáme zase my: Jak hluboce budete překvapeni až se naučíte otevírat svá osobní chráněná místa v tajemných zátočinách svého vědomí? Co naleznete až se vyrovnáte s cihlovými zdmi ve vašem nitru a poznáte nejhlubší tajemství sama sebe?

Jestli se chcete naučit měnit energii a být za posuzováním, dostanete se do rovnováhy která vás posune za tento moment do širšího časového aspektu – do času který je vámi strukturován jiným způsobem. Vašemu času vládnou čísla. Opět tam naleznete příběh dvanácti zakuklený v čase, definující vám to kdo jste v kruhu. Takže až ukončíte příběh dvanácti v této knize, uvažujte o novém způsobu kterým se dívejte na čas. Uvědomte si, že čas je struktura, skrze kterou používají jiné formy exis­tence matematické dědictví, jako jazyk kterým mohou vyjadřovat geometrii.

Vezměte v úvahu geometrii času, která spojuje cykly o kterých věříte, že existují vně vás – rotace planet a měsíce. Je měsíc computer? Oko na oblo­ze? Matka Bohyně? Je domovem tajemných základen? Čerpací stanicí? Kosmickou knihovnou, skladištěm starodávných poznání? Měsíc je magický tvůrce a cyklický otáčeč, energetizér vašich vlastních vnitřních přílivů a vodních božstev Velké Matky.Co je měsíc ve vztahu ke slunci? Toto musíte na své cestě za sebepoznáním prozkoumat.

Slunce je velký mistr vládce, vládce vašeho slunečního systému – takže kdo jste beze světla? Kdo vlastní světlo? A kdo doopravdy jsou světlo? A kdo jsou okolní energetické formy, vznešené planety o kterých věříte, že existují ve vašem slunečním systému, který je rozestřen jako perutě v kos­mic­kém prostoru – šperky stejně krásné jako sama Země? Někteří se mohou ušklíbat myšlence, že každá z těchto forem třpytících se ve vesmíru má inteligenci. Naopak, my kteří často pobýváme na těchto třpytících se skaliscích v prostoru, žasneme nad těmi kdo se uzavírají před úžasnými idejemi které v této době bombardují vaši planetu. Nepodléhejte bláhově těm autoritám které vás udržují v omezenosti. Buďte povznesení, buďte nad věcí. Nad věcí budete až se rozhodnete si vybrat tu širší verzi skutečnosti. Dostanete ve svém životě všechno, větší úlohu a naleznete sami sebe ve vnitřním jádru své vlastní autority.

Na cestě k tomuto bodu, který je souhrnem toho kdo jste, vědouce všechny tyto věci, přijde chvíle kdy nastane čas sdílet toto poznání s vaší rodinou, společností a kulturou. Mnozí z vás jsou v této chvíli vyvážováni. Máte povinnost sdělovat to co znáte – neznamená to kázat, nebo rozsévat semena strachu, nebo pěstovat pole za jiné, znamená to vibrovat celistvostí kterou jste. Je potřeba aby­ste chápali a přijímali všechny věci které vytváří společnost – život, smrt, zrození, děti a členy veškerého společenství, mladé i staré, nejen ty o kterých předpokládáte, že budou produktivní. Bude se dít radikální změna. Mějte soucítění až se věci začnou dít, naučí vás to s nimi pracovat.

Jako masové vědomí prožíváte na konci Věku Ryb celkovou kolektivní karmu. Karma která je nyní hrána je určována univerzálními zákony příčiny a následku. S rozsáhlým velkodušným gestem je karmou umožňováno všem stvořením exis­tence aby se mohla vrátit ke svému tvůrci. To znamená k vám. Stojíte tváří v tvář osobnímu návratu toho koho jste stvořili. Nyní je to to nejhlavnější co se máte naučit. Na samém začátku tohoto zápisníku jsme uvedli, že jsme zde a prožíváme Zemi, protože je to naše karma. Svým vlastním způsobem jste v tom stejně. Takže je potřeba aby­ste se podívali na své životy, postavili se vně sebe a stali se svými pozorovateli, velkými pozorovateli svého cestování skrze dvanáctku. Kdo je to vy, a jak zaměstnáváte své vlastní já když cestujete na palubě tohoto vědomí já – této dvanácticyklové hry života, nebo dvanácti vlivech které stále chodí kolem a kolem a uzavírají kruh stále znova a znova..? Můžete vystoupit z kruhu? Co o tom víte? A co budete dělat s tím co víte?

Existujeme na místě v čase které je za tím kde můžete v tomto okamžiku být, a přesto místo kde existujeme je posazeno ve stejném okamžiku ve kterém jste vy. Začínáte se učit jak jít hlouběji do svého časového okamžiku a jak odhalit, že tam je nikdy nekončící, neohraná melodie která vás láká kupředu. Chceme aby­ste pochopili, že to co jste nějakým způsobem nalezli je vždycky právě před vámi. Nezatěžujte se touto představou. Chápejte, že v hledání zapalujete sami sebe a inspirujete sami sebe svými vlastními představami. Máme v úmyslu vám nabídnout představu o vašem účelu, aby vás dále inspiroval jak žít. Nemůžeme vytvářet to jak máte žít. To můžete jenom vy sami.

Použitím síly své kundalini a řízením této síly do stále se rozpínající představy ráje a do vibrace extáze jste vedeni kupředu, pohybujíce se z jednoho okamžiku do druhého. Ráj existuje. Opravdu je to tak. Všichni ho hledáte a víceméně jej naleznete. Poznáte jej jako okamžik blaha. Není to nějaké místo kde budete dlít navěky a nudit se, je to oka­mžik blaha. Často jej hledáte před sebou, stále doufajíce, že přijde. Když jste zcela v přítomném okamžiku, můžete si uvědomit, že jste v okamžiku blaha. Nebo se můžete ohlédnout zpět a odrážet k sobě mnoho blažených okamžiků. Můžete ve frekvenci blaha prodlévat, vědouce, že s každým okamžikem znova tvoříte tento stále se rozpínající, spontánní, synchronní moment, který se stále vrací aby se pohyboval dále.

Když dosáhnete bodu semknutosti a ukončení ve dvanácti sektorech, ocitáte se vskutku na místě karmy. Je to nahromadění lekcí, kdy součet toho co jste uvedli do pohybu se vám vrací jako ukončení cyklu. Je několik způsobů jak dosáhnout této realizace. Můžete cítit, že jste tím polapeni nebo zotročeni a vytvářet pocity trpění: „ Já nemám sílu. Nemůžu s tím nic dělat. Jsem v pasti. Nemám nejmenší ponětí jak se mi to mohlo stát.“ Jestli je váš postoj takovýto, můžete věřit, že se vám to stane znovu. Nebo můžete použít souhrn cesty dvanácti a říci: „Co jsem se naučil na této cestě dvanácti? Mám za všechno ve svém životě sám zodpovědnost, takže všechno byl můj vlastní plán a má vlastní tvorba. Podíváme se proč jsem si na cestě tímto životem vybral jisté věci, dokonce i když si toho nejsem vědom. Slouží mi tím, že mi ukazují jak mé myšlenky tvoří mou realitu a nyní chápu jak mi cesta dvanácti posloužila. Z toho co jsem zjistil nejsem smutný ani zaskočený. Mohu se nyní osvobodit.“

Všichni v tomto konkrétním hledisku kličkujete, prožívajíce zakončování Věku Ryb, stanoveného jako událost v kosmickém kalendáři. V blízké budoucnosti zmizí základ. Jste v bodě ukončení, zpracovávání a uvědomování si kliček skrze které cestujete, jako vzorů a představ, které spojují všechny aspekty bytí. Někteří z vás kteří prošli smyčkami vnějšího systému nyní chápou smyčky ve svých vlastních systémech, hluboko uvnitř vašich těl. Někteří z vás zjišťujete, že jste jako vězni polapení ve svých vlastních Eiffelovkách. Vyřešte svoji samovazbu. Až půjdete dnes večer spát představujte si jak na zdech věží ve kterých jste lapeni visí klíče. Když si sami sebe představujete jako vězně, ať už si vyberete jakkoliv izolované části své skutečnosti, můžete si představovat, že jsou tam klíče aby­ste mohli odejít a dokonce i nová výbava šatů na cestu. Buďte nad věcí a vězte, že můžete vždycky znova vyřešit i to co se jeví jako karmická zátěž.

Jestli vás v této době karma ždímá, je to proto, že se potřebujete osvobodit z vězení, která jste si vytvořili svou vlastní potřebou se trestat, nebo se stydět či obviňovat. V úžasném okamžiku kdy necháte všechno jít, budete vyváženi. Představte si, že jste poslové světla cítíce v sobě prostor a vibrování, vědouce, že vaše myšlenky plánují energii která vámi pohybuje. Očekávají vás nové hranice a nový pohled na svět, jestliže si jej tak budete představovat a vizualizovat. Musíte si představovat, že okamžik blaha nemůže existovat bez vás.

Iniciace je zkouška skrze kterou se učíte věřit, nechat věci jít a měnit se. Když jste velmi mladí a máte malé nožky, učíte se řídit tříkolku. Když na ní dokážete sedět bez cizí pomoci, jste hrdí. A když začnete s těmito malými nožkami pohybovat aby mohly chodit a učíte se jak na nich stát, dovršil jste celých tří, čtyř nebo pěti let. Pak nastává iniciace. Vaše nohy trochu vyrostly a už se ke trojkolce nehodíte. Dnešní svět je plný těch, kteří jsou v pozici své autority na tříkolce. Nikdy se nepohnuli dál za okamžik momentálního poznání. Ženou se realitou a jejich dlouhé nohy se hodí jenom do toho jednoho okamžiku. Iniciace je to, když dovolíte sami sobě vejít do stále se rozpínajícího okamžiku – sednout si na větší kolo a pohybovat tělem tak jak to ten nový dopravní prostředek potřebuje. Pochopte, že vaše tělo roste více nežli fyzicky. Roste mentálně, duchovně a emocionálně do multi­dimen­zio­nální exis­tence. Klíčem je aby­ste proce­sům růstu a změny věřili, že existují ve všech dimenzích reality, se všemi verzemi sama sebe. Krize kterým čelíte jsou následkem toho, že vaši světoví vůdcové a autority jsou stále ještě na tří­kolkách, objíždějíce domovní bloky jsou ztraceni v osidlech svých anachronistických vír.

Iniciace je to, že se dostanete do styku s něčím rozsáhlým a neznámým a stanete se v tom mistry. Nahromaďováním všeho co se na stupních průchodu dvanáctkou naučíte, vás často přivádí na místo krizí. Protože jste tvrdohlavé bytosti. Protože rádi říkáte: „ Rozpínám se. Jsem nad věcí. Jsem otevřený. Vytvářím ve svém těle prostor. Jsem připraven na změnu.“ A potom přijdou zvraty: „ Takhle ne, duchu. Ach ne. Tady ne, duchu. Já se neměním. Jsem pořád stejný.“ Nevytváříte prostor pro energii která vámi prochází a ucpáváte své vlastní řešeto. Pak se objeví velká zpětná rána.

Jestli jste někdy viděli prolomenou hráz, víte, že nadělá hodně svinstva. Brzy to uvidíte. Některé hráze ve vašem světě se prolomí, protože, jako lidé, máte přehrazené vědomí. Nežli by­ste prošli ini­ciací, zůstáváte na svých tříkolkách. Bojíte se posadit na bicykly protože jsou vysoké a padají. Nechte to být. Uvědomte si že, ve vás existuje velká láska k tomu kdo jste. Realita je plánována vámi a vy ji můžete plánovat tak aby­ste si pro­spívali. Síla exis­tence se pohybuje vaším směrem, když ji zavoláte. Takže tvořte velkou, nádhernou symfonii toho jak chcete aby svět vypadal. Nemáte žádné omezení a to je to, co vás iniciace učí. Můžete slézt z tříkolek a nasednout na větší kola, jet s nimi dál a vidět jiný svět. Nyní jako kolektiv rostete aby­ste řídili něco většího, vozidlo které si právě začínáte představovat. Ciťte s těmi kteří se bojí slézt z tříkolek svého života. Ciťte s nimi, otevřete jim svá srdce a pozvěte je dál. Ukažte jim cestu, ti z vás kteří mají odvahu být poslové světla, protože vy cestujete na neviditelných vozidlech.

Nelpěte na tom co vám sdělujeme. Necitujte nové bible pravdy, které by­ste si vytvořili z našich příběhů. Jsme zde proto abychom vás bavili a jak již jsme řekli, vytvářeli pro vás nové představy, abychom vám přistavili žebřík k výhledu na to co je jinde. Vesmír je gigantický, takže neomezujte sami sebe a nežeňte všechno skrze jeden recept na pečení koláče. Je mnoho způsobů jak se dívat na život.

Vtělíte-li se do dvanáctky, dá vám to celkovou sumu vás samotných. Přijměte to a uvědomte si, že s ukončením dvanáctky začíná celá nová cesta. Je to tento okamžik, kvůli kterému jste nyní vyvažováni. Radujte se z každého okamžiku jako z okamžiku blaženosti. Udržujte se ve stále se rozpínající mož­nosti, že se bohyně a bohové a všechny verze vás samých pohybují vaší cestou. Přijměte plášť svého vlastního stvoření.

Celkový souhrn dvanáctky se rovněž vztahuje k myšlence dvanácti knihoven. V tomto časovém okamžiku to nemůžete pojmout. Ačkoliv, když vám nabízíme představu a myšlenku, někteří z vás začnou tvořit tyto knihovny ve svých vlastních uměleckých formách, nejprve ve své představivosti a potom skrze různé prostředky na vaší planetě. Vždyť uvádění těchto představ do formy je vaše svobodná volba. Chceme aby­ste udržovali představu, že dvanáct unikátních center, včetně Země, se oživuje. Tento dokonalý okamžik, který se vydává do všech směrů když s láskou přijímáte své teď a zkoumáte je a máte odvahu slézat nové vrcholky exis­tence – trvajíce na tom, že je tam toho více – se rovněž odráží do všech aspektů dvanáctky.

Když je těchto dvanáct center poznání zase jednou propojených jako energetická laserová síť světla, objeví se nová mandala – nová vesmírná dálnice na které najdete sami sebe. Příběh dvanácti zapadá do kruhu a jak se realita roztahuje aby naplnila více okamžiků, zapadá to také do spirály. Když končíte cyklus dvanáctky, vytvoří to větší sféru nebo kruh vědomí, do kterého se vyvíjíte. Jestli máte potíže s představou, že jste neomezení, svažte se s kruhem. Rozdělte tento kruh na dvanáct dílů, ať jej nazýváte zvěrokruhem, kalendářem nebo hodinami. Shledáte, že se na to díváte s hlediska geometrie, protože jste s ní spokojeni. Můžete se hýbat bez tohoto hlediska, avšak v tomto stavu vašeho vývoje je to to, na čem se učíte o svých cyklech a tak vás učíme v této oblasti. Celá geometrie je zahrnuta v kruhu a kruh je klíčem ke spirále. Dobytí tohoto okamžiku pomůže spirále aby pochopila sama sebe.

Chceme vám připomenout, že jste ve dvou světech. Dokonce i když řídíte svoje auto, jste v koupelně, spíte, jíte a děláte věci které dělají všichni lidé, neprodléváte ve stejném světě. Sídlíte ve světě poznání a získali jste přístup ke směrnicím jak oba tyto světy přemostit.

Také chceme aby­ste si vzpomněli, že máte energetizovat myšlenku bezpečného světa. Bude se toho hodně dít, co bude přinášet změny skrze hřmotné, šokující a překvapující události, začnou se dít věci které byly profesionálně předvídány. Bylo by od vás moudré aby­ste hledali moudrost star­ších, prostých lidí ve všech kulturách a naslouchali jejich učení. Oni vyprávějíz těchto dob a jejich uči­telé jsou našimi učiteli. Oni rozumějí řeči Země.

Jsme přátelé z mnoha a mnoha stvoření v existenci, připomínající vám, že se Mistři Hry dobře baví splétáním a dirigováním realit, které tvoří z velké dálky a přebývají v nich. Probuďte se z to­hoto snu, drazí přátelé a uvědomte si, že je vaší povinností a odpovědností, pokud jste lidskými bytostmi, stavět na tom co nyní znáte, představovat si a vizualizovat bezpečný svět. Bude to jako vaše osvědčení a vaše vlastní prožitky se k vám budou odrážet.

Smekáme před vámi, že máte odvahu roz­žehnout plamen boje jako jiskru života v jádru vaší bytosti a překonáváte

Aktualizováno ( Pátek, 10 Červen 2011 16:03 )