81.jpg
Home Citáty Ukázky z knih

PostHeaderIcon Ukázky z knih

Ukázka z textu (knihy?) SPRÁVY OD JEŽIŠA/JESHUA prostredníctvom Pamely Kribbe
Zdroj: http://ee.dunres.sk/clanky.php?id=1105
(Preklad: SiR)
november 2008

 

Hoci si často myslíte, že ste tu, aby ste pomáhali druhým alebo aby ste pomáhali MATKE Zem, najzásadnejším dôvodom prečo ste tu je to, aby ste sa sami vyliečili. Toto je vaša skutočná svetelná práca. Všetko ostatné je druhoradé.


Na najhlbšej úrovni si vaše duše priali niesť zodpovednosť za temnotu, ktorú šírili. Avšak niesť zodpovednosť za vašu temnú stranu je v zásade samotársky podnik. Nezahŕňa to druhých, ktorým by ste mali pomáhať alebo ich liečiť. Ide len o vás. Budete druhým v tomto procese pomáhať, ale to je druhotný efekt. Je dôleţité si uvedomiť na tomto mieste správne poradie vecí, viete, keďţe máte tendenciu byť príliš snaţiví v pomáhaní druhým.
Toto nadšenie pomáhať druhým sa často stáva pascou, keďže vaša energia sa zapletá s druhou osobou a veľmi často sa potom cítite ochudobnení a sklamaní.
Prosím pamätajte si: dávať viac ako dostávať nie je vznešené alebo založené na srdci, je to jednoducho chyba. Touto chybou je, ţe si myslíte ţe ste čiastočne zodpovedný za situáciu alebo stav mysle niekoho iného. To nie je pravda. Každý je zodpovedný za svoje vlastné šťastie alebo nešťastie. A toto je vskutku poţehnanie, keďţe to všetkým poskytuje moc tvoriť, a preto aj meniť ich vlastnú realitu.
Nie ste tu preto, aby ste napravili iných ľudí alebo MATKU Zem. Ste tu aby ste vyliečili
hlboké rany vo vlastnej bytosti. Prosím dohliadajte na túto úlohu a všetko ostatné sa dostane na svoje miesto bez akéhokoľvek úsilia na vašej strane.

Aktualizováno ( Středa, 03 Prosinec 2014 17:52 )

Celý článek...

 

 

Zjevení světla - Barbara BrennanJak vzrůstá naše uvědomování si sebe sama, začneme si uvědomovat, jaké vztahy vytváříme. Zjistíme, že stejné důvody „proč ne", které jsme používali u sebe, používáme také ve vztazích. Diskutovali jsme o tom, jak tyto důvody vyčistit tak, abychom dosáhli ve svém životě výsledků, po kterých toužíme. Teď se budeme zabývat tím samým problémem, ale ve vztazích. K tomu použijeme jednoduchou pomůcku - kontrakty neboli smlouvy.

Citát z knihy "Zjevení světla", Barbara Ann Brennan, ISBN: 80-7205-749-9, EAN: 978807205749, nakladatelství Pragma, rok vydání 2000.


Nevyslovené smlouvy, které vytváříme ve vztazích

 

Na všechny naše vztahy se můžeme dívat jako na smlouvy. Smlouvy vytvářejí hranice definované a udržované přijatelnými modely chování ve vztahu. Smlouva o vztahu je uzavřena na základě nevyhlášené, obvykle podvědomé dohody mezi lidmi o tom, jak se budou k sobě chovat včetně toho, co budou či nebudou říkat a dělat. Kontrakty mohou být uzavírány mezi dvěma lidmi, uvnitř skupiny nebo mezi skupinami, kde jsou vyjádřeny jako sociální normy. Soustředíme se hlavně na kontrakty mezi dvěma lidmi. I když vše, co bude o nich řečeno, lze také aplikovat na smlouvy mezi jednotlivcem a skupinou a mezi skupinami, přičemž nezáleží na tom, o jak velké skupiny se jedná. Platí to také o vztahu jednotlivce nebo lidstva k planetě, na který se zaměřím na konci této kapitoly.
Zdravé pozitivní vztahy jsou nezávislé a mají stanovené smlouvy o čestnosti, upřímnosti, podpoře a vzájemné péči. Je v nich dostatek místa pro svobodu, tvůrčí činnost a sebevyjádření stejně jako pro zdravou péči a zájem o druhého. Pozitivní kontrakty napomáhají růstu osob, kterých se týkají. Naproti tomu vztahy závislé (kodepentní) jsou vytvářeny prostřednictvím negativních nezdravých kontraktů, které omezují, chytají do pasti, využívají, řídí a kontrolují či dokonce zastrašují zúčastněné osoby. Blokují kreativitu, sebevyjádření i osobní svobodu a nepříznivě ovlivňují osobní růst každého, koho se týkají.

Aktualizováno ( Středa, 03 Prosinec 2014 17:49 )

Celý článek...

 

Láska je naše vrozená podstata a je zásadní chybou, chceme-li po člověku, aby stvořil lásku. Problém není v tom, jak stvořit lásku, ale jak zkoumat a zjistit, proč není sama schopná se projevit. Kde je překážka? Kde je problém? Kde je hráz, která ji brání téci? Když zmizí překážky, láska se sama projeví. Není třeba ji přesvědčovat nebo řídit. Každý člověk by mohl být naplněn láskou, kdyby nebyly bariéry falešné kultury a degradující a škodlivé tradice. Nic nemůže zadusit lásku. Láska je nezbytná a nevyhnutelná. Je naší podstatou.
V přírodě existuje principiální jednota, harmonie. Přirozené překážky, zdánlivé protiklady, které v přírodě vidíme, jsou výzvou k vyburcování energie. Slouží jako signály k tomu, aby vyburcovaly to, co je skryto uvnitř. V přírodě není disharmonie. Když zasadíme semeno, může se nám zdát, že vrstva půdy je stlačuje, brání mu v růstu. Ve skutečnosti však vrstva půdy není žádnou překážkou, bez ní nemůže semeno vyklíčit. Půda tlačí na semeno, takže se může rozplynout, rozpadnout, a změnit se ve výhonek. Zvenčí se může zdát, že půda dusí semeno, ale půda jen prokazuje semenu přátelskou službu. Jestliže ze semene nevyroste výhonek, domníváme se, že půda není správná, že semeno nemělo dost vody nebo dost slunečního světla, ale nehaníme semeno. Ale jestli lidský život nepřinesl květy, říkáme, že člověk je za to sám odpovědný. Nikdo nemyslí na špatné hnojivo, nedostatek vody nebo slunečního světla a nic s tím nedělá, ale obviňuje člověka, že je špatný. Proto lidský výhonek zůstává nevyvinutý, potlačovaný nepřátelstvím a není schopný kvést. Příroda je rytmická harmonie.
Láska je člověku vlastní.

Aktualizováno ( Pondělí, 14 Leden 2013 18:10 )

Celý článek...

 

Ukázka z knihy Zjevení světla, Barbara Ann Brennan

Starý mechanistický model péče o zdraví

Abychom se mohli zabývat holografickým pojetím péče o zdraví, musíme nejprve prozkoumat staré názory na zdraví, léčení a medicínu a zjistit, jakým způsobem nás omezují. Víme, ţe vycházejí ze starého mechanistického vědeckého modelu, který určuje naše kulturní zázemí. Tento model, formovaný metafyzikou M-1, obsahuje soubor nevyřčených premis současné vědy. Dr. Harman uvádí tyto:

1. Jediný možný způsob, jak získávat poznatky, je prostřednictvím našich fyzických smyslů a případně určitým druhem informačního přenosu přes geny. Pomáhá nám empirická věda - zkoumá měřitelný svět vědeckými přístroji a zařízeními, která fungují jako „prodloužená ruka" našich smyslů.

2. Každá kvalitativní vlastnost je v zásadě odvoditelná z vlastnosti kvantitativní (např. barva je odvoditelná z vlnové délky).

Aktualizováno ( Pondělí, 14 Leden 2013 18:06 )

Celý článek...

 

Wilfried Nelles (2007)

Praví muži

Co je to „pravý muž“? Je to Arnold Schwarzenegger nebo spíš Brad Pitt, Mario Adorf, Klaus Kinski, Heinz Erhardt nebo Harald Schmidt? Nebo je to někdo takový jako můj soused, který má pět dětí s jednou ženou, se kterou toho moc nenamluví, několik vnuků, jehož život se točil hlavně kolem práce a který i s Parkinsonovou nemocí v téměř osmdesáti letech pracuje za každého počasí na své velké zahradě a v sedmdesáti s klidem posekal kosou louku o tisíci čtverečních metrech? A co jemní a drobní muži? Kde ti mají své místo v galerii mužů?

Aktualizováno ( Úterý, 09 Říjen 2012 13:40 )

Celý článek...

 
Karma! V mysli mi živě vytanula lekce, kterou jsem kdysi absolvoval v daleké milované Lhase...


Cinkání stříbrných zvonků ustalo. Údolím Lhasy dozněl pronikavý hlas trubek, které v řídkém a mrazivém vzduchu tak ostře zněly. Kolem vládlo zlověstné ticho, které by nemělo být. Ze snění jsem se probral právě ve chvíli, když v chrámu mnichové začali hlubokými tóny zpívat litanii za mrtvé. Za mrtvé? Ano! Ovšem, byla to modlitba za starého mnicha, který krátce předtím zemřel. Ukončil život plný strádání, prodchnutý pomocí druhým a plný nepochopení a nevděku.


„Ten ale musel mít ošklivou karmu," říkal jsem si v duchu. „Jaký to musel být hříšný člověk v minulém životě, že si zasloužil takovou odplatu."

Aktualizováno ( Neděle, 26 Únor 2012 11:16 )

Celý článek...

 


„Většina lidí přichází na tento svět, aby se něčemu naučila,"

„Ostatní přicházejí proto, aby pomohli těm, kteří to potřebují, anebo proto, aby splnili určitý zvláštní, vysoce důležitý úkol." Pronikavě se na mě zadíval, aby se ujistil, že ho sleduji, a potom pokračoval: „V mnoha náboženstvích se káže o pekle — o místě, kde dochází k potrestání nebo kde se odpykávají lidské hříchy. Ale peklo je tady na tomto světě, zatímco náš skutečný život je na onom světě. Sem se přicházíme učit, platit za chyby, kterých jsme se dopustili v minulých životech, nebo — jak už jsem řekl -ve snaze vykonat nějaké důležité poslání. Ty jsi tu proto, abys splnil úkol vztahující se k lidské auře. Tvými »nástroji« bude výjimečně citlivá okultní vnímavost, mimořádně vysoká schopnost vidět lidskou auru a veškeré vědomosti týkající se všech druhů okultních umění, které jsme ti schopní dát. Nejvyšší rozhodl, aby byl ke zvýšení tvých schopností a talentu použit každý dostupný prostředek: přímá výuka, praktické zkušenosti i hypnóza, Použijeme všechno, jen abychom do tebe dostali v co nejkratším čase co nejvíc znalostí."

Aktualizováno ( Úterý, 10 Leden 2012 20:46 )

Celý článek...

 

Citát z knihy Dr. Joela L. Whitona PhD a Joe Fishera

Život mezi životy


Věnováno těm, kdo podnikli výpravy za hranice prostoru a času. Jejich svědectví jsou neocenitelná.


Války, nemoci, zločiny, blahobyt, mateřství, vězení sláva, vina, hlad, zklamání a mnoho dalších faktorů přispívá na zemi k růstu znalostí, moudrosti, dokonalosti, pochopení pro druhé a mnoha jiných vlastností, které připravují vznešený stav mimo dosah inkarnačních nutností. Říci, že cesta k dokonalosti je předlouhá, je slabý výraz. A byla by nesnesitelná, kdyby se neustále neměnily podmínky životních cyklů. Život na tomto světě je nejenom obtížný, ale i krátkozraký – zřídka kdy vidíme dál, než obsahují naše tužby, za hrance svých tělesných schopností a za proud událostí, do kterých jsme vrženi. Po smrti však, ve stavu bez těla, získáváme velkolepý přehled; odpočíváme , hodnotíme a získáváme další vědomosti, abychom se připravili na další kolo znovuzrození. A pak, naplněni představami o budoucím životě, se znovu potápíme do kadlupu vezdejší existence, kde činy určují osud.

Aktualizováno ( Středa, 30 Listopad 2011 18:47 )

Celý článek...

 

 

Samota.

Když v našem životě není nikdo „důležitý“, můžeme buď být osamělí, anebo si užívat svobody, kterou samota přináší. Jsi- li sám, nejsi sám, jsi jednoduše osamělý – a mezi osamělostí a samotou je obrovský rozdíl. Když jsi osamělý, pak myslíš na druhé, chybí ti. Osamělost je negativní stav. Máš pocit, že by to bylo lepší, kdyby tu někdo byl s tebou – tvůj kamarád, manželka, matka, tvůj milý, tvůj manžel. Osamělost je absence druhých. Samota je přítomnost sebe samého.

 

Samota je velmi pozitivní. Jsi tak naplněn přítomností, že ji můžeš naplnit celý svět a nikoho jiného nepotřebuješ.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 30 Květen 2013 11:26 )

Celý článek...

 
Působení Plejád (Plejády III.)
Nová kosmologie pro Věk Světla
Barbara Hand Clow

Co se stalo v nultém bodě? Dobře, je to pěkně legrační. Římané byli zaslepení, protože upírali svoje zraky na nebe, jak můžete vidět z jejich mincí. Během klíčových cyklických bodů proměn – a bylo jich kolem Nultého bodu hodně – se na Zemi inkarnovaly multidimenzionální bytosti jako Kristus, Buddha, Alexandr Veliký. Římané stáli na římsách svých chrámů, čekajíce kdy přistanou prostorové lodi, zatímco se jim přímo před nosem v Orientě narodil Kristus. V Nultém bodě byl zákonem mozaický kód – legální kódy, pocházející od Sumeřanů, pak od Babyloňanů a nakonec je přijali Izraelité. Všechny tyto kódy byly známkami systémů Anunnaki a císařové měli v plánu použít je k tomu, aby získali vládu na Zemi v Nultém bodě. Anunnaki stanovil systém chrámových měst, založených na kódech sumerských měst v r. 3600 př.n.l. Tyto kódy se rozšířily do mnoha kultur, které v Nultém bodě očekávaly jejich návrat.


Prostřednictvím Jupiterova chrámu kontrolovali císařové čas, kdy se planeta Nibiru vrátí. Anunnaki byli schopni používat Římskou Říši tím, že jí dali impuls k vytvoření Nibiruánských legií. Bylo to lehké od té doby, co úspěšně převzali několik dalších kultur, jako třeba židy, kterým nakukali, že jsou „vybraní“. Čas by se ve skutečnosti zastavil a Sumerský hvězdný systém by začal v Nultém bodě a to by ustanovilo vládu v čase – Nový Světový Řád.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 01 Září 2011 11:33 )

Celý článek...

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL