32.jpg
Home Citáty Kdo je duchovní partner

Duchovní partner je ten, kdo od počátku Stvoření tě tiše v energiích provází.Je to ten, kdo stejně jako ty učí se zde na Zemi svým lekcím, jež si vybral.
Je to tvá druhá polovina, již sis do reality vyzářil,abys ji pak znova mohl najít a aby i on po absolvování lekcí mohl se stejně jako ty vnitřně ucelit.
Když přestaneš ve vztazích a dualitách bojovat s ostatními a sám se sebou uvnitř,přijmeš poslední střípek ze své vnitřní mozaiky,poslední střípek sebe samotného ze zrcadla Celistvosti
A staneš se úplným.
Přestaň bojovat sám se sebou, přestaň kritizovat druhé ve vztazích, vždyť oni sami jsou tobě těmi nejlepšími učiteli lekcí čisté lásky bez podmínek, a to nejvyšší učení je Pravdy, pro které jsme sem na Zemi přišli.
A když tak činíš, jen sám sobě cosi nalháváš,v nepravdě svůj život ukotvíš a na druhé své vlastní nepochopení shazuješ.A stejnou měrou se ti pak z druhé strany násobeně vrací.
Pohleď na partnera očima Pravdy a pochopíš,že hledíš do očí sobě.
A vše, co tomu nejbližšímu činíš, činíš vnitřně i sám sobě.
Ještě se ti chce ve vnitřních rozporech žít a lhát sám sobě?
Nebo se raděj obejmeš, pohladíš, dáš si naprostou svobodu a budeš kráčet vlastní cestou?
Tvůj duchovní partner jsi TY.Vyzářený venku.Až oba projdete svými lekcemi,stanete se vnitřně celistvými v Bohu a pak setkáte se i na Zemi a pohlédnete sobě do oči.Potkáte sami
Sebe a s údivem zůstanete stát nad tou Jednoduchostí a dokonalostí Vesmíru.
Budete se divit,jak dlouho a tvrdě jste spali, než jste se probudili do své Úplnosti.
Probouzíme se po střípkách,ale je třeba se probudit ÚPLNĚ.
Zdáme se sami sobě neúplní,pořád se za něčím ženeme a něco nám chybí.V Pravdě je to tak,
Že chybíme sami sobě.Chybíme si ve své roztříštěnosti, a tak si projektujeme svoje touhy a sny do druhých a když nám je nechtějí plnit,vztekáme se,zlobíme se, bolíme.
Ale to je omyl,my sami máme svou vlastní cestu ke svojí Celistvosti.Proto hledejme jen sami sebe.Jiné cesty není.
Až najdeš sám sebe ve své Celistvosti a splyneš s Bohem,pak přijde ten pravý a jediný duchovní partner,jehož sis v dokonalosti Stvoření vyzářil a i on bude Celistvý a úplný.
Nebudete mít potřebu se hádat, obviňovat, soupeřit..naopak se budete podporovat ve své cestě, vnitřní svobodě,společně s láskou budete plnit Bohem svěřené úkoly.
A to je ta pokora, to je ta dokonalost a to je ta čistá duchovní Láska.
To je to, pro co jsme přišli sem na Zemi.

S hlubokou láskou Radka Sofie
23.8.2008
http://zlatesvetlo.bloger.cz