111.jpg
Home Citáty Nanebevzatí mistři

El Morya - Chohan 1. paprsek (modrý)

El Morya Khan byl narozen jako princ v Radjut Indii. Byl východní zasvěcenec nejvyššího stupně Bílého bratrstva a vedl svou pozemní misi s moudrostí a silou, v souladu s božskou vůlí. K jeho úkolům patří ochrana, síla a zprostředkování božské vůle. Jeho barva je krystalická bílá a královská modř.
Vzestoupil roku 1898 (původem je z Merkuru)

Abraham, zakladatel 12 kmenů
Melichar, jeden ze zasvěcených králů, kteří přišli k narození Krista
Král Artuš (5./6. století.)
Thomas Becket (asi 1117 - 1170), mučedník, odepřel se z důvodů svědomí proti králi Heinrichu II.
Jacques de Molay, (až do 1314), poslední velký mistr Templářů, byl upálen v Paříži na hranici (z: "El Morya: Co zasejete, to sklidíte" od Claire Avalon)
Thomas More (1478 - 1534), mučedník, odepřel se z důvodů svědomí proti králi Heinrichu VIII
Akbar (1556 - 1605), indický vysoký Mogul, největší vládce islámské Indie,založil vlastní monotheistickou církev, která se ale neprosadila
Thomas Moore (1779 - 1852), anglický básník irského původu
El Morya Khan, indický princ, Radjut, Indie


Kuthumi - 2. paprsek (zlatožlutý)

Jeho úloha byla, aby se zpřístupnil vnitřní význam východního budhismu západnímu světu. 1850 navštívil univerzitu v Oxfordu, 1854 uveřejnil v Dublinu univerzitní magazín „Sen krkavce“. Nakonec strávil nějaký čas v Drážďanech, Würzburku, Norimberku a na univerzitě v Lipsku. 1874 se ukázal Heleně P. Blavatské a stal se jedním z mistrů Adyar-TG (Theosophizické společnosti). Jeho úloha byla mírumilovnost. 1889 Kuthumi vzestoupil, kdy dal své vědění do absolutní shody s univerzálním bytím. Řídí druhý zlatožlutý paprsek. Jemu přidělená barva je zlatá.

Thutmoses III (1503 - 1450 př. Kristem),
Prophet Pharaonů, sloužil Amen Ra (Slunečnímu bohovi)
Pythagoras (582 - 498 př. Kristem), velký filozof Řecka a otec matematiky
Balthazar, jeden ze zasvěcených králů, kteří přišli k narození Krista
Svatý František z Assisi (1182 - 1226), Itálie
Sha Jahan (1592 - 1666), nechal postavit roku 1631 Taj Mahal v Agra
Kut Humi Lal Singh


Djwal Khul - 2. paprsek (zlatožlutý)

Je mistrem Theosophizické společnosti Adyar a žil kdysi v Tibetu. Od roku 1875 patří k mistrům duchovní vlády. Jeho vědní obor zahrnuje speciální léčebné umění duchovní vědy. Společně s Kuthumi a El Morya působí jako univerzální světový učitel. V jeho posledním životě byl tibetský mnich, který dosáhl osvícení. Vedl také lámský klášter. Pracuje spolu s lidmi a se skupinami rostliných Devas, jejichž úlohou je léčení. S Kuthumi pracoval společně na druhému zlatožlutém paprsku moudrosti. Jeho barva je často smaragdově zelená.

Kašpar, jeden ze zasvěcených králů, kteří přišli k narození Krista
Djwal Khul (poslední inkarnace)


Sananda - 4. paprsek (krystalová bílá)

Je zdokonalená frekvence od Ježíše, vibrační jméno nashromážděné Kristovy energie, volný ode všech pozemských zatížení a představ. Sananda zprostředkovává poselství z nejvyšších úrovní. Jeho energie je světlá a lehká. Velká část jeho poselství se věnuje vzestupovému procesu a vytvářením světelného těla. Pracuje na paprsku stříbřitě bílého Kristova světla a je zodpovědný za sdělování a vedení. Je členem v Karmické radě.

Ježíš Kristus


Seraphis Bey - Chohan 4. paprsku (krystalová bílá)

Byl také nazýván Egypťanem, velký nanebevzatý mistr a učitel čtvrtého, krystalově bílého paprsku. Je strážcem vzestupového plamene a dívá se s očima čistého krystalově jasného rozlišování v srdcích jeho žáků. Zodpovídá za čistotu a vzestup. Seraphis Bey je inkarnovaný anděl, není narozen z božího království ale z jejich srdcí, jehož vědomí je známo jako kolektiv andělů. Vzestoupil asi 400 před Kristem. Jako andělská bytost je Seraphis Bey ve spojení s harmonií nebeské říše, která se vyjadřuje s uměním, hudbou a básněmi.


Atlantský vysoký kněží (před více než 11.500 roky)
Faraon Amenhotep III (1417 - 1379 př. Kristem)
Leonidas, král ze Sparty (asi 480 př. Kristem)
Jeden ze stavitelů, kteří naplánovali a postavili chrám od Pallas Atény, Parthenon v Akropolisu


Lady Nada - Chohan 6. paprsku (rubínově červeno zlatého)

Žila v Atlantidě a tančila na počest měnících se ročních období a chválila Zemi a všechny její bytosti ve vší jejích vznešenosti. K jejím úkolům patří nepodmíněná láska, vděčnost a obětavost. Řídí šestý rubínově červeno zlatý paprsek nezištného obětování, schopnosti vcítění se a idealismu. Jsou to paprsky božím službám a přízni. Jejím úkolem je, otevřít srdce lidí pro vyšší lásku a nechat je vysílat do světa myšlenek, slov a činů. Je členkou karmické rady.

Chrám tanečnic v Atlantidě
Maria Magdalena v čase Krista
Klára z Assisi
Šolastika (sestra sv. Benedikta)
Duchovní fragmenty z ní v Tereze z Avily a Hildegardy z BingenuSaint Germain - Chohan 7. paprsku (fialový)

Je mistr fialového paprsku přeměny. Tento paprsek je přidělen svobodě, přeměně, odvolání, ceremonii a rozšíření sebevědomí na duchovní rovině neomezeného bytí. Jemu je přisuzováno vedení začínajícího vodnářského období. 1. května 1684 se pak objevil jako hrabě ze St. Germain, muž, který okouzlil celou Evropu. V tomto životě se zaměstnával s růstem vědomí. Mluvil všemi jazyky Evropy, měl neobyčejnou fotografickou paměť a mimořádnou duchovní sílu. Staral se málo o přijem potravy a všude si ho všímali kvůli jeho mladistvému vzhledu, který byl prost všech stop stáří. Působí nyní z vyšších sfér tím, že vysílá na lidi sedmý paprsek duchovní svobody. Osvětluje prastarou moudrost s novým světlem a dělá ji pro nás opět přístupnou.
Jeho barva je královská purpura neboli fialová, jeho poznávací melodie je „Vídeňský valčík“ od Johanna Strauße.


Vládce Zlatého věku v oblasti dnešní Sahary (před 70.000 lety)
Atlantský vysoký kněží (Chrám čistoty, Řád Mistra Zadkiela) (před více než 11.500 lety)
• Hebrejský prorok Samuel (11. stol. před Kristem)
Josef z Nazareta
Saint Alban (300 po Kr.) (v dnešním St. Albans, Herfordshire, Anglie)
• Učitel z Proclus (ca. 410/11 - 485), v Aténách, založil Platonovu Akademie, věnoval se učení filosofie, astronomie, matematiky, gramatiky
Merlin (5./6. století), poradce Krále Artuše
Roger Bacon (1211/14 - 1294), Anglický filosof a přírodovědec
Christian Rosenkreutz - zakladatel řádu Rosenkreutz (pravděpodobně. 1378 - 1484 (?))
Krištof Kolumbus (1451 - 1506), Genua, Itálie
Paracelsus, švýcarský chemik, fyzik a teolog
Francis Bacon (1561 - 1626), Anglie, alchymista, filosof a autor, pracoval pravděpodobně pod jménem Shakespeare, syn od Queen Elisabeth
Hrabě od Saint Germain (28.05.1696 - 1822), (vlastně princ Leopold Georg), nazýval se Sanctus Germanus (svatý bratr); jiná jména, pod kterými vystupoval: Comte Bellamare (Benátky), hrabě Schevening (Piza), Weldone (Lipsko), Rakoczy (Drážďany)


Lady Portia - 7. paprsek (fialový)

Je strážkyně bran a žila v dávno minulých časech a kulturách. Její úlohou je zasvěcování. Ztělesňuje tři formy zjevení bohyně. Panna, matka a kouzelnice resp. Stařena. Bohyně je označení pro život a smrt, začátek a konec, zkázu a proměnu. Proto hlídá Lady Portia všechny velké přechody v životě člověka, chrání ho a připravuje ho před velkými zasvěceními a drží ty zpátky, kteří ještě nejsou připraveni pro nové energie. Je duchovním dvojčetem Saint Germaina a pracuje se stříbrofialovým paprskem transformace a milosti, který také dostává k zpracování karmy od Elohima stříbrného paprsku milosti.
(vzestoupila v 5./6. století)


lemurská kněžka v Chrámu velké bohyně
v australském Outback v rovnováze s matkou přírodou
Kněžka mořské bohyně na Islandu
v Irsku
ve Skotsku
Morgaine La Faye (sestra Merlina (5./6. století)), v Albionu (Anglie)

Zdroj: InstantHeal.com