19.jpg
Home Citáty Meditace

Úvod do meditace


Dvacet lidí se rozchází do pole nebo do lesa. Každý si hledá klidné místo. V dálce ještě zní rytmus indiánských bubínků a v hlavě se opakují slova: "Kráčíte cestou učitele. Budete naslouchat a pozorovat to, co je odhalováno." Každý z nich po chvíli usedne, zavře oči a ponoří se hluboko do sebe. Meditace začíná. "Nejprve jsem cítil nepohodlí. Seděl jsem na kameni a nemohl se zklidnit. Vadila mi tráva, brouci, mouchy i praskot větví. Až po deseti minutách se mi podařilo ovládnout rozbouřené smysly natolik, že jsem dokázal vystoupit za svého já a sledovat tok myšlenek, které se mi honily hlavou. Díval jsem se do "tunelu" zapadajícího slunce a vystoupil ze své "aktuální" mysli. Jako by se mé vědomí zdvojilo. Sledoval jsem, co se mi odhaluje ve formě vzpomínek, asociací, vidění. Každý symbol se mi zdál důležitý... A najednou jsem si uvědomil věci, které mi dříve nikdy nedošly. Vnímal jsem kořeny svého rodu a odpovědnost k předkům. Cítil jsem hlubokou a pevnou nit, která mě svazuje s vlastními dětmi. Nic jiného není tak pevné. Jim musím všechno předat," vrací se k hlubokému osobnímu zážitku Martin Nový, který se na podzim zúčastnil kurzu rozvoje osobnosti a poznání sebe sama, jehož součástí byl také nácvik indiánské meditace.

zpět


Cesta ke svému já

Meditace je po staletí součástí šamanských rituálů amerických indiánů. Šamani tím dosahovali zvláštního stavu osvobození, ve kterém putovali hluboko do sebe, kdy si uvědomovali nejskrytější příčiny a souvislosti. Jak vysvětluje antropoložka Angeles Arrienová ve své knize Archetypy šamanské tradice, meditace je příležitost objevit určité stránky nás samých. Může být chápána jako portál s trojími dveřmi - dosahuje vzpomínek a asociací, funguje jako most mezi vnějším a vnitřním světem a odhaluje božské stvoření v nás.
Indiánská tradice pracuje s meditací blíže k praktickému využití, k hledání a nalézání. Proto může být pro mnohé bránou do změněného stavu vědomí, ve kterém přináší odpovědi na nejrůznější otázky. Indiánská meditace využívá také nejrůznější polohy. Například pro další rituál vizionáře je nejvhodnější meditace v chůzi - kdy si vědomě zvolíme určitou otázku, necháme ji odeznít a pak pozorujeme, co je nám během chůze odhalováno. Nemusí to být vždycky dvakrát příjemné. Ale pokud je člověk ochoten vstoupit do tohoto stavu mysli naplno, může očekávat silný zážitek.

zpět


Dvakrát denně na lačno

Meditace, která je však spojena především se světem asijských klášterů, u nás měla dlouho nálepku šarlatánství. Ostatně jako všechno, co nebylo možné vysvětlit marxistickými vědci. Přestože hraje menší roli třeba i v křesťanství (rozjímání), tradičně je spojována hlavně s buddhismem a hinduismem.
Pokud se oprostíme od náboženských systémů a ponecháme meditaci samu o sobě, jde vlastně o jakousi duševní hygienu či cvičení, které má až neuvěřitelnou škálu pozitivních dopadů. A to jak na psychickou, tak i fyzickou stránku člověka. Dnes je přínos již vědecky potvrzen a řada lékařů meditaci doporučuje jako součást léčby - třeba při neurózách, migréně, depresi či nespavosti. Ale v posledních letech se s ní experimentuje také při drogové závislosti, léčení alkoholismu či dokonce při rakovině. Zvláště je doporučována v okamžicích, kdy musíme žít s bolestí. Umožňuje nám získat nad bolestí kontrolu a lépe se s ní vyrovnat. Meditace nabízí obrovskou výhodu při léčení duševních problémů - nemá žádné vedlejší účinky a na rozdíl od léků nijak nezatěžuje organismus. Navíc je zadarmo a dávkuje se podobně jako léky: dvakrát denně na lačno.
Proč tedy léky už dávno nenahradila? Problém je v tom, že si do určité míry musíte pomoci sami. Nestačí si vzít v určený čas antibiotika a čekat, až za vás problém vyřeší. Pokud se chcete léčit meditací, musíte tomu obětovat spoustu času. Jedná se totiž o pozvolný a někdy i velmi dlouhodobý proces, jehož výsledky hned nevidíte, leckdo proto rezignuje.

zpět


 

Heuréka!

Jak meditovat? Na tuto otázku téměř neexistuje odpověď. Způsobů jsou totiž stovky - při některých se můžete modlit, při jiných tancovat, cvičit, donekonečna "drmolit" mantry či třeba jen chodit po horách s hlavou v nebesích. Samotná technika totiž není nejdůležitější, hraje se jen o stav, který pomáhá navodit.
Všechny způsoby zvyšují koncentraci a vedou k ovládání mysli. Ostatně často lze přirozeně meditovat a ani o tom přímo nevědět. Například při koncertu vážné hudby může být člověk natolik zklidněn, že se vnímání zastaví a vy se dostanete až kamsi za své aktuální myšlenky. Nebo při dlouhé klidné procházce, kondičním běhu či kvalitní, alespoň hodinové masáži. V takových situacích se často stává, že vás najednou napadne i řešení problému, který jste měsíce nemohli rozluštit. Během meditace je totiž mysl otevřená inspiraci. Ale pozor. Jedná se o samovolný proces. Do meditace nelze vstoupit s tím, že od ní něco konkrétního očekáváte. Třeba vynález, novou báseň či chytlavou melodii. Meditace není uvažování o problému. Je to přesně obráceně. Při meditaci vás může řešení napadnout právě ve chvíli, kdy o tom vůbec nepřemýšlíte. Přichází nikoli analýzou, ale jakousi vnitřní intuicí. Navíc platí jeden paradox. Meditace v nejčistší formě nastává právě ve chvíli, kdy se zbavíme všeho chtění. Vědomou myslí se stav vrcholné meditace nedá přivolat. Přichází spíše jako odměna. Jako vědomí bez myšlenek a bez hranic, jako splynutí s podstatou. Vždyť i samotný Buddha, v jehož stopách dnes kráčejí miliony následovníků, prohlásil po svém osvícení: "Našel jsem to až tehdy, když už jsem nehledal."
Musíte se napřed zbavit veškerého chtění

zpět


Vypnutý mozek

Meditaci můžeme běžně využívat především jako prostředek psychohygieny. Nabízí nám cestu mimo mysl. Za naše já. Mozek je totiž neustále zapojen a přebíhá od jedné myšlenky ke druhé, přičemž současně vyhodnocuje všechny informace přicházející smysly. Bezcílně se zabývá vzpomínkami na minulost, přemýšlí o budoucnosti, vybavuje si sny a další obrazy, čímž vlastně neustále plýtvá energií.
Jen když se dokážete uklidnit a vypnout "aktuální příjem smyslů", když zrovna mysl neruší žádné myšlenky a emoce, jste schopni jasně vidět to, co je podstatné a v běžném stavu vědomí skryté. Meditovat znamená poznávat při zastavené rozumové aktivitě.
Při pravidelné meditaci bude vaše mysl soustředěnější, více se poznáte a snadněji budete ovlivňovat své chování. Zmenšuje se celková podrážděnost, navozuje pocit uklidnění. To jedna stránka věci, spíše praktická. Druhá, poněkud nadneseně můžeme mluvit o mystické, je jakýsi vnitřní klid a radost, který vás při dlouhodobějším praktikování prostoupí.
Ale vraťme se k praktickému přínosu meditace v každodenním životě. Meditace dokáže zmírnit napětí a psychické zatížení, které způsobuje stres. Proto patří mezi velmi účinné nástroje duševní hygieny, podobně jako pravidelný sport, jóga, relaxace či sauna. Meditace současně pomáhá zmírňovat rozpor mezi vytížeností pravé a levé hemisféry mozku a pomáhá obnovovat jejich rovnováhu.
Její účinek má dlouhodobou platnost. Není to samozřejmě tak, že stačí jednou týdně meditovat, a jste imunní proti stresu. Pokud chcete viditelné výsledky, je třeba meditovat pravidelně, alespoň jednou denně zhruba 15 až 30 minut. Lepší je pak meditace dvakrát denně - což je však při současném způsobu života značné časově náročné. Většina lidí dává přednost ranní meditaci po probuzení, kdy je mysl jasná a klidná, nebo večernímu rozjímání. Právě změna dne a noci při svítání a stmívání je považována za posvátný čas určený pro meditaci.

zpět


Život na 200 procent

Spousta lidí se domnívá, že meditace může změnit jejich osobnost. Bojí se nějakého mystického zážitku, který je "očaruje", ale to je silně zkreslená představa. Je sice pravda, že v počátečním období meditace se mohou objevit určité "ošklivé" prožitky, ale ty souvisejí spíše se zbavováním se různých "nepotřebných" nánosů. Jinak však k nějaké zásadní proměně dojít nemůže. Meditace je cestou do duše, takže v konečném důsledku poznáváte pouze sebe. Neexistují žádné předepsané či správné zážitky. Meditace je naprosto individuální a liší se u každého tak, jako se liší třeba hudební vkus či sportovní talent.
Právě zájem o poznání sama sebe vynesl v 60. letech minulého století meditaci do popředí zájmu umělců a revoltující mládeže. Vedle drog navozujících změněné stavy vědomí rostla i móda zenového buddhismu a nejrůznějších forem meditace. Její sláva stoupla zvláště poté, kdy do Indie odjeli meditovat Beatles. Přestože později zájem poněkud ochabl, meditace se stala nedílnou součástí relaxačních technik a psychohygieny, která zbavuje stresu či dalších civilizačních nánosů. V USA například třetina velkých firem nabízí svým zaměstnancům meditační kurzy. Přestože financování podobných aktivit stojí společnosti nemalé peníze, jejich personalisté a manažeři už dávno vědí, že se jim náklady brzy vrátí zpět.
U absolventů kurzů totiž dochází k rapidnímu poklesu nemocnosti a úrazovosti (až o 70 procent) a současně se prý až dvojnásobně zvyšuje produktivita práce.

zpět


Jak meditovat

1. Místo a čas
Vyberte si správnou dobu - nejlepší je soumrak či úsvit. Najděte si klidné a tiché místo. Může to být doma nebo v přírodě, ale nemělo by vás nic vyrušovat. V každém případě vypněte telefon.
2. Správná poloha
Pohodlně si sedněte. Doporučuje se poloha lotosového květu, ale můžete sedět i v tureckém sedu. Měli byste mít rovnou páteř a zvednutou hlavu. Pokud se v sedu neuvolníte, můžete případně ležet na zádech.
3. Uvolnění
Pokuste se uvolnit. Můžete vyzkoušet metodu relaxace, kdy si v lehu uvědomujete každou část těla a snažíte si ji uvolnit, zbavit napětí.
4. Opakujte mantru
Začněte meditovat. Nejvhodnější pro začátečníky je použití posvátné fráze - mantry. Vyberte si nějakou známou mantru, která se vám libí (nebo si ji vymyslete), a opakujte ji stále dokola - nejprve nahlas a později v duchu. Jiný způsob nabízí soustředěné pravidelné dýchání. Do stavu meditace vás může dovést také upřený pohled do plamene svíčky.
5. Nechte plynout myšlenky
Pokud se vám v hlavě honí myšlenky, nesnažte se je silou vůle zapudit. Nechte je plynout a soustřeďte se buď na opakování své mantry, nebo na dýchání. l když se vám zdá, že se nic neděje, vydržte.
6. Vnímejte účinky
Meditace nekončete náhle, ale pozvolna. Zkuste pozorovat svou mysl a snažte se zachytit a uvědomit si účinky meditace, ať už jsou fyzické či psychické.

zpět


Tajemství manter

Zvuk představuje formu energie a proto není divu, že opakovaná "zaříkávací" formule se stala téměř synonymem meditace. Tak jako spáchaný hřích byl v křesťanství potrestán odříkáním dvaceti "zdrávasů" a třiceti "otčenášů", mají mantry důležité místo v hinduistické i buddhistické meditaci. Začátečníkům se doporučuje, aby mantry nejprve vyslovovali nahlas, a až později přešli do šepotu či do jejich nekonečného opakování v duchu. Pro příklad představujeme některé známé mantry.
ÓM
Tento výraz je považován za kořen všech zvuků, ale současně také za podstatu myšlenek. Ó začíná hluboko v těle a postupně stoupá vzhůru, zakončené vibrujícím M, které rezonuje v hlavě. Dvacet minut opakování slabiky ÓM přináší dokonalou relaxaci celému tělu.
GATÉ GATÉ PARAGATÉ PARASAMGATÉ BODHISVÁHÁ
Mantra, jejímž poselstvím je zvěst, že nekonečnost a dokonalost je tady a teď, všude okolo nás. V překladu zní: "Tomu, co je za vším, co je mimo vše, a dokonce i za tím, co je za vším. Osvícení věnuji svůj zpěv."
HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE HARE RÁMA HARE RÁMA RÁMA RÁMA HARE HARE
Jedna z nejslavnějších manter oslavuje Krišnu - dítě a Rámu - zralého muže. V doslovném překladu znamená: "Sláva Krišnovi, sláva Rámovi."
GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO GLORIA GLORIA HALELUJA HALELUJA
Křesťanská latinská mantra vyjadřující vděčnost a pokoru, v doslovném překladu zní: "Sláva Bohu na výsostech."
KIOATE LEINOU LEINOU MOJHOJTE HAJENO HAJENO HAJENO
Indiánská mantra severoamerických šamanů znamená poctu slunci. V překladu říká: "Jsme všichni v jednotě se Sluncem, kráčíme v kruhu za ním." Pokud se zpívá česky, používá se překlad: "Jsme jedno nekonečné slunce, navždy, navždy, navždy.

zpět


Kdo propadl meditaci

George Harrison
Kytarista Beatles miloval indickou hudbu a zajímal se o východní náboženství. V roce 1967 přemluvil ostatní členy Beatles, aby odjeli do Indie meditovat a očistit se od drog. Harrison později přestoupil k hinduistické víře a meditoval i deset hodin v kuse. Po jeho smrti v roce 2001 nasypali pozůstalí popel z jeho těla do posvátné řeky Gangy.
David Lynch
Kultovní americký režisér medituje už třicet let dvakrát denně hodinu. Je také "žákem" známého gurua Maharišiho, stejně jako byl Harrison. Motivy meditace a vnitřního vidění využil ve svém slavném televizním seriálu Městečko Twin Peaks, který právě letos na podzim opakovala Česká televize.
Igor Chaun
Český režisér a dokumentarista o sobě tvrdí, že až v buddhismu našel odpověď na otázky, které mu nedokázalo zodpovědět křesťanství. Chaun strávil řadu týdnů v buddhistických klášterech, seznámil se s tibetským vůdcem dalajlámou a natočil dokument o Tibetu.
Vladimír Páral
Oblíbený český spisovatel medituje už spoustu let, ať už doma, nebo v přírodě. Meditace mu přináší prožitek čistého štěstí. Buddhismus podle muže vychovaného v křesťanství není otázkou víry, ale spíše způsobem, jak být v určité chvíli (nebo celý život) šťastný, a to často i bez konkrétní příčiny.
Saša Gedeon
Mladý český režisér se začal věnovat studiu meditačních technik, aby dokázal ovládat svou mysl. Už před osmi lety prošel hinduistickým meditačním kurzem, kde se naučil základní praktiky meditace. K meditaci se stále vrací a tvrdí, že mu pomáhá jak psát, tak bojovat s leností.
Richard Gere
Praktikuje tibetský buddhismus už více než dvacet let. Meditace mu přinesla vnitřní klid a větší schopnost milovat. Gere je známým bojovníkem za svobodu Tibetu, finančně podporuje dalajlámu, se kterým také několikrát osobně meditoval. Právě při meditacích s dalajlámou cítil největší duchovní energii.

zpět


(Zdroj: Časopis Instinkt, Autor: Libor Budinský)

Texty z obrázku
Teprve nedávno vědci objevili metodu, která spolehlivě vysvětluje, co se děje v mozku při meditaci a proč je meditace tak účinná. Pomohl jim elektroencefalograf, který zaznamenává mozkové vlny. Lidský mozek pracuje ve čtyřech frekvenčních pásmech. Při běžné denní aktivitě, kdy je mozek permanentně napjatý, převažují beta vlny. Pokud je mozek uvolněný a klidný (člověk má zavřené oči), naladí se alfa vlny. Při lehkém spánku se sny převažují théta vlny a při hlubokém spánku delta vlny
Trénování meditace
Po 8 týdnech meditace byly zaznamenány výrazné změny mozkových vln.
Parietální lalok
Senzorická oblast. Tato část mozku vyhodnocuje informace o okolním světě, orientaci v čase a prostoru. Během meditace se tato aktivita v mozkovém laloku sníží.
Frontální lalok
Centrum intelektu. Toto je nejvyvinutější část mozku, zodpovědná za myšlení, plánování a emoce. Během meditace má přední kůra mozková tendenci "vypnout", zklidnit se.
Thalamus
Brána našich smyslů. Tento orgán zaměřuje naši pozornost tím, že přivádí data hlouběji do mozku. Meditace snižuje proudění přicházejících informací na minimum.

zpět


 

K čemu dochází při meditování?

V šedesátých letech učinil americký filozof Robert Keith Wallace zajímavý objev. Při zkoumání elektrické aktivity mozku během meditace nechal data z počítače vyhodnotit v Institutu pro výzkum mozku. Počítač ohlásil podivuhodné výsledky. Při meditaci dochází v mozku ke zvláštnímu kolísání napětí. Wallace tím objevil čtvrtý stav vědomí. Až doposud byl odborníkům známý pouze stav bdělosti, spánku a snění. Tyto tři stavy bylo možné spolehlivě určit pomocí EEG. Nyní přibylo čtvrté stádium, které bylo charakterizováno krátce po začátku meditace přibýváním aktivity vln alfa v centrálních a frontálních úsecích mozku. Wallace hovoří o "transcendentálním stavu".

zpět


Cíl meditace

Meditace je cestou do hlubin vlastního nitra. Kdo se vydá touto cestou poznání, prochází všemi vnitřními vzkříšeními a zabývá se při tom svými starými, zapouzdřenými konflikty. Tyto konflikty jsou pak téměř jako mimochodem uvolňovány. To však není vlastním cílem meditace, nýbrž z krátkodobého pohledu příležitostně bolestným, z širšího pohledu ovšem vždy blahodárným doprovodným jevem. Skutečný cíl meditace leží o velký o kus hlouběji v našem nitru a lze ho slovy jen velmi obtížně popsat. Je to cesta, která může vést k osvobození z pout polarity.
Žijeme odděleně od jednoty ve světě protikladů, který hrozí rozpolcením našeho nitra. My však tušíme jakousi kosmickou zákonnost, rozsáhlou jednotu, a nazýváme ji "Bůh". To není otázka víry, pouze symbolu stavu, který neumíme vyjádřit slovy.
Díky meditaci můžeme opět dosáhnout zpětného spojení stímto nepopsatelným kosmickým věděním.

zpět


 

Co je meditace

Meditace je v průběhu tisíciletí vyzkoušená a stále znovu vylepšovaná technika, při níž dochází ke změnám vědomí. Kdo medituje, opouští obvyklé roviny bdění a vydává se do dosud neprobádaných oblastí své vlastní osobnosti, což znamená: Vědomí se během meditace současně rozlišuje, rozhlubuje a zvyšuje. Proto je meditace nejen jiným stavem vědomí, nýbrž také všeobsahujícím. Meditace dosahuje ke všem úrovním naší osobnosti, i k těm, které jsme dosud neznali, nebo znát nechtěli. Meditace nikdy nevytváří nic naprosto nového, utopického. Také se při ní nejedná o čistě duchovní gymnastiku nebo o cvičení uvolnění. Meditace obsahuje toto všechno a ještě mnohem víc.
Proč meditace
"Účelem života je obdiv", píše Osho. "Uvědomělost je neomezené vnímání všeho, co se děje." Toto absolutní vnímání nám většinou není dopřáno, protože naše bdělost je nyní schopna chápat pouze nepatrný úryvek reality. Všechno, co leží na druhé straně těchto mezí, je mimo dosah našeho vědomí, avšak přesto k dispozici. Meditace je cestou absolutního vědomí ke schopnosti komplexního vnímání. S pomocí meditace se daří vstoupit do zakázané oblasti, v níž bylo dosud uloženo nepřístupné bohatství osobnosti.
Působení meditace
Stres je jednou z nejčastějších zátěží západního člověka. Jeho symptomy jsou nervozita, podrážděnost, křečovitost svalů a přílišná námaha. Odborníci ho považují za příčinu četných civilizačních nemocí. Následkem stresu je nevyrovnanost v organismu jako reakce na vlivy životního prostředí. Při tom jsou snižovány veškeré udržující funkce organismu, jako trávení, výstavba a čištění buněk a stupňovány všechny aktivizující a mobilizující funkce. Organismus se připravuje na boj, nebo útěk. To je v určitých situacích smysluplné. Člověku se prostřednictvím stresových reakcí zpřístupňuje celá řada speciálních protiopatření, s jejichž pomocí může správně reagovat na podráždění životním prostředím, a pak se opět vrátit k harmonickému způsobu života. Vhodným prováděním meditace lze tyto symptomy eliminovat a harmonizovat tělo i duši.

zpět


Základní meditační instrukce

Vyhledej tiché a klidné místo.

Usedni na židli nebo na polštáři se zkříženýma nohama,
tak aby pozice byla uvolněná a záda byla vzpřímená.

Stanov si předem, jak dlouho budeš meditovat -
například 15 minut (třeba si nastav budík).

Urči si meditační předmět - optimální je sledování dechu -
nádechu a výdechu. Zavři oči. Pozoruj dech.

Pokud tvá mysl zabloudí do myšlenek,
vzpomínek a představ,
vrať ji jemně zpět ke sledování nádechu a výdechu.

Po uplynutí stanoveného času se vrať.

zpět


Meditace na rozsvícení vlastního vnitřního světla

Spojení s vnitřním světlem má v sobě jako možnost každá bytost, která vznikla v univerzu. Jen si jej někdy opravdu nejsme vědomi a žijeme svůj život abychom si jej uvědomili do každé niterné myšlenky i události. Vezměme svůj život tak, že všechny události a příčiny i důsledky jsme utvořili sami, více či méně vědomě. Pak si můžeme uvědomit svou nekonečnou sílu a vůli a napojeni na lásku univerza také cokoliv měnit. Možná nejprve změníme jen svůj pohled a už tím své bytí vlastně prosvětlujeme.

Rozsvícení vlastního vnitřního světla tak, abychom mohli zářit jako slunce je dar stvořitele a také dar nás samých sami sobě. Každá zářivá částečka nás samotných rozzáří další a další, všichni jsme propojeni. Události, které vzbuzovali strach se postupně pohledem zpět změní na pochopenou láskyplnou cestu.

Pohodlně se posaďte, lehněte si, přikryjte se, prostě si zvolte polohu, která je vám v této chvíli nejbližší a nepohodlnější. Takovou polohu, která vás nejvíc rozmazlí. Možná bude i důležité zvolit správnou chvíli, kdy vás nebude nikdo rušit.

Vylaďte se tak, abyste si byli sami sebe vědomi. Stačí jen říci, zamýšlím si být sebe sám vědom.

Vyslovte prosbu: mí duchovní průvodci, prosím, pomozte mi rozsvítit mé duchovní světlo trvale a jasně, abych zářil jako hvězda.

Zavřete oči a vězte, že jste zářivou bytostí univerza.

Nyní cítíte bytosti světla, jejich energie. Vstupujete s nimi do svého duchovního srdce, nekonečného prostoru a vy vidíte jasný zářivý bod. Jeho záře je silná, čistá, magneticky vás to táhne do něj vstoupit. Plně si jste vědomi, že je to vaše záře, teplé, hřejivé světlo, plné lásky. Cítíte hmatatelně různé barvy, jejich sílu, intenzitu, kvalitu, možnosti, slyšíte jemné tóny, cítíte jejich vůni. Cítíte své hluboké spojení se sebou samým.

Vyberte si nějakou barvu a úplně se v ní rozpouštíte, zní jemně a také jemně voní. Barva se stává jemnější a kvalitativně silnější, jemně voní.

Zůstáváte svým vědomím stále ve svém srdci a nyní si začínáte uvědomovat i své tělo, svá jemnohmotná těla, jejich ohraničení, vidíte je zřetelně a jasně a jen myšlenkou do nich posíláte barvu svého srdce. Vedete světlo dolů chodidly až do lůna země, tam se vaše světlo ukotvuje, nahoru hlavou - tam se zastavíte a dovolíte světlu omýt celý prostor a vzbudit nové světelné programy. Jak vás vede vaše intuice, omýváte světlem každý prostor.

Nyní se na sebe podíváte a vidíte, jak vaše tělo i těla jemnohmotná jsou plná záře, zpívají v harmonii a krásně voní. Vidíte, jak krásná světelná, zářivá, voňavá bytost jste. Rozhlédnete se kolem sebe a vidíte, jak kolem vás je mnoho zářivých bytostí, bytostí světla. Cítíte sounáležitost a lásku, hlubokou radost a uvědomujete si, jak je život, jenž držíte ve svých rukou vzácný, jaký báječný dar jste dostali.

Máte-li chuť podívejte se na záležitost, které vás nejvíc trápí očima toho světla, beze strachu a s plným vědomím lásky. Jsou vaší součástí na cestě, jsou to vzácné drahokamy, které vás dovedly až sem na toto místo plné záře. Vidíte, že máte mnoho síly a odvahy tyto záležitosti řešit a tuto sílu si s sebou vzít a jít s vědomím láskyplné síly a obrovské pomoci a podpory ostatních bytostí je řešit, přečkat, léčit.

Udržujte si toto vědomí lásky a síly a nekonečné jásavé radosti, vůně a světla. Pošlete toto uvědomění a lásku, kam potřebujete, pokud to tak cítíte.

Vězte, že jste tato silná zářivá bytost stále, kdykoliv a v jakékoliv situaci.

Opakujte tuto meditaci kdykoliv budete potřebovat, nechte se vést svou intuicí, rozhodně jste to vy a také vaši průvodci, kdo ví nejlépe, kudy světlo vést.

zpět


Meditace - techniky

 

 

Most z duhy

Představa duhy bývá používána pro relaxaci organismu. Zavřeme oči, pomalu dýcháme a vydáme se po duhovém mostě.
První barva, kterou procházíme, je červená - dává nám sílu.
Pokračujeme oranžovou, ta ovlivňuje emoce a touhy.
Další žlutá nás naplňuje optimismem.
Další zelená léčí boly.
Další modrá harmonizuje celý organismus.
Další fialová povznáší osobnost.
A poslední růžová nás zaplavuje láskou.

zpět


 

Harmonizační meditace

V dnešní stresující době má člověk stále větší potřebu vyhledávat klid a odpočinek, aby zregeneroval své síly a uvolnil napětí. Dlouhodobé působení stresu na nás zanechává stopy vyčerpání, hůře se vyrovnáváme s problematickými situacemi, často propadáme beznaději a citlivější jedinci i depresím. Nabízíme vám možnost naučit se uvolňovat prostřednictví harmonizační, uvolňující a očistné meditace, kterou si můžete nahrát na diktafon, magnetofon nebo někoho požádat, aby vám ji předčítal. Pokud si budete pouštět meditaci večer a usnete při ní, nic se neděje, protože vaše podvědomí neustále vnímá každé slovo. Najděte si místo, kde nebudete nikým a ničím rušeni, vypněte telefon a zaujměte pohodlnou polohu vsedě či vleže. S výjímkou sedu se zkříženýma nohama se snažte mít ruce i nohy volně podél těla. A teď už se můžete oddávat blahodárným relaxačním účinkům meditace.

Zavři oči, vnímej celé svoje tělo a zaměř pozornost na svůj dech.Pozoruj každý nádech a výdech, jak je plynulý a přirozený. Uvědom si, jak se nadechuješ nosem a výdech vedeš pomalu a nenásilně až do břicha. Soustředěním na svůj dech se přestáváš zabývat v mysli rušivými myšlenkami, které tě vytrhují z tvého uvolňování. Nech tyto myšlenky volně proplout svou myslí a nezabývej se jimi. Pomalu, ale přirozeně prohlubuj dech tak, že každý nádech procítíš skrze temeno hlavy, odkud přijímáš čistou uzdravující energii a výdech je veden tvým tělem, končetinami a chodidly, kudy odchází veškeré napětí a stres. Celé tělo se postupně uvolňuje tak, že ho přestáváš úplně vnímat. Najednou nejsi omezen svou tělesnou schránkou a cítíš pocit volnosti, pocit svobody. Jsi nedílnou součástí celého Vesmíru, jsi jedinečná lidská bytost, která má zde na Zemi své poslání, svůj životní úkol a vše, co se ve tvém životě děje, má své opodstatnění. Vytváříš si své vlastní zkušenosti, které ti pomáhají ve tvém osobním růstu a přirozené je, že se učíš ze svých vlastních chyb. Celý tento proces je pro tebe velice důležitý a překonávání překážek tě vede ke zdokonalování sebe sama.

Představ si sám sebe uprostřed nádherné, sluncem prozářené krajiny. Procházíš se rozkvetlou letní loukou, plnou vůní a pestrobarevných květů, na které usedají nádherní motýli a bzučící hmyz. Úzká pěšinka uprostřed tě vede přímo ke kouzelnému místu křišťálově průzračného vodopádu, jehož dopadající proud čeří hladinu pod ním. Voda je tak čistá, že vidíš až na dno. Dopadající kapky vody znějí jako zvonkohra, která hladí po duši. Máš neodolatelnou touhu vstoupit do vodopádu a nechat v něm omývat celé svoje tělo.......... a tak krůček po krůčku kráčíš přímo do jeho proudu. Cítíš, jak voda stéká po povrchu těla a zbavuje tě posledního zbytku napětí a vyčerpání. Její chladivé a uzdravující doteky pronikají i tvou kůží, každým orgánem, regenerují každou tvoji buňkou a čistí tvou mysl. Křišťálově průzračná voda odplavuje toxické látky z těla a negativní zážitky všedního dne ze tvé mysli.

Všechno zklamání a bolest ve tvém srdci se rozpouští a jsi připraven k ozdravnému procesu odpuštění sám sobě i ostatním. Nyní je čas přijmout dary Země a Vesmíru, které tě povedou k harmonii, klidu a míru. Vracíš se zpět na rozkvetlou louku, abys nechal své tělo i mysl prostoupit hřejivými paprsky slunce, přijal jeho sílu a pozitivní energii. Celým tvým tělem prochází prochází příjemné uklidňující teplo........a ty cítíš pocit bezpečí a příval energie dodávající impuls k novým začátkům. Vše začínáš vidět v novém lepším světle a s určitým odstupem, který ti umožňuje najít odpovědi na své otázky. Vnímej hlas svého srdce, hlas své intuice. Tam jsou ukryta všechna tvá přání, potlačované touhy a řešení vedoucí ke tvé vnitřní spokojenosti. Jsi-li spokojený ty sám, jsou spokojení i lidé kolem tebe.

Vpusť do svého srdce lásku, nauč se ji nejen dávat, ale i přijímat. Odpusť nejen lidem, kteří ti ublížili, ale odpusť hlavně sám sobě! Přestaň se v mysli zabývat pocitem vlastní viny a nedokonalosti! Důležité je dále se rozvíjet, ponaučit se ze svých chyb a neustrnout na místě. Každý sebemenší úspěch tě posouvá zase o krůček dopředu na cestě za tvým cílem. Vnímej svou osobnost jako nádhernou louku plnou rozkvetlých květin, která rozdává krásu, radost, potěšení a užitek sobě i ostatním. Záříš všemi barvami života a uvědomuješ si svou vlastní sílu, která je pro tebe bezpečná. Vše, co přichází do tvého života je důležité pro tvůj další vývoj a každá zkušenost je velmi cenná.

Tvé tělo i duše jsou v harmonii a souzní s energií celého Vesmíru. Prostřednictvím dechu jsi naplňován životadárným a uzdravujícím paprskem, který udržuje všechny funkce těla v rovnováze a zabezpečuje, aby všechny tvé orgány a buňky byly zdravé. Pocit klidu, míru a harmonie budeš vnímat i po probuzení ze spánku nebo poté, co se třikrát nadechneš a vydechneš, abys mohl opět v bdělém stavu pokračovat ve svých činnostech.

zpět


Navažte spojení se svým vnitřním dítětem

Zavřete oči... zhluboka se nadechněte a s výdechem uvolněte své tělo... Opět se zhluboka nadechněte a s výdechem uvolňujte své tělo víc a víc. Znovu se zhluboka nadechněte, a když vydechujete, představte si své tělo tak relaxované, jak jen to jde. Cele vaše tělo je nyní naprosto uvolněné...
Ještě jednou se nadechněte a při výdechu uvolněte svou mysl... Nechte odplout své myšlenky, ať se vaše mysl uklidní a utiší. Opět se zhluboka nadechněte a s výdechem si představujte, že se vaše vědomi propadá do klidného místa ve vašem nitru...
Potom si představte, že sestupujete po nádherné pěšině do své vnitřní svatyně... A zatímco kráčíte po pěšině dolů, cítíte se stále uvolněnější, soustředěnější a je vám příjemně. Vejdete do své svatyně a vnímejte krásu a klid přírody, jež vás obklopuje...
Počkejte chvíli, abyste se spojili se svou svatyní, zapamatujte si nějaké podrobnosti, a ať se vám v ní libí... Představte si, že se procházíte po své svatyni a všímáte si různých rostlin a zvířat, cítíte slunce nebo větřík, a v dálce na konci svatyně si uvědomíte přítomnost malého dítěte... Když se k němu začnete přibližovat, uvidíte nebo ucítíte, zda je to chlapec, nebo děvče, jak je staré a co dělá...
Pomalu k tomu dítěti běžte, a když se k němu dostanete blíž, všimnete si, jak je oblečené. Dovolte sami sobě vnímat, jak se to dítě emocionálně cítí... Přibližte se k němu a jakýmkoliv způsobem, který se vám právě nyní zdá vhodný, se s ním spojte...
Zeptejte se dítěte, jestli vám chce něco říci, nebo jinak sdělit. Může to vyslovit nebo vyjádřit jiným způsobem. Dovolte sami sobě přijmout cokoliv, co vám chce dítě sdělit...
Nyní se jej zeptejte, co od vás potřebuje právě nyní nebo vůbec ve vašem životě... Naslouchejte tomu, co vám dítě má sdělit, buď slovy, nebo jiným způsobem...
Pobuďte chvíli se svým dítětem Dovolte dítěti, aby vám poradilo, jak s ním ten čas vhodně strávit, zda si s ním máte hrát, nebo jen posedět nebo se navzájem držet...
To dítě pro vás má zvláštní dárek. Dovolte sami sobě přijmout tento dar...
Nepřestávejte být se svým dítětem... Dejte mu na srozuměnou, že od této chvíle s ním chcete být ve spojení, kdy jen budete moci...
Pro tentokrát jakýmkoliv způsobem, který vám oběma vyhovuje, dokončete své setkání. Můžete si vybrat. Dítě může zde ve svatyni, na tomto velmi bezpečném místě uvnitř vás zůstat a vy jej zde můžete navštěvovat. Nebo můžete společně svatyni opustit. Vaše dítě ví, který způsob mu vyhovuje a může ho v budoucnu změnit.
Jestliže se dítě chystá ve svatyni zůstat, pro tentokrát se rozlučte. Oznamte dítěti, že se budete vracet tak často, jak budete moci, a že chcete vědět, jak se cítí a co od vás ve vašem životě potřebuje...
Jestliže jde dítě s vámi, vezměte ho do náruče nebo za ruku a začněte stoupat po pěšině ven ze svatyně. Když stoupáte po pěšině, cítíte se plní života, energie, vyrovnáni a soustředěni...
Uvědomte si své tělo v pokoji, a když se cítíte připraveni, otevřete oči a vraťte se do něj.
Nyní, když jste se spojili se svým vnitřním dítětem, je důležité v tom pokračovat, neustále se o dítě starat a pravidelně s ním být. Jste rodič svého vnitřního dítěte, Je důležité stát se tomuto dítěti rodičem uvědomělým, milujícím a zodpovědným. Může to být jak pro vás, tak pro dítě příjemné, ale vyžaduje to také uvědomění a zodpovědnost z vaší strany. To znamená, že si budete muset pro tohle dítě udělat ve vhodných chvílích svého života čas.
Jestliže si nejste jisti, co vaše dítě potřebuje nebo jak se o ně nejlépe starat, jednoduše se ho zeptejte. Dítě vždy ví, co chce a potřebuje, takže pěstujte zvyk s ním komunikovat, ptát se ho, co potřebuje a chce. Potom udělejte všechno proto, abyste jeho potřeby uspokojili, Nemůžete vždy udělat všechno, co chce a kdy to chce, ale měli byste zahrnout jeho potřeby do svého života tak, jak to děláte se skutečným dítětem. Věnujte mu tolik zájmu, kolik můžete a zjistíte, že odměna je veliká.
Začněte myslet na věci, které jsou pro dítě zábavné nebo povznášející, a začněte je pravidelně začleňovat do svého života. Každý den nebo nejméně jednou za dva dny si udělejte čas, i kdyby to bylo jen pár minut ráno nebo večer, a zjistíte, co by vaše dítě chtělo dělat. Poskytněte mu hračky, se kterými by si chtělo hrát, běžte spolu na procházku, projeďte se na kole, vykoupejte se v horké pěnové koupeli, opatřete pohádkové knihy - věci, které povznášejí a vychovávají vaše vnitřní dítě. Samozřejmě, že pro dítě je nejdůležitější láska a důvěra, takže vaše dítě vás bude vést k hledání bližšího kontaktu, důvěry, přátelství a lásky k ostatním lidem.
Je také důležité naučit se neukazovat své dítě v nevhodnou dobu. Není pravděpodobné nejvhodnější přivést je uprostřed pracovní schůzky. Dítě můžete nechat doma, aby si hrálo. Jen mu řekněte, že jdete do práce a přijdete domů později a potom si na ně uděláte čas.
I když se zpočátku mohou tyto věci jevit trochu hloupé, nakonec vám přinesou více rovnováhy, harmonie, radosti a vás život se naplní
Autor: SHAKTI GAWAIN, MEDITACE

zpět


Otevřete dveře svému vyššímu dobru

Smyslem této meditace je naučit se otevřeněji přijímat lásku a energii z vesmíru a od vašeho vyššího já a představovat si, jak váš život funguje perfektně ve všech oblastech.
Postup:
1/ Tiše seďte, zhluboka dýchejte a představte si, že otevíráte své srdce všem dobrým věcem, které mohou vejít do vašeho života. Pomyslete na něco, co dokážete přijmout lehce. Pozorujte pocit spojený s přijímáním na co možná nejvíce úrovních. Jak se cítí vaše tělo, když přijímáte? Změní se vaše dýchání nebo pozice těla? Jak se cítíte po emocionální stránce? Dokážete tento pocit, který při přijímání máte, zesílit?
2/ Zatímco setrváváte v tomto pocitu, který ve vás přijímání vyvolává, mentálně pozvěte do svého života všechno dobré a dejte souhlas, aby to k vám mohlo vstoupit. Představte si, jak přijímáte všechno dobré, co pro vás vaše vyšší já má. Všimněte si, nakolik dokážete přijímat, a otevřete se ještě víc. Otevřete se novým myšlenkám, harmoničtějším emocím, fyzické energii a hojnosti v každé oblasti svého života. Tak se sjednotíte s hojností vašeho vyššího já.
3/ Zatímco si k sobě přitahujete dobro, představte si, jak pro ně vytváříte prostor - v mysli, emocích i fyzicky. Udělejte to jednoduše tak, že si představíte, jak si otevíráte svou energii, aby tak všechny chtěné věci mohli najít své místo, až vám do života skutečně přijdou.
4/ Představte si, jak vám vaše vyšší já podává stříbrný pohár naplněný životní energií a úplnou hojností. Jste-li připraveni přijmout do svého života více, napijte se z něj. Naplňte se takovou hojností a energií, jakou jen dokážete přijmout. Až se vrátíte zpět do místnosti, prociťujte, že jste teď otevření novým, dobrým věcem, a potvrďte si, že jste připraveni je mít.

zpět


Objevte svou vnitřní svatyni

Než začnete meditaci, najdete si pohodlnou polohu, buď vsedě, nebo vleže. Jestliže budete sedět, je dobré posadit se tak, abyste měli rovná, podepřená záda a seděli pohodlně, chodidla na podlaze a ruce uvolněně. Jestliže dáte přednost poloze vleže, lehněte si rovně na záda a zaujměte uvolněnou a pohodlnou pozici. Když se cítíte příjemně, zavřete oči a uvědomte si své tělo, jen si všímejte, jak se vaše tělo právě cítí, Jestliže jste pocítili jakákoliv napjaté místo ve svém těle, klidně do tohoto místa dýchejte. Představujte si, jak se toto napětí uvolňuje a rozpouští. Nejprve zaměřte svou pozornost na chodidla, představujte si, jak se uvolňují. Potom se soustřeďte na kotníky a lýtka a postupně je uvolňujte. Nyní si uvědomte svá stehna a boky. Uvolňujte horní část svých nohou a celou pánevní oblast... Dýchejte klidně do spodní časti svého těla a uvědomte si pocit jeho skutečného uvolnění... Nyní si uvědomte břicho a žaludek, oblast vnitřních orgánů, a představte si, jak se všechny uvolňuji, jak snadno pracují, klidně, zdravě a hladce. Uvolněte hrudník a ramena, paže, ruce a prsty. Zaměřte se na krk a hrdlo a představte si tyto části svého těla naprosto uvolněné. Jestliže cítíte v této oblasti nějaké napětí, představte si, jak stéká dolů přes vaše paže ven z vašich prstů, ven na podlahu a dolů do země. A nyní uvolněte hlavu, obličej, kůži na hlavě... uši a víčka. Uvolněte čelisti...
Nechte své vědomi prostupovat celým tělem, od hlavy k palcům na nohou, od palců k hlavě, a uvědomujte si, jak je celé vaše tělo uvolněné... Představte si, že cítíte životni energii, jak snadno proudí celým vaším tělem... Pokud v kterékoli oblasti pociťujete napětí, klidně dýchejte a vnímejte, jak tímto místem proudí energie.
Znovu se zhluboka nadechněte a při výdechu uvolněte poslední napjatá místa svého těla. Cítíte, že vaše tělo je naprosto relaxované. Opět se zhluboka nadechněte a s výdechem uvolněte svou mysl. Jako by vaše mysl byla jen další sval těla, který se nyní může uvolnit. Nemusíte se zabývat žádnými myšlenkami. V tuto chvíli je všechno v pořádku. Dovolte svému vědomí, aby se stalo klidným a pomalým, dokonce trochu zamženým.
Znovu se zhluboka nadechnete a při výdechu přesuňte své vědomi do svého velmi hlubokého nitra...
Nyní si představte, že kráčíte dolů po pěšině uprostřed nádherné přírody. Můžete ji vidět nebo cítit, nebo si ji uvědomovat, nebo pouze předstírat, že tam je. Jak scházíte dolů po této pěšině, cítíte kolem sebe krásu přírody...a sami pociťujete narůstající uvolněni své mysli...
Představte si, že přijdete na mýtinu nebo nějaké velmi krásné místo. Začněte se rozhlížet nebo jen pomocí pocitu zjistěte, jak vypadá. Je to velmi zvláštní, kouzelné místo. Povšimnete si, co tam je. Jsou tam stromy? Jsou tam rostliny? Je tam oceán nebo řeka? Jste na nějaké hoře nebo na poli nebo na zahradě? Nechte svou představivost, aby vám řekla, co to je za místo... Je velmi klidné a krásné a je také velmi důvěrné a bezpečné. Toto je vaše osobní vnitřní svatyně, kterou tvoříte pro sebe uvnitř vás samých. Nikdo sem nemůže přijít bez pozvání. Toto je vaše vlastní soukromé místo.
Uvědomte si, jak je teple nebo chladně... Je plné slunce, nebo je stinné, nebo obojí? Jak působí vzduch na vaše smysly hmatu a čichu? Jaký druh zvuku je uvnitř vaší svatyně? Slyšíte ptáky, nebo hmyz, nebo větřík v korunách stromů, nebo šum oceánu? Nebo je tu jen ticho? Jsou blízko vás nějaké květiny nebo zvířata? Přijmete cokoliv, co k vám přichází a co je pro vás to správné a dobré.
Představte si, že se procházíte po své vnitřní svatyni a snažíte se ji poznat, cítit se v ní pohodlně a dobře... Najdete si ve své svatyni nějaké příjemné místo, kde byste se posadili nebo si lehli a udělali naprosté pohodlí, cítili se jako doma... Uvědomte si krásu a povznášející vliv přírody kolem vás, otevřete se a přijmete to. Představte si, že jste jako houba, snadno vstřebávající a přijímající lásku a krásu matky přírody.
A nyní přeneste své vědomi do hlubokého, klidného místa ve vašem nitru... nepřestávejte si představovat, že jdete hlouběji a hlouběji, dokud nepřijdete k místu odpočinku a míru uvnitř sebe sama, kde se všechny starosti vnějšího světa zdají být tak vzdálené. Zachyťte ten okamžik a jednoduše se nechejte vtáhnout do toho pokojného místa, kde není absolutně nic, co byste museli udělat nebo na co byste museli myslet nebo si představovat, stav pokojného bytí.
Na tomto hlubokém, tichém, klidném místě uvnitř sebe sama se setkáváte se svou vlastní nejhlubší moudrostí, vlastním přirozeným vnitřním vedením, tou častí ve vás, která je velmi moudrá a ví všechno, co potřebujete, a je schopna provádět vás vaším životem, minutu po minutě, sekundu po sekundě. I když ji necítíte nebo v ní tak zcela nevěříte, alespoň se pokuste předstírat nebo si představit, že tam je. Ať už ji cítíte nebo tomu věříte nebo ne, je vždy tam uvnitř.
Jestliže se chcete svého vnitřního průvodce na něco zeptat, neváhejte a ptejte se, Klidně se otevřete, ať již smyslové, nebo pomoci svých citů, a přijímejte odpovědi své nejmoudřejší časti na své otázky. Mohou k vám přijít ve formě slov. Mohou k vám přijít ve formě představy. Nebo to může být pouze pocit. Přijměte, cokoliv k vám přijde, a dovolte, aby to proniklo do vašeho vědomí... Vůbec nevadí, když nemáte pocit, že by k vám něco přicházelo, může to k vám přijít později; nepřichází to vždy v tu chvíli, kdy se ptáte. Takže ať již přijmete cokoliv, je to v pořádku.
Máte-li další otázky, na které byste se chtěli svého vnitřního průvodce zeptat, udělejte to. Můžete požádat o pomoc, podporu, o pokyn, o lásku, o pochopení - neváhejte a zadejte cokoliv, po čem toužíte nebo co potřebujete... Kdykoliv se ptáte, otevřou se dveře, abyste mohli začít přijímat cokoliv, po čem vaše srdce doopravdy touží. Takže nyní jednoduše předpokládejte, že na cokoliv se ptáte, začíná k vám přicházet. Může to přijít jinou cestou, než kterou jste čekali, ale přijde to.
Pro tentokrát se se svojí svatyní rozlučte a začněte stoupat po své pěšině. Zatímco kráčíte po této pěšině vzhůru, uvědomte si své tělo v místnosti. Cítíte místnost kolem sebe... Když se k tomu cítíte připraveni, velmi pomalu otevřete oči a vraťte se zpět s pocitem uvolnění, plni energie a hluboce spojeni se svoji podstatou.
Autor: Shakti Gawain - Meditace

zpět


Meditace Strom života

Stůjte tiše, oči zavřené a postavte se pevně na obě svá chodidla. Prociťujte, jak vás podporují, najděte si pohodlný střed vaší rovnováhy a vyrovnejte své čakry do vertikálního sloupce. Představujte si, že vaše torzo je kmenem stromu, pevným a přímým, připraveným zapustit své kořeny hluboko do Země.
S nádechem pokrčte kolena a s výdechem tlačte svá chodidla do Země, tlačte skrze své nohy. Když tlačíte do Země, představte si sebe jako strom, který zapouští své kořeny do úrodné půdy. Vytlačuje je ze svého kmene dolů do ornice, vnímá živiny, vodu, stabilitu. Tlačte tyto kořeny dolů skrze půdu do pevné stlačené Země pod ní, do matečné horniny, prorazte se skrze pevnou skálu, prostupujte níže, rosťte pevně, vždy tlačte dolů, hluboko do matky Země. Dýchejte a pokrčte svá kolena, vydýchněte a zatlačte ještě hlouběji; dostávejte se k horku, k rudému tekutému jádru Země, ke středu všeho, co leží pod ním. Vnímejte, jak se horko přisouvá k vašim kořenům, dodává jim energii, oživuje je a naplňuje, aby horko roztaveného jádra Země začalo vystupovat skrze vaše kořeny.
Prociťujte, jak energie stoupá skrze vrstvy Země. Kořeny shromažďují sílu, stávají se živějšími, naplněnými a posouvají energii směrem vzhůru skrze tvrdé vrstvy matečné horniny, skrze stlačené tmavé vrstvy staré půdy do lehčí, na živiny bohatší ornice a vylévají ji do vašich chodidel. Energie dále stoupá vzhůru vašima nohama: Pokrčte kolena a prociťujte, jak s každým pohybem energizuje vaše kolena a vaše stehna, protéká vzhůru do kořenové .čakry, naplňuje ji červenou barvou z roztaveného jádra. Prociťujte, jak se první čakra naplňuje a přetéká do druhé čakry, naplňuje vaši pánev pocitem, nábojem, umožňuje jí pohybovat se se vzrušením. Bere si více skrze vaše kořeny a rozlévá ji do třetí čakry, posiluje vás, Prociťujte, jak vámi stoupá a plní vaše srdce, až přetéká a zaplavuje vaše paže a ruce. Prociťujte, jak se vaše ruce začínají zvedat energií ze Země, aby se mohly natáhnou jako větve. Nechte energii jít do vaší krční čakry, kde ji můžete nechat vyjít ve formě zvuku, který pramení hluboko dole.
Dovolte zvuku, aby se posouval nahoru do vaší hlavy, vlil se do třetího oka a aby se potom přelil do vaší korunní čakry, jako by se kmen natahoval po nebi. Natáhněte se svými pažemi nad svou hlavu, svou myslí se natáhněte do nekonečného prostoru nad sebou, pozvěte ho dolů do svého kmene, dolů skrze vaše horní čakry, dolů do vašeho-srdce, kde se celestýnské energie kombinují s vašimi zemskými energiemi, čímž činí váš kmen silnější a mocnější, plný energie a očistění.
Poznámka:
Když jste hotovi, možná se budete chtít svýma rukama dotknout Země - abyste celou energii přenesli zpět do Země. Toto platí zvláště tehdy, jestliže se po tomto cvičení cítíte létavě, nebo příliš nabyti. Můžete si vytvořit variace této meditace tím, že přidáte barvy čaker, využijete jejich zvuku, dotknete se jich rukama, nebo zabudujete pohyb. Buďte tvořiví a naslouchejte svému tělu.

zpět


 

Dar moře

V představe seďme na břehu moře a hledíme k obzoru. Sledujeme vlny, jak se jejich zpěněné vrcholky blíži k pobřeží. Vlny se lámou o útesy a pak již pěna běží po písčité pláži až k našim nohám. Uvědomme si, jak je písek, na kterém sedíme, suchý a vyhřátý od sluníčka a jak pod našima nohama je zmáčený vlnami, vlhký a chladivý.
Sledujeme vlny, jak se vzdouvá a klesá hladina moře, a snažíme se dýchat v jejich rytmu. Přestávky mezi nádechy a výdechy vkládáme v okamžicích, kdy voda ustoupí, jako by rovněž nabírala dech, a v okamžicích, kdy vlna dosáhne pobřeží, voda se rozbíhá po písku až k našim nohám a pak se vrací zpět.
Sledujeme přitom, jak moře promývá písek před námi, přináší a zase odnáší malé kamínky a lastury. Cítíme dech moře. Od moře vane svěží vítr a čechrá nám vlasy. Najednou se blíži k pobřeží vysoká vlna. Musela se zvednout až někde zhluboka, ode dna moře. A zpěněná voda se rozbíhá až k nám a zmáčí nám nohy. Přináší nám dar moře - může to být perla nebo nádherný kámen.
Zvedneme tento dar moře, poděkujeme moři a prohlížíme si jej proti paprskům slunce, které stojí nad obzorem. Pozorujeme tvar a jemné světlo, které z perly, nebo kamene vychází. Prociťujeme, jak na nás toto jemné světlo působí. Dovolíme mu, aby nás celé pohltilo. Nic si při tom nepředstavujeme, na nic a na nikoho nemyslíme, jen sledujeme obrazy, které k nám, do naší mysli, prostřednictvím tohoto magického světla perly, nebo kamene, přichází.
Vrátíme se pozornosti zpět k moři, hudbě jeho vln a k jeho vůni, vrátíme se pozorností k písku na pláži a vánku, který nám čechrá vlasy. Rozeběhneme se teď k nejbližšímu místu, kde útesy vystupují až na břeh. Tady najdeme v pobřežních skalách malou tůňku, která nikdy nevysychá, zůstává plná vody i za odlivu, ale přece je chráněna před vlnobitím. Na tomto místě uložíme kámen nebo perlu zpět do vody. Bude navždy spojena s mořem, ze kterého vyšla, ale my ji tady vždy budeme moci najít a potěšit se tím nádherným vnitřním světlem.
Před vystoupením z meditace si dobře prohlédneme okolí, orientační body, abychom kámen, nebo perlu, vždy spolehlivě znovu našli jenom tím, že si představíme pobřeží, útes a písek, kde se nyní nacházíme.
Poděkujeme a v duchu projevíme přání znovu se sem vrátit.
Nakonec meditace se ještě jednou zhluboka nadechneme, pak zopakujeme rytmicky tři nádechy a výdechy a přitom si na chvílí přidržíme dlaně před očima, než je otevřeme.

zpět


Meditace o vesmírné jednotě

Posaďte se pohodlně.
Záda jsou rovná, chodidla se dotýkají podlahy.
Zavřete oči a nechejte dech klidně proudit.
Uvědomte si dotyk se zemí.
Představujte si, jak z vaší páteře vychází silný provaz, na němž je upevněna kotva, jenž proniká hluboko do země a pevně se tam usadí.
Přeneste svou pozornost k srdci.
Představujte si, že se stále zmenšujete až, jste malí jako semínko.
Vítr se vás zmocní a unáší vás do dalekého vesmíru.
Plavte v moři vesmírné energie.
Pak pojměte tuto vesmírnou energii do sebe a začněte růst.
Budete stále větší a větší a cítíte, jak do sebe pojímáte vesmír.
Cítíte se spojeni s celou zemí, lidstvem, Sluncem, Měsícem a hvězdami, s naší galaxií. Cítíte jednotu s celým božím dílem.
Po nějaké době se vrátíte ve své pozornosti zpět k srdci.
Uvolněte kotvu ze země, párkrát se hluboce nadechněte.
Cítíte své tělo, a když otevřete oči, jste zase úplně včleněni do svého časoprostoru.
Abychom zažili co největší svobodu, musíme být schopní samostatného rozhodování, musíme se zbavit omezení, nutkání a závislostí.

zpět


Pyramidální meditace

Příprava

Meditace způsobuje ve vašem organismu proudění energie. Mohou při tom nastat určité reakce, zadržované energie se mohou uvolnit a potlačované pocity vstoupit do vašeho vědomí.
Akceptujte vše, co se děje, nic z toho nepotlačujte. Důvěřujte své vnitřní přirozené ozdravné síle.
Nesnažte se ani příliš výrazně si představovat předkládané obrazy a pocity
Nepokoušejte se také intelektuálně analyzovat, neboť slova působí na jinou rovinu vašeho bytí
Nechte prostě vzniknout všechny představy, myšlenky a pocity, které doprovodný text vyvolá.
Úvodní pozorování dechu a závěr byste však nikdy neměli vynechat.

zpět


 

Meditační průvodce

Zavřete oči a vnímejte chvíli svůj dech. Pouze ho pozorujte, prociťujte nádech a výdech, aniž byste ho chtěli nějak ovlivňovat. Každým dechem se uvolňujete a klesáte hlouběji a hlouběji do stavu příjemného klidu a vnitřního míru...
Zaměřte nyní svoji pozornost k 1. čakře (dolů na spodní části pánve). Setrvejte tam, bez úmyslu, bez očekávání. Pouhá vaše pozornost způsobuje jemné oživení této čakry. Proudí v ní teplá pulsující energie. V pulsujících proudech posílá vaše první čakra svoji energii stále hlouběji do vašeho těla. Krví je roznášena do všech buněk, naplňuje je klidným teplem a základní životní silou. Odevzdáváte se zcela tomuto pulsujícímu proudu míruplné síly v sobě...

Vnímejte, jak se vaše 1. čakra stále více otvírá a nechává do vašeho těla proudit čerstvou energii Země. Sledujte tuto energii k jejímu zdroji, stále hlouběji do Země, až k jejímu centru, které žhne právě takovým intenzivně červeným světlem jako vaše první čakra. Stálý proud energie proudí z nejvnitřnějšího jádra naší mateřské planety skrze různé vrstvy Země do vaší čakry. Prožíváte skrytou sílu Země...

Vaše tělo bylo z této síly vytvořeno, je jí udržováno a živeno. Je to táž energie, která vytvořila přírodu naší planety, těla rostlin, zvířat i lidí. Stejná životodárná síla, která je v nich, pulsuje i ve vás. V bezpečí koloběhu živoucí Země svěřujte se zcela jejím ochranným, vyživujícím a uzdravujícím energiím...
Zatímco vás dále proniká pulsující síla Země, obraťte svoji pozornost ke 2. čakře (asi šířku dlaně pod pupkem). Vnímejte tuto oblast, bez očekávání, bez cíle. Vaše pozornost druhou čakru oživuje. Pocítíte tam jemné otáčení, které je plynulejší a živější než v první čakře. Působí jako vír proudící teplé energie. Její vibrace se šíří a pronikají ve stále se zvětšujících kruzích vašeho těla. Celé vaše tělo se stává jediným živoucím proudem...

Proudící energie se dále rozpíná, vyzařuje ze všech vašich pórů, až vás zcela zaplaví a obklopí. Halí vás do sebe, nese vás a něžně vás houpá. Cítíte hluboké bezpečí a zcela se odevzdáváte vlnám a proudů této vody života. Vaše duše se stále více otevírá její očistné síle. Ucpané kanály se uvolňují, dávno zapomenuté pocity se probouzejí. Ze všech stran do vás proudí nový život...

Živoucí proud se rozpíná stále dál a stává se mořem, jehož teplé vlny vás láskyplně houpou a unášejí. Nad vámi se klene široké nebe. Na obzoru vychází velké oranžové ranní slunce a zaplavuje nebe i moře oranžově zlatým světlem. Je to jako byste procitli do prvního rána v novém světě. Zaplavuje vás pocit štěstí a šíří se ve vlnách vším stvořeným. Život ve vás začíná plynule plynout a vy se tomuto proudu života s plnou důvěrou oddáváte.

• Nechte sebou dále proudit proud života a přemístěte svoji pozornost ke 3. čakře (několik centimetrů nad svým pupkem). Zůstaňte zde bez úmyslu, bez cíle. Vaše pozornost způsobí pozvolné oživení čakry. Cítíte zde stav své síly. Čakra se stále více a více uvolňuje. Začíná pulsovat a budí ve vás pocit tepla a síly. Jeho záře postupně sílí jako světlo vycházejícího Slunce. Jeho teplé paprsky prosycují vaše tělo svým blahodárným světlem a teplem. Odevzdáváte se uvolněně a blaženě tomuto světlu. Světlo proniká do nejhlubších koutů vaší duše a naplňuje vás průzračností a jasem. Všechny stíny mizí. Z centra uprostřed vašeho těla prozařuje sluneční světlo celé vaše bytí, cítíte jen mír, sílu a zlaté světlo...Zlaté světlo vyzařuje z vašeho těla, celého vás zahaluje do obalu z vibrujících zářivých vln a posílá svoje hřejivé paprsky dále do světa. Vaše čakra solar-plexu se stala sluncem s nejjasnější září, nevyčerpatelným zdrojem životodárného tepla, síly a světla...

• Teplá sluneční záře vás stále naplňuje a vy přecházíte svou pozorností k čakře srdce (ve výšce srdce uprostřed hrudi), vnímejte ji bez očekávání, bez cíle. Pouhá pozornost čakru oživí. Začíná kmitat v jemných vlnách kroužící energie. Jemnost jejích vibrací vybudí v jejím nitru růžovou záři. Působí jako něžný květ obklopený zelenými lístky. Pozorujete-li dále, cítíte, jak se tento květ pomalu a opatrně stále více otvírá, až odhalí ve svém středu zlatě zářící srdce. Tato záře vychází z vaší čakry ven a obklopuje vás vibracemi lásky a harmonie. Cítíte se měkce nesen na andělských rukou, jsa pochopen ve své nejvnitřnější touze po lásce. Zcela se těmto pocitům oddáváte...Cítíte, jak ze zlatého středu vašeho srdce vystupuje hluboká radost, úsměv, vnitřní štěstí. Je to jakoby odtud zazněla zázračná hudba. Její vibrace se šíří vaším tělem a vzbuzují vlastní melodie. Vnikají do vaší duše a naplňují ji láskou a harmonií. Naplňují i prostor kolem vás, pronikají do hloubek Stvoření. A odevšad k vám zní v odpověď hudba, která se spojuje s hudbou vašeho srdce v dokonalou symfonii. Otvírá vám bránu k jiné rovině světa - prožíváte, že vibrace lásky a radosti prostupují celý vesmír. Společně s celým vesmírem sdílíte vibrace této hudby všepronikající, božské lásky...

• Zatímco ve vás dále zní hudba vašeho srdce, přeneste lehce svou pozornost ke své 5. čakře. Vnímejte ji bez jakéhokoliv očekávání nebo cíle. Vaše pozornost čakru oživí. Cítíte, jak začíná vibrovat v nekonečně jemné energii. Necháváte tyto jasné světelné vibrace, aby se ve vás rozprostřely a naplnily celé vaše bytí...Život ve vás nabývá na jasnosti a šíři, stává se svobodným a neohraničeným jako samo nebe. Všechno z vašeho vnitřního i vnějšího světa v něm má místo, podobně jako nebe v sobě dává žít všem hvězdám, planetám a sluncím. Všechno ve vás a ve vašem životě dostává své místo, něco odchází a nové přichází, a vy necháváte probíhat tento zázračný tanec života v jeho neohraničenosti, která je vašim vlastním bytím.Cítíte, že všechno může zůstat jak je, cokoliv může nastat nebo naopak přestat. V této svobodě a šíři svého vědomí se cítíte úplnými a zdravými. Široký nebeský prostor vás naplňuje pocitem štěstí. Jste zcela klidní a nahlížíte do toho nekonečného prostoru. Stáváte se vědomě kanálem pro poselství, které zde vaše nejvnitřnější duše přijímá...

• Obraťte svou pozornost k 6. čakře (těsně nad obočím uprostřed čela). Vnímejte toto místo bez jakéhokoliv úmyslu, vaše pozornost oživí tuto čakru. Její vibrace jsou tak jemné, že jsou sotva postřehnutelné. Vzbuzuje pocit živého ticha. Je to ticho hluboké noci v nekonečnosti prostoru. Jděte svou vědomou pozorností do tohoto ticha prostoupeného jejím světlem, necháte své vědomí stále více prostoupit jeho klidným třpytem...Čím déle spočíváte svou pozorností u tohoto tichého světla, tím hlubší a jemnější roviny jeho záření zažíváte. Jeho vibrace vás uklidňují, otevírají a rozšiřují. Ticho ve vás se prohlubuje. Myšlenky zůstávají jen někde na povrchu. Celé vaše vědomí se naplňuje klidnou září tohoto tichého světla. Noříte se hlouběji a hlouběji do modrého ticha a blížíte se k všudypřítomnému zdroji tohoto světla, prameni, odkud vychází. Je to oblast dokonalého klidu. Vy jste zcela klidní a pozorní. V této tiché rovině bytí sídlí poznání, které k vám přichází jako intuice, v podobě obrazů, zvuků, pocitů nebo bezprostředních vzhledů. Zde jste spojeni s kosmickou inteligencí, zde se otvíráte univerzálnímu duchu, který působí ve vás stejně jako v celém Stvoření...

• Zůstaňte v hlubokém tichu a přeneste nyní svou vnitřní pozornost na korunní čakru (nad středem vaší hlavy). Vaše pozornost otvírá zcela pomalu a jemně tuto bránu. Je to jako byste vstoupili na nějaké posvátné místo, do chrámu světla, směrem vzhůru otevřeného. A odtud, shora, se rozlévá zářivě bílé světlo. Jako z nebe se na vás shora snáší jeho požehnání. Každý pór vašeho bytí se mu otvírá, přijímá ho, dokud vás zcela nenaplní...Je to světlo bez hranic, bez času. V tomto dokonalém světle splýváte se všudypřítomným božským Bytím. Jeho třpyt je absolutně tichý, a přece v sobě skrývá všechnu hudbu vesmíru konečné přítomnosti. Spočívejte v tomto světle bez přání a chtění. Tady jste doma, tady jste u cíle své cesty...

• Obraťte nyní pozornost opět k svému tělu. Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte, narovnejte se a protáhněte se, až se zase budete plně cítit Tady a Teď... V klidu, pomalu a bez spěchu otevřete oči.
Něco z těchto zážitků ve vás bude doznívat a přeměňovat váš život. Bude to probíhat samovolně, nesnažte se tomu pomáhat nebo to urychlovat. Kdykoliv se vám bude chtít, můžete si tuto meditaci zopakovat. Avšak ponecháte své duši dost času ke zpracování prožitků. Vaše cesta bude pokaždé trochu jiná. Když ji budete podstupovat pravidelně, budou vaše zážitky stále hlubší a jasnější a budou stále více ovlivňovat nejen váš každodenní život, ale i vaši budoucnost.

zpět
Expresní probuzení a stimulace čaker

 

Text pro meditaci:

Pohodlně se posaďte, uvolněte se... (tuto meditaci však můžete provádět ve stoje, vleže - na poloze nezáleží).
Uvnitř hlavy v centru formování programů vytvořte obraz kruhu, který představuje vaši 1. čakru, muladháru. Odpovídá jí mantra Lam. S postupným zrychlováním vyslovujte mantru a představujte si proud červené barvy, který proudí do vaší hlavy a vlévá se do obrazu čakry. Váš kruh se barví do červena, roztáčíte ho ve směru hodinových ručiček rychleji a rychleji. Nedokážete-li vizualizovat barvy , napište do kruhu číslo 1 nebo jen číslo 1 s tím, že víte, že jde o obraz odpovídající první čakře muladhára. Roztočte ho... čakra muladhára se automaticky otevírá... Když se čakra začíná otáčet, dostáváte ještě doplňující dávku energie, která si podle své vibrace vyhledá sobě vlastní prostředí a odchází do odpovídající, v tomto případě první čakry... Tuto energii a informaci odevzdává také orgánům a systémům, které jsou s ní spojené a také prvnímu jemnému tělu. Takto je první tělo probouzeno, posilováno a rozšiřuje se první úroveň vědomí... Setřete obraz této čakry ... vaše hlava je čistá, jasná, oddechněte si...
Zformujte si kruh 2. čakry svádhišthány... veďte energii oranžové barvy... Pozorujte, jak se čakra postupně barví do oranžova. S postupným zrychlováním vyslovujte mantru Vam... snažte se roztočit i tento kruh rychleji a rychleji, plátky čaker se točí stále rychleji ve směru hodinových ručiček. Čakra je otevřená... v oblasti svádhišthány cítíte příjemné teplo.., dostáváte doplňující dávku energie a informace, která je odevzdána také orgánům a systémům, spojeným s 2. čakrou... 2. jemné tělo, éterické, se posiluje, probouzí se 2. úroveň vědomí... Smažte i tento obraz...
Zformujte obraz manipúry čakry. Víte, že její barva v klidovém stavuje žlutá. Představte si kruh žluté barvy nebo jenom číslo 3. Víte, že kód 3 odpovídá 3. čakře. Nabíráte energii žluté barvy, která se vlévá do obrazu čakry. Opakujete se zrychlováním mantru Ram... mantra zní uvnitř hlavy, otevírá čakru a stimuluje všechny orgány, které jsou s touto čakrou spojeny. Začínáme ji roztáčet ve směru hodinových ručiček. Lístky čakry se točí stále rychleji a rychleji, čakra je otevřená... všechny vnitřní orgány a systémy s ní spojené dostaly ještě doplňující dávku energie a informace, 3. úroveň vědomí... Setřete obraz manipúry...
Vytvořte si obraz další - 4. čakry. Nezvládáte-Ii vizualizaci barev, pracujte se symbolikou čísel. Zformujte si kruh nebo číslo 4. Centrální přerozdělovací čakra má zelenou barvu. Uvnitř hlavy vidíte zcela zřetelně obraz čakry a posíláte ji energii. Čakra se barví do zelena... Mantra Jam pomáhá roztáčet čakru ve směru hodinových ručiček stále rychleji a rychleji. Probíhá analogický proces - energie podle své vibrace odchází do příslušné, tj. 4. čakry, posiluje orgány a systémy s ní spojené, stimuluje 4. jemné tělo a probouzí 4. úroveň vědomí. Setřete i tento obraz. Odpočiňte si, uvolněte čelo, uvolněte ruce, hrudník, nohy...
Uvnitř hlavy vytvořte obraz 5. čakry - višudhy. Je to kruh světle modré barvy nebo je kód 5... načerpejte energii, která má barvu oblohy. Přichází dovnitř vaší hlavy a zbarvujte kruh - symbol vaší čakry višudhy. Začínáme kruh pomalu roztáčet ve směru hodinových ručiček, stále rychleji a rychleji, pomáhá nám vibrace mantry Ham... Energie podle své vibrace vchází do 5. čakry a posiluje orgány a systémy sní spojené... stimuluje také 5. tělo a 5. úroveň vědomí... Setřete tento obraz a uvolněte se...
Soustřeďte svou pozornost na ádžňa čakru, která se nachází mezi obočím. Můžete ji vizualizovat jako tmavomodrý kruh nebo číslo 6. Silou vůle Jsme schopni představit si pohyb čakry i bez vizualizace a můžeme ji tak stimulovat. Pomůže nám mantra Óm... čakru roztáčíme ze začátku pomalu a potom stále rychleji a rychleji... Také mantru opakujeme s postupným zrychlováním. Cítíte, jak se vaše ádžňa probouzí a otevírá.. .energie podle své vibrace vchází do ádžňa čakry a skrze ni posiluje také orgány s ní spojené, je stimulováno 6. intuitivní tělo a 6. úroveň našeho vědomi se rozšiřuje...

zpět


BIOENERGETICKÉ CVIČENÍ č. 1

Podstatnou část jin-jangu tvoří především hrubší planetární energie (ve starší terminologii tzv. energie živlů), proto jsou tato cvičení zaměřena především na akumulaci a správné rozdělení těchto energii.
Postup:
Uvolněte zápěstí a věnujte svou pozornost tréninku. Představte si, že miliardy jemných částic se přibližuji ke konečkům vašich prstů. Energii nevpustíme ihned dovnitř, ale snažíme se, aby jí co nejvíc přišlo ke konečkům prstů. Malé čakry na konečcích prstů se otevírají, cítíme teplý impuls a ještě intenzivnější proud energie. Čakry jsou ještě více otevřené a dlaně vaší ruky se s výdechem pomalu zaplňují teplým proudem energie. S nádechem energii znovu pocítíte na konečcích prstů, s výdechem postupuje směrem vzhůru - zaplňuje naše ruce až po lokty. Nezapomínáme odesílat také program: Usazeniny v kloubech se rozpouštějí jako cukr v čaji. Tento proces si vizualizujeme. Ještě větší proud energie pocítíte na konečcích prstů, energie vchází přes předloktí a stoupá vzhůru - Zaplňuje celou ruku až po ramena. Všechny soli a usazeniny bránící v pohybu a působící bolest se rozpouštějí. A ještě silnější proud energie přichází ke konečkům prstů, nová energie se zvedá výše až na ramena. Každá buňka se naplňuje silným proudem energie. Ještě mohutnější proud energie vchází do konečků prstů a stoupá přes dlaně a ruce výše a výše. Cítíte měkkou příjemnou vlnu, která se rozlévá směrem vzhůru, zvedá se po šíji ke tváři ještě výše. Vaše tvář se zjemňuje, omlazuje a prozařuje příjemnou zdravou barvu. A ještě jednou silný tok energie vstupuje dlaněmi a zvedá se výše a výše až do úrovně ramen. Měkká vlna energie se zvedá nahoru a zaplňuje hlavu, mozek, čelo, přední část mozku. Tato část mozku se stimuluje, přichází tvůrčí impuls, začínáte nést Lásku a Dobro. Ještě silnější proud energie přichází ke konečkům prstů. Energie prochází rukama, zvedá se až k ramenům a vzhůru po šíji, dosahuje temene hlavy, zaplňuje mozek a spouští se po pálen dolů. Celá páteř se očišťuje. Usazeniny v oblasti páteře se rozpouštějí, mozek se posiluje a omlazuje. A ještě mnohem silnější proud energie přichází ke konečkům prstů a zvedá se přes lokty výše a výše. Měkká příjemná vlna se zvedá ke tváří, přichází do hlavy a po zátylku se spoušti dolů. Energie naplňuje všechny vnitřní orgány. Představujeme si, že naše orgány jsou mladé, silné, zdravé. Představujeme si, že orgány se omlazují, ozdravují, posiluje se jejich činnost. A ještě silnější tok energie přichází ke konečkům prstů, energie vchází dlaněmi a zvedá se nahoru, postupuje po šíji a po zátylku k temeni hlavy a opět klesá dolů a ještě jednou zaplní všechny vnitřní orgány. Všechny orgány zesilují činnost, očišťují se, omlazuji, startujeme proces ozdraveni. V další etapě naplníme energií celé dolní končetiny a nakonec také chodidla nohou.
V poslední fázi energii zvedáme od chodidel opět nahoru a naplňujeme kostní tkáň, působíme na kostní dřeň, představujeme si, že naše kosti jsou silné, zdravé.
Když jsme energií naplnili již všechny orgány, systémy - všechny části našeho těla, cvičení ukončíme:
Sepneme ruce a představíme si, že se energie jin-jang správně rozdělila do všech meridiánů (podrobný nákres v kapitole "Bioenergetické zdravi”).
Škola života - Albert Ignatenko

zpět


 

Astrální vstup

Celé vaše tělo od temeno až k patám je zcela uvolněné. Vaše city, emoce a přání se harmonicky vyrovnávají a uklidňují. Myšlenky vás opouštějí a posuzování se uklidňuje a ustává. Dech se stává klidným a pravidelným, s každým nádechem se tělo stává klidným a pravidelným, s každým nádechem se tělo stává lehčím a ztrácí svou tíži.
Zanedlouho svoje tělo zcela přestanete vnímat, přestanete ho pociťovat, a prostor, který vás obklopuje, se poznenáhlu a pomalu začne otáčet kolem vás …..
Otáčení se pozvolna urychluje …… stává se rychlejším a rychlejším …….. a před vámi se nyní otvírá gigantický vír a vtahuje vás dovnitř …….. ocitáte se uprostřed tohoto víru a jste neseni dlouhou chodbou, dlouhým tunelem vstříc otvoru, vstříc světlu, které je před vámi ………
Světlo, to je váš život, vaše štěstí, vaše zdraví, vaše touha a vy směřujete k tomuto světlu ……… světlo se přibližuje ……… otvor už je blízko ……… už můžete nedaleko před sebou rozpoznat stříbrný lesk vln …….. vzdálené horské hřbety ……… a slunce, které vstalo nad vodou ………
Pohyb v kruhovém tunelu se stává obtížnějším ……… tělo se vám jen ztuha podvoluje, ale je nutné, je zcela nevyhnutelné dobrat se k východu ……. ještě několik metrů ……… poslední úsilí ……….. už se vrháte dopředu, do otevřeného prostoru …….. na okamžik vás oslepí prudké světlo …….. dech se vám až zatají radostí a nadšením.
Není zde strach, neklid v tomto prostoru, v tomto světě, všechno je tak úžasné kolem vás …… nebe, moře, slunce ……. a ten ohromný stříbrný pták, který nad vámi krouží, volá vás a zve do výše.
Vlnění slunečních paprsků vámi proniká …….. cítíte se obklopeni láskou, jste milováni ……. i v sobě cítíte lásku ……… jste milujícími ……. otevřete se vyšší síle ……. síle lásky, která se ve vás probudila. Od nynějška, vždy v každém okamžiku když popatříte na slunce, pocítíte lásku ke všemu, k celému světu.
Ještě nějakou dobu se volně vznášejte v tomto úžasném světě, hluboce vnímejte tento stav lásky a božské radosti a už stoupáte vzhůru, výš a ještě výš ……. míříte za tím nádherným ptákem, který vás vede vstříc slunci, světlu, lásce ……. naplňuje vás hluboká vnitřní síla …….. cítíte se obohacenými, milujícími, prosvětlenými …….. prostě jste ………
Jen pozvolna se vracíte, pomalu otevíráte oči a postupně se navracíte z rozpoložení této meditace, uchovávajíce si její atmosféru.

zpět


Meditace k pozvednutí sebevědomí

My všichni víme, jak to s naším sebevědomím je. Neumíme si sama sebe vážit, oceňovat svoje vlastnosti a schopnosti, lišit se od ostatních nějakými dovednostmi a být na sebe patřičně hrdí.
Také okřídlené úsloví: " samochvála smrdí " nás vedla tam, kam jsme se bezesporu dostali. Do oblasti tápání, nevěření sama sobě, podceňování, pochybností o naší kráse, intelektu, rozhodnosti, samostatnosti apod. Bohužel dnes se musíme o to více snažit, abychom pracně svoje sebevědomí dostali nazpět. Týká se to především generace střední a starší, u mladé generace se mi zdá situace o něco lepší.
Tím ale nechci říct, že je taková, jaká by měla být. Proto si všichni nějakým způsobem pojďme pomoci. Připravila jsem Vám meditaci k získání sebevědomí a věřte, že věty, které si do našeho podvědomí uložíme, se budou snažit ovlivnit náš život v kladném slova smyslu. Nechte si tuto meditaci předčítat někým s příjemným hlasem, podbarvěte si tuto seanci příjemnou relaxační hudbou. Nebo si ji nahrajte na kazetu a pouštějte si ji. Jednou nestačí. Musíte vícekrát. Budete překvapeni účinkem. Přeji mnoho štěstí a teď již do toho…..

Pomalu si zavřeme oči a soustředíme se na svůj dech…… Naše ruce i nohy jsou lehké, uvolněné a my se cítíme svobodně, lehce, klidně….. a v duchu následujeme hlas, který k nám přichází….. Necháme se vést a představujeme si obrazy, které se před námi rozevírají, následujeme děje, které se tvoří……
Vidíme sami sebe, jak stojíme na lesní mýtince…..kolem jsou nádherné, vzrostlé stromy s překrásnými korunami, které tiše ševelí v příjemném teplém vánku,….zem je pokrytá heboučkým mechem….tu a tam se na něm objeví trsy lesní trávy a všechno překrásně voní dřevem a jehličím…….
Stojíme, rozhlížíme se kolem a najednou slyšíme odněkud bublavý zvuk potůčku…..zaměříme se na něj a jdeme po jeho hlase….napravo vidíme houštiny a mezi nimi se klikatí krásný potůček, kde voda přelévá kameny ….a na jednom z nich sedí velká žába. Jdeme k ní blíž a najednou cítíme, že se na nás dlouze dívá…..jdeme ještě blíž a žába na nás promlouvá lidským hlasem…..ptá se nás, co bychom si přáli a jestli se cítíme dost krásní , schopní a rozhodní…….Přemýšlíte a najednou musíte žábě říct, že její otázka je právě to, na co se jí chcete zeptat. Jak dosáhnout toho, abyste takoví opravdu byli. ……..
Žába Vás přivolá ještě blíže k potůčku a zavede Vás do míst, kde je malá tůňka, kde voda neplyne tak rychle a kde je možné vidět na její hladině sama sebe. …….Díváte se pozorně na svůj obraz, který se Vám pomalu začíná vzdalovat……dostanete strach, že ho již nikdy neuvidíte, ale v tom se na hladině objevuje krásný zámek uprostřed nádherné zahrady, vházíte do něj pomalu a nestačíte se divit kráse, která se kolem Vás rozprostírá….. Procházíte dlouhými chodbami, stěny zdobí zapálené louče a nádherné obrazy….. a podle hudby a hlasů se dostáváte před dveře, které jsou dokořán otevřené a před Vámi se rozprostírá obrovský sál, na jehož konci stojí zlatý trůn….. a na něm sedíte Vy jako královna a usmíváte se na velké množství lidí, které Vás obklopuje……
Máte překrásné dlouhé vlasy….krásný a ušlechtilý obličej…. Vaše jemné ruce spočívají v klíně, máte překrásné blankytně modré šaty …..na krku a uších cenné zlaté šperky, poseté drahými kameny a perlami…..Vaši poddaní Vás milují a Vy si uvědomujete proč….jste vlídná…krásná…..vaše panování je moudré a vždy spravedlivé….víte, že si jako královna můžete dovolit všechno….ale používáte zbraně pouze čestné a spravedlivé…….Jste krásná, milá, chytrá a vládnete svému lidu vlídně a spravedlivě……Jste učená, neustále studujete a zajímá vás všechno nové….všechno, co by mohlo vám i vašemu lidu pomoci…..nebráníte se duchovním vědám a víte, že všechno v životě má svoje zákonitosti a všechny akce vzbuzují reakce….víte, že dobro a odpuštění přináší úlevu především Vám a tak odpouštíte lidem kolem sebe….odpouštíte jim jejich slabosti….odpouštíte činy, kterými se proti Vám provinili…..chápete je a víte, že to nemohli asi jinak udělat……odpouštíte a jdete světem se vztyčenou hlavou…….sebevědomá….. klidná…. krásná…. chytrá……. a dobře panující…. Lid Vás miluje a vy milujete jeho…. Lid Vás oceňuje a Vy oceňujete lidi kolem sebe…..je Vám dobře……cítíte se zdravá…… svobodná….. krásná a milovaná………..
Jste v životě na svém správném místě, kde můžete šířit kolem sebe pozitivní náladu…. kde víte, že se můžete na sebe spolehnout…. a že Váš instinkt Vás dovede vždy tam, kam budete chtít….víte, že věci, které se jiným zdají nedostupné získáte svou chytrostí…. tolerancí….. krásou….. věděním a že neexistují problémy, které neumíte vyřešit….víte, že každý problém má svoje řešení…..že ho vždy zvládnete a že nedovolíte lidem kolem sebe, aby s Vámi manipulovali….. Vy jste si jistá sama sebou, že vždy vidíte cestu a Vy po ní vždycky najdete odvahu jít. ……
Jste krásná, jste milá…….jste chytrá…..jste tolerantní ke druhým……umíte vyřešit svůj život a nečekáte na to, až jej vyřeší někdo za vás….nikdo není vy a nikdo necítí to, co cítíte vy sama…..,nikdo nemá tak dobrou intuici…..nikdo také nemá právo řešit vaše věci za vás….vy sama nejlépe víte co chcete…..co k životu potřebujete…..jaký je váš cíl……a jak jej dosáhnout…….
Teď vidíte sama sebe, jak to všechno zvládáte a jak jsou lidé kolem Vás spokojení a šťastní…… Pomalu zavíráte dveře velkého sálu a jste sama se sebou spokojená……….Najednou zase stojíte na břehu tůňky, pomalu přecházíte k zurčícímu potůčku a klidně a šťastně se usmíváte na žábu, která opět sedí na svém velkém kameni…..čeká na vás a spokojeně kývá hlavou. Už jsi viděla sama sebe jaká jsi? ptá se……. Ano viděla …odpovídáte a stále se šťastně usmíváte…..tak jdi a chovej se podle toho….uzavírá žába rozhovor, ještě jednou se usměje a pomalu vklouzne do vody………….

Ještě chvilku postojíte…..vychutnáte si ten pocit naprostého štěstí…………..a pomalu kráčíte lesem nazpět na mítinku, kde to již dobře znáte……..podíváte se na nebe nad hlavou a vidíte, jak se tam střídají barvy…. Najednou obloha zčervená a vy cítíte obrovskou vitalitu a sílu……pak se pomalu přeměňuje na oranžovou………..posléze se mění na žlutou………potom na zelenou…….a ta lehce přechází do růžové………růžová se mění na světle modrou……..přechází do tmavě modré………a nakonec do fialové………..zahalená fialovou oblohou i mlhou se vydáváte na cestu zpět, začíná Vás obklopovat bílá barva a vy se najednou začnete soustřeďovat na svůj pravidelný dech, cítíte svoje ruce i nohy……cítíte svoje tělo…….pořádně se nadechnete a vydechnete……pomalu otevíráte oči…………a začínáte si uvědomovat tuto místnost…………..

zpět


Meditace s hudbou

Zvolte si meditační hudbu, která je vám blízká, zavřete oči a tiše naslouchejte. Všechny myšlenky, které se občas objeví, jsou teď nepodstatné. Nechte je v klidu přicházet a odcházet, nesledujte je, nehodnoťte. Naslouchejte intenzivně měkké melodii hudby, až budete mít pocit, že se v ní rozplýváte. Hudba vámi plyne ladně a bez odporu. Postupem času máte pocit, že se sami stáváte hudbou a jste její součástí.
Meditaci ukončete tím, že se zhluboka nadechnete, protáhnete a pak teprve otevřete oči. Tento krásný pocit, kdy jste byli součástí měkkých, ladných tónu hudby, si v sobě ještě dlouho zachovejte.

zpět


 

Meditace o životě a smrti

Spánek je někdy označován jako "malá smrt". Ranní procitnutí je pak návratem do života.
Večer před usnutím ležíte v posteli. Začnete uvolněním, dýchejte bránicí a soustřeďte se na těžiště. Klidně dýchejte a představujte si jak pomalu umíráte. Nemůžete pohnout tělem. Jste mrtev/a. Ostatní myšlenky jsou nedůležité, přicházejí a odcházejí. Stále udržujete myšlenku, že jste mrtví. Takto meditujte dokud neusnete.
Ráno, ihned po probuzení, začněte s meditací o životě. Zůstaňte ležet se zavřenýma očima a vnímejte, jak do vašeho těla vniká nový život. Jste stále živější. Jste zcela plní nové energie a vitality. Pulsuje ve vás silné, živoucí proudění. Zhluboka dýcháte, cítíte se svěží a činorodí jako znovuzrození.

zpět


Meditace lásky

Vibrace lásky jsou úzce příbuzné s proudy energie, které vznikají při meditování. K meditaci lásky se podsaďte do svého oblíbeného meditačního sedu v šeré místnosti. Najděte své těžiště, správně dýchejte a uvolněte se. Pak, když jste ze sebe setřásli všechny starosti a problémy, nasměrujte svou pozornost na srdeční čakru. To je bod, kde proudí vaše energie těsně nad srdcem. Uvědomte si tento bod, vnímejte ho jako pramen, z něhož vychází v silných vibracích vaše láska.
Vyzařujte svou lásku, vyplňte celou místnost energií této lásky. Zjistíte, že se něco mění: vaše aura se posiluje, obklopuje vás pocit tepla. Všude je láska, vaše láska. Vaše vědomí se mění v jemnou, teplou a vše obklopující lásku. Kolébejte své tělo ve vibracích lásky, které mají svůj výchozí bod hluboko ve vašem nitru a všeho se dotýkají. Staňte se láskou. Meditaci lásky ukončete hlubokým dýcháním. Protáhněte se, otevřete oči a vraťte se opět do přítomnosti. Vezměte si láskyplné vyzařování s sebou do všedního života. Zjistíte, že vaše okolí tyto energie vycítí a bude na ně pozitivně reagovat.

zpět


 

Meditace lásky II.

Zaujměte meditační pozici. Uvolněte se, soustřeďte se na dech, vyhledejte své těžiště. Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste prožívali intenzivní pocit lásky. Pátrejte po tomto prožitku a zkuste si tyto pocity vyvolat. Na tento pocit lásky se pak soustřeďte. Všechny ostatní myšlenky, které se občas vynoří, jsou nyní nepodstatné. Nepotlačujte je, nechte je volně plynout, ale také na nich nelpěte, celou svou pozornost nasměrujte výhradně na lásku, která se ve vás nachází. Vnímáte tuto lásku a cítíte, jak ve vás roste a sílí. Zcela vás prostoupila. Jste láskou, ničím jiným než láskou.
Vaše síla tím však ještě není zcela vyčerpána. Cítíte všeobjímající lásku, která z vás vyzařuje, všeho se dotýká, všechno zahaluje. Nechte tuto univerzální lásku plynout. Vše vyplňuje, všude je láska. Po 10 až 15 minutách se z této meditace vraťte tím, že se zhluboka nadýchnete, protáhnete se a pak otevřete oči.

zpět


 

Meditace "v matčině lůně"

Tuto meditaci je nejvhodnější provádět večer před usnutím. V místnosti hoří měkké světlo, které působí teple. Sedíte na loži a nepotřebujete ani mantru, ani hudbu: vaší meditací je ticho. Uvolněte se a naslouchejte tichu, které všechno naplňuje. Je slyšet pouze vaše tiché dýchání. Sledujte jeho rytmus a nechte se jím unášet. Pokud přepadnete směrem dopředu, nebo na bok, nebraňte se tomu. Možná se schoulíte jako dítě v matčině lůně. Nevyhledávejte tuto polohu, ale pokud se tak stane, nepodnikejte proti tomu nic.
Občas se objeví nějaké myšlenky. Zůstaňte neteční a nestarejte se o ně, nepotlačujte tyto myšlenky, ale také se jimi nezabývejte, nýbrž je vezměte prostě na vědomí a vraťte se ihned zpět do bezpečí a tepla hlubokého ticha, které vás obklopuje. V této situaci se nesmíte ničím nechat vyrušit, ani zvuky, ani myšlenkami či starostmi. Jako v matčině lůně spočíváte ve všeobsahujícím bezpečí.
Po deseti až dvaceti minutách se pomalu opět vynořte, zhluboka se nadechněte a vydechněte, protáhněte se jako po dlouhém osvěžujícím spánku. Pokud jste meditovali večer, zůstaňte uvolnění a bezpečně schoulení vklouzněte do spánku. Příštího rána se probudíte plní nové síly, která vám pomůže zvládnout všední život.

zpět


 

Meditace splněných přání

Pohodlně se položte, nebo posaďte na podložku a uvolněte se tím, že svou pozorností pomalu, počínajíc u nohou, osvobozujete jednu část těla za druhou od jejich napětí. Odpoutejte se, nechte se propadnout a naprosto se odevzdejte podložce, která vás nese. Pokud pak dosáhnete stavu velkého klidu, představte si, v jaké životní situaci byste chtěli během následujících třech měsících žít. Začněte představou, jak byste rádi vypadali, jaké vlasnosti vyzařovali, jaké tělo byste si přáli mít. Pak si představte věci, o nichž věříte, že je potřebujete k tomu, abyste se cítili dobře. Nemyslete při tom na to, jak by to bylo pěkné, kdybyste to všechno vlastnili. Vycházejte již z toho, že to vlastníte. Nepřejete si to, stojíte uprostřed uskutečněné touhy. Vnímejte, že to přání již bylo splněno. Pokud jste přesvědčeni, že jste si všechno představili plasticky a dost realisticky, ukončete svou meditaci s pocitem jistoty, že jste všeho dosáhli a dosáhnete.
Užasněte nad silou svých myšlenek, s jejichž pomocí můžete velmi mnoho uskutečnit. Při tomto cvičení je však velmi důležité také něco dát. Tak jako dříve lidé obětovali pro dobré žně bohům, i dnes osud vyžaduje oběti, například v podobě určitých kroků k cíli určení, které člověk musí vykonat.
Navíc byste měli při tomto cvičení meditovat o moudré větě, která varuje: "Rozmysli si, oč prosíš, mohlo by ti to být splněno". Vyhledej příklady ze svého života, kdy jste zažili, že nějaké přání, po jehož splnění jste bezpomínečně toužili, se po svém vyplnění ukázalo jako nešťasté. Kterého jste se pak chtěli opět zbavit, protože se vám pak zřejmě vedlo podobně jako čarodějovu učedníkovi v Goethově baladě, jež se nemohl zbavit duchů, které přivolal.