112.jpg
Home Citáty Tvarové zářiče

Nilský kříž,

neboli Anch, symbol života, Scarabeus, žezlo a palice faraona, znázorňující v představě i rozpaženého člověka s aurou okolo hlavy, je znám již odpradávna svým záhadným působením a lze říci - veskrze léčebným.
Údajně pochází z legendárního ostrova potopeného před tisíciletími. Žili na něm Atlanťané, potomci boha Poseidona. Neobyčejně moudří obyvatelé Atlantidy rozhněvali bohy svou pýchou. Bohové proto potopili pevninu i s obyvateli. Zůstaly po nich symboly. Jedním z nich je atlantský kříž. Chránil před zlými silami a negativní energií, doléhající na lidi zvenčí. Později se kříž dostal do Egypta, kde se stal symbolem ezoteriků - lidí zabývajících se tajnými naukami. Dodnes je pokládán za vynikající amulet.
Chrámové malby božstev držících v rukou nasměrované nilské kříže u některých vstupů do hrobek nás upozorňují na velmi dávné využívání schopností koncentrované energie tohoto zvláštního tvarového zářiče.
Spatříme je i na vyobrazeních kléru, na rukou egyptských faraonů a božstev.
Při velikosti na uchopení do dlaně, lze použít pro doplňování bioenergie. Pozor však na jeho dlouhé rameno, ze kterého je vyzařována silná záporná energie. Ta může spalovat, znehodnocovat, ale i zabíjet (což je léčiteli využíváno při léčení nemocí bakteriálních původů). Ezoterici jsou toho názoru, že energie vysílaná nilským křížem může být i programovaná, s adresným účinkem.
Je symbol prozření v duchovní sféře, jehož tvar byl pravděpodobně zjeven starověkému egyptskému faraónovi Achnatonovi v jeho duchovním vidění. Kapička symbolizuje duši stvořenou Bohem, jež vítězně vystupuje z těla vázaného ke hmotnému světuPan léčitel Klouda popisuje: Při držení podle návodu se aura člověka rozjasní a centrum energie na solárním plexu se nejvíce očisťuje. Přitom kapičkou vniká do kříže fialové spektrum - jemná vibrace energie Vesmíru, jež:
-Chrání nositele před duchovním zlem bez ohledu na víru
-Ruší některé druhy patogenních zón: Kříž umístit pod postel a zorientovat ve směru těla: Kapička-hlava, dlouhé rameno - nohy. Lze užít více křížů nad sebou -Při nošení na krku odráží záření monitoru
-Posiluje působení REIKI při držení fotografie a kříže zároveň v ruce
-Umožňuje snímání špatné energie kapičkou z nemocného místa


Nilský kříž je silný tvarový zářič. Kvůli možnému zneužití Nilského kříže (nadbytečné vyzáření bioenergie při držení za kapku) Nilské kříže doporučujeme jen léčitelům.
Pokud ale použijete Nilský kříž podle návodu, je vhodný pro 80% lidí. Jim je při držení kříže příjemně.
Zdroj: http://catrin.blog.cz/, AlternativaVs.tym.cz


Keltská spirála

Keltská spirála je velmi účinný tvarový zářič - biogenerátor, který generuje bioenergii a směrově ji vyzařuje v axiálním směru. Je to směrová vysokofrekvenční anténa, která generuje a usměrňuje tuto v energii, dnes již měřitelným způsobem. Tato usměrněná a koncentrovaná bioenergie působí na pozitivně a léčivě na lidi.
Na své okolí působí velmi silnými harmonizujícími a zklidňujícími účinky. Doplňuje životní energii a přikládáním na určitá místa na těle dochází k regeneraci orgánů. Budete-li chtít dodat energii sobě nebo např. nápoji, je třeba hrnek nebo sklenici postavit na levotočivou spirálu (vnější konce spirály ukazuje vlevo).
Pravotočivou spirálou (vnější konce spirály ukazuje vpravo) můžete naopak odsávat nemoci nebo oslabovat účinky geopatogenních zón, kde dokáže negativní energii přeměnit na pozitivní. To jsou místa vyskytující se přednostně nad zlomy zemské kůry a vodními zdroji. Spirála se osvědčila i jako účinný prostředek ochrany před nebezpečným zářením mobilních telefonů.


Prsten Atlanťanů


Prsten či přívěšek Atlantiďanů je často označován za zázrak mikromagnetismu. Používali jej faraonové a traduje se, že je to předmět tajemného lidu Atlantidy. Byl nalezen v roce 1860 v egyptském Údolí králů. Přesné kovové kopie starého prstenu, či jeho obrazce na přívěsku/náramku, spolehlivě chrání nosící osobu a jako magnetický rezonátor výrazně napomáhá uzdravení. Vibrace, které vydává, vytvářejí specifickou bariéru proti negativním vlivům prostředí i osob – eliminuje jejich působení, vytváří ochranný obal, ovlivňuje auru. Je lhostejné, na kterém prstu se nosí. Stejnou moc má i přívěsek. Konkrétní výsledky – uklidnění, harmonizace a posílení ochranných sil – se dostavují po 48 hod. nepřetržitého nošení.
Účinky byli testovány ve výzkumných ústavech ve Francii, v Anglii, ve Vídeňském institutu biokybernetiky.
1) Eliminuje každý druh negativní energie a tak chrání svého majitele před nebezpečím, před fyzickým poškozením jeho těla z vnějšku (údajně chrání i před dopravními nehodami, možná tím že řidiče nabíjí a neusne).
2) Chrání před nemocemi a pomáhá snadněji překonat již existující choroby, napomáhá ke zlepšení funkcí organismu, především těch, které jsou postiženy nějakou poruchou a způsobují bolest.
3)Majiteli pomáhá zvyšovat citlivost a vnímavost na intuice i některé zvláštní psychické schopnosti.
4) Ve zvěšené podobě ochraňuje proti negacím i místnosti, či celé budovy.


Dorje - dordze - hromoklin

Dorje (vajra), nazývané také žezlo blesků či pán kamenů symbolizuje ve všech tantrických školách podstatu nenarušitelného, nehybného, neměnitelného, neoddělitelného a nezničitelného stavu osvícení nebo buddhovství - vajra (dorje) mysl. Představuje vyzařování - mužský princip metody nebo dovednosti. Křišťály se často zdobily stříbrem, neboť stříbro posiluje jejich energii a účinnost, podporuje meditaci a jas mysli (Vajrasattva, Dorje Sempa), má příznivý vliv i na vegetativní nervstvo. Jako univerzální energetický zářič lze dorje v praxi používat coby velmi účinného pomocníka k meditaci, vnitřní očistě či k léčení.


Pyramida

Pyramida účinkuje jako rezonující mikrovlnná anténa , která je schopna soustředit energie z kosmu.. Tato soustředěná energie působí na molekuly nebo krystalové struktury hmoty, umístěné v dosahu této soustředěné energie. Některé dokonce vyrovnávají tuto soustředěnou energii na energii laserového paprsku, ačkoliv mají odlišnou frekvenci a sílu účinku.
Pyramida je symbolem cesty člověka ke světlu. Pyramidální energie synchronizuje člověka s nejvyšším kosmickým vědomím, pomáhá člověku stát se pouhým bytím oproštěným od zákonů fyzického světa. Lidé, kteří pravidelně meditují pod pyramidou, mívají pocit, že prožívají okamžiky spojení s nejvyšším vědomím. Když opustí pyramidu, jejich myšlenky jsou zcela zaplavené hlubokými mnohorozměrnými pocity. Pyramida, vyvolává řadu duchovních prožitků, které se různí podle citlivosti relaxujícího, je možné zažít pocit beztělesnosti, pocit vznášení se, projevy jasnovidectví, vzpomínky na minulé životy, putování v astrálu, podivuhodnou euforii, zvláštní klid jako při hluboké meditaci.
Pobyt v pyramidě harmonizuje všechna energetická centra v těle / tzv. čakry/, a tím dochází k léčení tělesných orgánů, které jsou na nich energeticky závislé. Na západě jsou v některých nemocnicích instalovány nad lůžky pacientů závěsy ve tvaru pyramid. U těchto pacientů byla zjištěna větší pohoda i úspěšnost léčby. Rychleji se hojily především rány a krevní výrony. Pocity při relaxaci jsou různé. Někteří lidé pociťují tlak v nemocných částech těla, brnění rukou a nohou nebo v celém těle, mají těžké nohy. Na konci relaxace dochází k psychickému uvolnění, přílivu energie a tepla.
1, Magnetické pole
Mnoha pokusy bylo dokázáno, že uvnitř pyramidy se vyskytuje magnetická energie, neboť pozitivních výsledků bylo dosaženo orientováním pyramidy na magnetický sever, shodný s magnetickými póly Země.Tato magnetická energie rozkmitává endokrinní žlázy, které produkují hormony.
2, Éterický vír
Kolem nás existuje látka nazývaná „ éter“, která ve vesmíru vše prostupuje a spojuje. Tvar pyramidy je svým způsobem katalyzátorem vytvářející vír tohoto éteru. A právě tento vír objasňuje podivné jevy spojené s pyramidou.
3, Vesmírná čočka
Podle odborníků není pyramida pouze akumulátorem energie, ale také vesmírným modifikátorem těch samých energií. Tvar pyramidy soustřeďuje energii obdobným způsobem jako optická čočka. Tento vesmírný svazek paprsků vyvolává účinky zjištěné v pyramidě.
4, Vyzařování energie
Každé těleso vyzařuje energii. Teorie vyzařování energie říká, že energie vyzařovaná pyramidou se soustřeďuje ve všech pěti vrcholech pyramidy, čímž vytváří paprsky, které se znovu spojují ve fokálním bodě, zvaném královská komora, nacházejícím se přibližně v 1/3 mezi základnou a vrcholem.
5, Mikrovlnná anténa


Křesťanský kříž a ostatní kříže

symbol spasení, utrpení, silné víry, chrání před zlem

Křesťanský kříž Golgoty - symbolizuje silnou víru a vítězství nad utrpením, připravenost k pomoci bližnímu. Jeho nošení přináší důvěryhodnost, chrání před zlými silami, satanským pokušením, osobami s nečistými záměry. Tento kříž představuje cestu k osvobození skrze vytrvalost v utrpení a věrnost slibům
Nosíme většinou na krku.
Kříže lze nosit i v levé kapse nebo v levé ruce (v dlani či mezi palcem a ukazovákem za spodní dlouhé rameno)
Kříže při nošení na krku či v ruce podporují příjem a výdej energie. Tím zhutňují energetický obal těla (auru), očišťuje organismus od negativních energií, zabrání vznikající nemoci nebo ulehčí její průběh
Kříže nás chrání nás před zápornými silami a myšlenkami (vlastními i okolí)
Příznivou energii z kříže může načerpat každý, komu se kříž líbí! Postup, jak energii načerpat a jak kříž dále využít, je uveden návodu
Kříž je symbol spojení dvou světů, zjevného světa a absolutna
Podle výkladu Avatara Sai Baby kříž obecně symbolizuje popření, přeškrtnutí, překonání vlastního malého já, ega (anglicky I) ve prospěch velkého Já, božského Já, božské jiskry v bytosti. Překonání se děje pomocí služby bližnímu a celku. Ego se nakonec rozpustí s vyšším Já a splyne s Bohem


Amulety

Serpentina souhvězdí

pro závažná životní rozhodnutí, týkající se dalšího života

Serpentina souhvězdí - jeden z nejstarších symbolů (C. Hittite II.stol.př.Kr.), který zobrazuje konstelaci souhvězdí a jejich silný vliv na průběh života a osudů lidstva. Jako talisman spojuje uzlem (symbol spletení) souvislosti našeho světa (střed) s konstelací nebeských sfér (vnější symboly). Způsobuje, že nejdůležitější rozhodnutí týkající se dalšího života, lásky a zdraví budou správná, že se člověk rozhodne v tom nejlepším okamžiku a tím si zajistí harmonický život.Korejská mince štěstí

pro úspěch, štěstí, přátelství a lásku

Korejská mince štěstí (druhá pol. Dynastie Li, XVII-XIX stol.) - přináší příliv štěstí ze čtyř světových stran rozhozených v čase kolem základu, který tvoří: SU - dlouhověkost, PU - bohatství, KONGNJONG - zdraví a klid, JU HODOK - zajišťování dobra, NO DZONGMJONG - přirozená smrt. Mince má sloužit k vyzařování tzv. myšlenkového fluida, které přitahuje štěstí a úspěch.Astrologický talisman

chrání na cestách, pomáhá najít správnou cestu

Astrologicko-navigační talisman z oblasti Středozemního moře (XVIII. Stol.), který se používal nejčastěji při námořních cestách, pro hledání správné cesty, pro správnou volbu, proti bloudění a ztracení se. Byl považován za silný štít chránící na cestách a za kompas, který dovoluje vždy najít domov a šťastně se vrátit z každé cesty.Šalamounův pentakl bohatství
pomáhá poctivě získávat majetek, chrání před finanční krizí

Magický Šalomounův pantakl bohatství pomáhá v růstu majetku, získávání majetkových užitků, poctivém růstu zisků a trvalém vylepšení materiálních podmínek. Stavba talismanu se opírá o magický štít, který dává silné zajištění před rizikem a veškerým finančním nebezpečím, chrání před špatným investováním a nerozumným utrácením peněz.Štít prozřetelnosti
přináší šťastné události a nová přátelství

Štít opatrnosti - námořnický amulet z přelomu XVII. - XVIII. stol. Je nakloněn šťastným náhodám, setkáním, navazování nových známostí a zajímavých kontaktů s lidmi jiných kontinentů, národností, ras a náboženství. Způsobuje šťastné řízení osudu, nalezení hledaných a žádoucích osob. Zároveň dává ochranu při kontaktech s jinými lidmi, dovoluje rychlé objevení falešných intencí.Královnin pentakl
pro manželské a rodinné štěstí, způsobuje obnovení ztracených citů

Kabalistický Královnin pantakl - věštící mince hlásící nalezení nevěsty či ženicha. Manželství činí šťastným a pomáhá uchovat štěstí v rodině. Jako talisman podstrčený žádané osobě, má probudit opětovaní citů, všímavost, zainteresování. Dává štěstí, způsobuje obnovení ztracených citů.
Asyrský lunární kámen
pro šťastná setkání v pravý čas

Asyrský měsíční kámen ze Suzy. Had jako zdroj života a kosmické energie je obklopen vyobrazením božstev v rozestavení dle zvěrokruhu. Symbol a znak nevysvětlitelných setkání, která se udála v kmenovém společenství. Jako talisman měl sloužit k vhodnému určování míst setkání - nejčastěji tajných. Darování tohoto talismanu jiné osobě mělo obdarovaného zpravit o tajné schůzce.Aravská květina
symbol lásky, napomáhá partnerským vztahům

Květ Aravů - láskyplné sjednocení milenců, symbol tělesné lásky. V kulturách oblasti Austrálie a Oceánie přijatý jako symbol touhy, který si nejčastěji dávají milenci. Jako talisman má sloužit úspěchu v intimních kontaktech, napomáhat partnerským vztahům a prolomení bariér stydlivosti. Napomáhá upřímnému milostnému vyznání, zejména pak osobám uzavřeným.

Starohebrejský amulet
chrání a posiluje zdraví

Univerzální Starohebrejský amulet proti chorobám, obsahující zdravotní zaklínadla pro deset nejdůležitějších orgánů těla, která se zaručují za zdraví celého organismu. Konstelace vibrujícího kola obklopeného božskými zaklínadly měla zajistit, aby se organismus očistil od stávajících nemocí a tělo nebylo zasaženo novými.Magický otcův pentakl
proti nočním můrám, nespavosti a nepokoji

Magický Otcův pantakl je založen na hexagramu symbolu rovnováhy a síly života. Má za úkol zdolat všechny problémy spjaté s každodenním životem, dát podporu a sílu vyřešit všechny těžkosti. Chrání před nespavostí, nočními můrami, opakováním zlých snů, obavami a zlými předtuchami. Poskytuje sílu, moc a rozhodnost. Posiluje víru ve vlastní schopnosti a úspěch.Agrippův pentagram
proti zlým silám, uhranutí apod. .....

Agrippův pentagram je základní amulet v magii obřadů chránící člověka (tedy univerzální postavu nacházející se v makrokosmu) před zlým působením nadpřirozených sil, duchů a jejich plánů. Má zajistit mágovi všestrannou ochranu a v každém okamžiku návrat do světa živých. Nošení tohoto talismanu chrání před pověrami, zlými věštbami a kletbami.Šalamounova hvězdice
přináší duševní pohodu, sebejistotu a dobrou náladu

Populární Šalomounův pantakl přináší rovnováhu mysli, dobrou náladu a klid v duši. Slouží k posílení víry ve vlastní schopnosti, k růstu vitality a energie. Dává radost a spokojenost v průběhu celého týdne. Zahání smutek, způsobuje otevřenost především pro pozitivní věci a naplňuje optimismem.Prognostikon
umožňuje komunikaci s nehmotným světem a rozvíjí intuici

Prognostikon - starořecký magický kruh (pergamen kolem III.stol. př.Kr.), který sloužil k dorozumívání se záhrobím a předvídání budoucnosti. Dochoval se jako tradiční vzor věštících stolů. Jako talisman slouží k rozvíjení podvědomí a intuice, pomáhá objevit v sobě nadpřirozené schopnosti a díky tomu se vyhýbat nežádoucím situacím.Matterichova stéla
chrání rodinu, domov a cestovatele na cestách

Egyptská Matternichova stéla - amulet ve formě totemu, který se věšel v domácnostech ve starověkém Egyptě jako ochrana rodiny, života, zdraví a dobytka, pro bezpečí v místě bydliště. Miniatury stély se dávaly lidem odcházejícím z domova jako ochrana před přepadením na cestách, před útoky divoké zvěře a jinými zlými příhodami. Stéla měla zaručovat vždy šťastný návrat domů.
Kabalistické kolo Venuše
chrání před nehodami na cestách, přivádí šťastně k cíli cesty

Kabalistické Ochranné kolo Venuše, které zajišťuje bezpečí na cestách a chrání před náhlými nehodami. Harmonie solární konstelace pod vlivem Merkura má zajistit vždy správné fungování veškerých hmotných záležitostí, paprsky mají chránit ze všech stran bez ohledu na postavení - ve vodě, ve vzduchu, na zemi i pod zemí. Přivádí šťastně k cíli cesty.Australský ochranný štít
chrání vchod domácnosti, před zlodějem, potopou, požárem apod. .....

Australský ochranný štít, který se umísťuje na vchod do domácnosti, jako ochrana před zloději a přírodními katastrofami. Komplikované liniové ornamenty měly zmýlit zrak zloděje. Způsobovaly prý vzdušné víry, aby oddálily oheň, chránily před ničivou srážkovou činností, tišily sílu blesků. Tento amulet nedovoloval přiblížit se zlým živlům.Amulet čtyř andělů
ochraňuje a odhání zlé síly, zachovává čisté svědomí

Magické Kolo Tetramorf - symbol 4 světových stran, 4 hlavních větrů, 4 ročních období a 4 živlů (oheň, voda, vzduch, země), 4 rajských řek, 4 evangelistů, 4 životních fází (dětství, mládí, dospělost, stáří) a 4 hlavních andělů spravujících vesmírný řád. Kolo, které dává v každém čase a na každém místě všestrannou ochranu vyplývající z duchovní všudypřítomnosti Boha a stvořeného nebeského řádu. Pomáhá zachovat čisté svědomí a vyhnout se ďábelským pokušením.Strom moudrosti
pomáhá získat znalosti a vědění, chrání rovnováhu těla i duše

Strom moudrosti - symbol používaný v mnoha starověkých kulturách, symbolizuje překonání smrti, věčné znovuzrození. Znázorňuje kosmický strom, při jehož vzniku moudrost vytvořila svět, uspořádala chaos. Strom navrací rovnováhu, dává stálý příliv životní síly, pomáhá duchovní obrodě a intelektuálnímu rozvoji. Slouží k bystrosti mysli, k získání všestranných znalostí, moudrosti, podporuje schopnost učit se.

Lotosový květ
rozvíjí půvab, sebevědomí, jistotu a mládí u žen

Hinduistický Lotosový květ - talisman sloužící ke zkrášlení a zachování půvabu, symbol věčného znovuzrození, krásy, stálého rozkvětu a zachování věčného mládí. Zvlášť ženám měl přinášet pocit vlastní hodnoty, sebevědomí, jistoty. Talisman se hodí během setkání s opačným pohlavím, má přitahovat zrak a zájem záletníků. Dává pocit svěžesti a důvěry.Universální amulet
chrání odpočinek a pokoj rodiny

Magický Šalomounův pantakl přináší odpočinek. Věší se v ložnici, dává se do postele nebo na místo odpočinku. Jeho moc přitahuje kosmickou energii Saturnu, Marsu, Slunce, Venuše, Merkuru a Měsíce. Pomáhá regeneraci všech druhů energií ztracených během dne a nezbytných pro zdravý život. Uklidňuje spánek, působí proti nespavosti, chrání během odpočinku.
Symbol pěti požehnání
přináší štěstí, zdraví, dobrou povahu, mír, dlouhověkost

Symbol pěti požehnání: štěstí, zdraví, míru, dobra, dlouhého života. Pochází z kultury starověké Číny. Byl to velmi populární motiv na oděvech, vojenských štítech a různých ozdobách. Představoval symbolických 5 netopýrů kolem znaku universa věčnosti. Věřilo se, že netopýři žijí v místě přechodu do jiného světa a odtud přináší odpuštění a dobrodiní, které rozšiřují ve tmě tohoto světa.Magické kolo úspěšnosti
přináší obchodní úspěchy a zištná rozhodnutí

Magické Kolo úspěšnosti - mělo dávat úspěch v obchodu a ve výrobě, mělo zajistit úspěch finančních transakcí a výměně výrobků. Řemeslníkům mělo zajistit zdárné dokončení díla. Sloužilo k růstu majetku a zajištěnému životu, napomáhalo správnému rozhodování.
Šalamounův štít
chrání před zlem, posiluje víru a naději

Svatý Šalomounův štít - hebrejský ochranný amulet. Svého majitele by měl posílit v boji s nečistými silami, podpořit jeho víru a naději. Nošení štítu jako talismanu a amuletu mělo pobízet k dobrým činům, dávat dobrý příklad druhým a v konečném efektu přinést svatost a odpuštění.Tajemný kód caligostry
pro splnění dobrých přání a zažehnání zla

Caligostrův tajemný magický kód, jehož pomocí mág, alchymista a šarlatán, používaje náhodných kombinací písmen z jednotlivých Tří Šalomounových klíčků, tvořil zaklínadla vyplňující nejrůznější zbožná přání. Koncentrace na klíčky by měla probudit spirituální schopnosti, vyplnit vyřčená zaklínadla a přání, umožnit předvídání budoucnosti.Cikánský amulet
chrání před kouzly, závistí a lidskou zlobou

Cikánský amulet proti kouzlům a kletbám. Má chránit před veškerými pohanskými praktikami, před závistí, lidskou lstivostí, podrazy a nečistým jednáním nepřátel i falešných přátel. Má splést pronásledovatele.
Anagram lásky
dává volnost citům a slouží k probuzení spícího srdce

Magické anagramy - milostná zaklínadla, používaná k přípravě talismanů lásky. Mají dát volnost citům a nejskrytějším očekáváním. Rituální kresby těchto znaků na věcech milované osoby, by měly probudit opětovaní lásky. Slouží nejen k probuzení spícího srdce, ale také k trvalosti jednou již objevených citů a jejich stálosti v dalším životě.

Kabalistický znak
pro soulad milenců a harmonii manželů

Kabalistický matrice Druhého Jupiterova pantaklu - spojuje užitečné síly mužské a ženské a tvoří tak ideální harmonický svazek. Slouží k dobrým vztahům, harmonii a plné integraci dvou lidí. Dovoluje hlubší vzájemné pochopení a odstraňuje všechny překážky v duševní a fyzické sféře, které stojí na cestě k plnému štěstí a porozumění. Dává plodnost.Třetí sluneční pentakl
pro dobré začátky a příjemná překvapení

Třetí sluneční pantakl - amulet pro šťastné začátky v podnikání a kariéře, pomáhá k naplňění všech předsevzetí. Dává možnost zdařilého začátku a brzy přináší první úspěchy. Dodává energii, sebedůvěru, optimismus a svěžest mysli.
Královská pečeť
dodává sebedůvěru a vůdčí schopnosti

Královská pečeť (Suppilulima II. - tvůrce Hetyckého impéria, 1370-1330 př.Kr.) - kopie se později stala talismanem pro získání vlády, poct, dobývání nových a rozšiřování stávajících území. Dává sebejistotu, vůdčí a řídící schopnosti. Vůdcům a ředitelům přináší uznání a poslušnost mezi podřízenými.
Čínský ochranný duch
osobní strážce, pomáhá najít duševní rovnováhu, vyjít z potíží

Čínský ochranný duch považovaný za osobního strážce, který ochraňuje v nejtěžších chvílích zhroucení, kdy člověk pochybuje o existenci veškerých pozitivních sil plynoucích z vlastního náboženského přesvědčení. Je záchranou v depresi a stresu, pomáhá najít cestu z těžkostí, je průvodcem k získání klidu a duševní rovnováhy.

Jin - Jang
symbol vesmírné rovnováhy, symbol života

Jin-jang - čínský symbol filosofie taoismu, symbol stálé existence a harmonie v celém kosmu existující díky rovnováze mezi protichůdnými prvky jin a jang. Jang - bílý, mužský znak, aktivní, den, symbol nebe, ze kterého přišel život, oplodňující síla, dominance, aktivita. Jin - černý, ženský znak, pasivní, noc, symbol země - matky, ze které vyrůstá život, rodící síla, poddanost. Symbol života existujícího díky rovnováze protikladů.Jin - Jang s osmi trigramy
síla života, proti zlým silám

Jin-jang v kruhu osmi triagramů - vyjádření sil tvořících kosmos - tvoření, přijímání, prohlubování, trvání, pronikání, sjednocování, naplňování a podporování. Symbol kouzel života proti zlým silám, pojící se k věštícímu systému I-Ting, který umožňuje určit události bližší i vzdálenější budoucnosti.Fu - čínský symbol štěstí
přináší takový druh štěstí, jaký si přeje obdarovaná osoba, velmi oblíbený pro novomanžele

Fu - staročínský symbol štěstí, který, na rozdíl od řady jiných talismanů, symbolizuje štěstí v úplnosti. Magické slabiky, znamení dobrých přání, představují upřímné a srdečné blahopřání. Mají přinášet takový druh štěstí, jaký si přeje obdarovaná osoba. Populární znak, často složený z květů, který se dává mladým párům, aby přinesl sjednocení ve štěstí.
Srdcová ruka Kršny
napomáhá šťastnému osudu člověku oddaného Bohu

Dlaň štěstí - tzv. Srdcová ruka Kršny - symbol aktivity a vlády, symbol osudu člověka stojícího v Boží dlani. Znamená přátelskou otevřenost, odpuštění, štědrost a vlídnost. Talisman, který dovoluje šťastnou rukou vytáhnout karty vlastního osudu, poznávat pouze dobré přátele, vybírat vždy správně. Dává naději v pomocnou ruku nebes v okamžicích pochyb.

Staročínský symbol
napomáhá kondici těla a mysli

Staročínský symbol dlouhověkosti - podle tradice základu šťastného života. Složité konstelace čar mají stále probouzet vitální síly a vnitřní energii, napomáhají kondici těla a mysli. Přináší zdraví a svěžest na celý život bez ohledu na stáří.
Zkřížená vadžra
pomáhá navodit rovnováhu těla, duše a mysli

Zkřížená vadžra - buddhistický symbol nezničitelnosti dávající moc a víru v stálé znovuzrození. Je atributem jednoho z pěti vtělení Buddhy. Používá se při tantrické meditaci, napomáhá soustředění, rušení všech dualit a závislostí na materiálním světě. Dovoluje osvobodit se od všech spolků, dává rovnováhu těla, duše a mysli. Dovoluje navrátit ztracenou pevnost a duševní rovnováhu v těžkých chvílích.Šalamounův symbol
symbol znázorňuje moudrost a proniknutí do tajemství věd

Šalomounova pečeť - šestiúhelník představující řád světa, složený ze dvou trojúhelníků vyššího a nižšího světa. Symbolika podobná hexagramu, zabarvení zde poukazuje na to, že jde o znak svatý, univerzální (může se nosit v každé poloze). Znamená nejvyšší moudrost a nejvyšší stupeň proniknutí do tajemství magických věd. Má pomáhat při výběru správných ponaučení, vést, přinášet osvícení.Keltský kříž
napomáhá při jasnozřivosti a kouzlech

Keltský kříž - zobrazuje starobylý kruh - mandalu - v křesťanském kříži. Měl rozlišit tento společenský a kulturní kruh od jiných, ukazuje jej jako vyšší civilizaci, inteligentnější a upřednostněnou. V kultovních a magických praktikách měl dávat vizi, která přináší osvícení. Zacházelo se s ním obřadně a s úctou, aby nebyly překročeny hranice světa, zpoza kterých není lehký návrat. Vzbuzoval vážnost.
Křesťanský symbol
symbol lásky, naděje a víry

Křesťanský symbol víry, naděje a lásky. Vnější kruh vyjadřuje svatozář silné víry a pravdy - atribut Krista a Marie. Kruh světelných paprsků symbolizuje božské světlo, které dává naději, přináší osvícení, ukazuje cestu, vede přes překážky (provaz hvězd) do ráje. Srdce, symbol božské lásky k lidem, má probouzet v lidských srdcích lásku ke všemu stvořenému.
Udjat - Horusovo svaté oko
symbol všudypřítomnosti Boha, chrání před nepřízní lidí i Bohů

Udjat - svaté oko Hóra (boha nebe). Symbolizuje předvídání a všeznalost získanou smyslovým vnímáním světa. Symbolizuje a dává věčnou ostražitost. Představuje také stálou všudypřítomnost bohů, kteří vidí vždy a všude - symbolické oko. Jako amulet má chránit před nepřízní bohů, nadřízených a jiných lidí, kteří by mohly zkomplikovat další osud.
Hvězda archanděla Rafaela
proti fyzické bolesti a duševnímu utrpení

Rafaelův pantakl - jeden z magických pantaklů archandělů - dává sílu, která pomáhá zvítězit a překonávat fyzickou bolest. Má pomáhat v boji s fyzickým i psychickým utrpením. Jeho úkolem je zmenšování všech bolestí, útěcha, uzdravení a probuzení naděje.
Kabalistický štít
chrání před utrpením a rozvíjí schopnost plánovat a takticky se rozhodovat

Velký válečný talisman - kabalistický magický štít, chránící před ranami a utrpením. Posiluje bezpečí ve válce a v době vojenské služby. Magická moc štítu chrání před zbloudilými střelami a náhodným zraněním. Dává také možnost úniku před pomstou a léčkami nepřátel. Rozvíjí schopnost plánovat a takticky se rozhodovat.
Davidova hvězda
symbol viditelného a neviditelného světa, znamená rovnováhu mezi protiklady

Hexagram Davidova hvězda - vedle pentagramu nejpopulárnější magický znak, symbol viditelného a neviditelného světa. Představuje statickou rovnováhu mezi protiklady, jejich vzájemné pronikání, doplňování se a vliv na veškeré dění v přírodě. Čistý tvar bez zbarvení byl přijat v XVII.stol. jako symbol judaismu, Judy a králů Izraele. Představoval souhvězdí, pod kterým se čekalo na Mesiáše, také 6 pracovních dnů a sabat (střed).
Aztécký kalendář
symbol minulosti, věčnosti a pravdy

Aztécký kalendář neboli Kámen Slunce - velký oltář ke chvále života s astrologickými symboly. Zasvěcenci z něj s velkou přesností vyčetli periody oběhů planet, období zatmění a jiných astronomických úkazů, které pomáhaly vládnout nad poddanými. Tento kalendář se považuje za symbol pomíjivosti času a stálosti odvěkých životních pravd. Symbol reflexe a nutnosti častého zamyšlení se nad svým jednáním.

OM
symbol absolutního sjednocení všech moudrostí, přináší stav klidu, jednotu

ÓM - starověký indický znak, který vystupuje v hinduistickém náboženství. Je to vizuální forma magického zvuku, mantry, usnadňující prozření, osvícení a sjednocení s nejvyšším principem. Umístění na lotosovém květu přináší stav klidu. Je symbolem absolutna, sjednocení všech moudrostí.
Michalangelův kruh
chrání před zlými silami a morálním úpadkem

Michelangelův magický kruh - kabalistický ochranný štít. Vyjadřuje nejvyšší duševní dokonalost a čistotu záměrů. Je to symbol absolutní čistoty. Má chránit před zlými silami a morálním úpadkem. Pomáhá osvobodit se od vlivu jiných osob a sil.
Čínský kalendář
přináší žádoucí vlastnosti a obklopují majitele ochranou zvěrokruhu

Čínský měsíční kalendář - zobrazuje koloběh věčného zrození a nekonečnosti existence. Je často používaným ozdobným motivem, který má přinášet nový život a sloužit šťastnému zrození. Novému životu má přinést žádoucí vlastnosti a obklopit ho ochrannou zvěrokruhu (12 zvířat cyklicky vládnoucích na nebi). Slouží plodnosti, zdraví, trvalosti rodu, dává moc přežít.Panthalpa
symbol matematiky a vědy, slouží k rozvoji myšlení a jasné mysli při řešení komplikovaných problémů

Pantalpha - rozpoznávací znak pythagorejců. Symbol velkých duchů matematických a exaktních věd. Jako talisman slouží k rozvoji myšlení a jasné mysli při řešení komplikovaných problémů. Pomáhá dostat se z beznadějných a složitých osudových okamžiků. Zobrazená písmena znamenají zvítězit.Magický talisman bohatství
přináší štěstí v losových hrách, bohatství a pomáhá vyhrávat

Magický talisman přinášející Šťastný osud a bohatství bez práce. Napomáhá dobrým tahům v loteriích. Pomáhá vyhrávat tam, kde osud určuje vítěze. Napomáhá stát se vybraným z mnoha, přináší bohatství a zásluhy.
Fanes
přináší uklidnění a čas k zamyšlení, symbolizuje nový život

Fanes - řecký bůh času ve zvěrokruhu mandaly. Symbol kosmického řádu a harmonie, správného sledu událostí. Jako talisman dovoluje harmonicky spojit vhodné činnosti, události a vykonávané práce. Přináší uklidnění, čas k zamyšlení a odpočinek. Symbolizuje znovuzrození, reinkarnaci a nový život.Symbol sjednocení
vytvořen Sri Sai Babou, jako emblém odvěké správné cesty

Symbol sjednocení náboženských vyznání ve jménu míru a duchovního rozvoje lidstva, založeného na vzájemné toleranci. Je vytvořen současným duchovním učitelem Srí Sathja Sai Babou, jako emblém odvěké správné cesty. Rozkvétající lotosový květ - symbol duchovního rozvoje - obklopují sjednocené symboly největších světových náboženství a symbol posvátného ohně dávajícího moc.Jantra
universální silný ochranný amulet nejen při meditacích

Jantra - univerzální znak pocházející z hinduismu. Je to druh mandaly symbolizující zvolené božstvo a božskou sílu, které se chceme poklonit. Dává možnost meditace v mnoha aspektech a rovinách. Slouží práci na sobě, cvičení vytrvalosti, usměrnění svých snah a cílů. Přináší divotvornou moc a naději.
Thorovo kladivo
chrání před nepřáteli

Thorovo kladivo (Thor - severský bůh) - slouží k absolutní ochraně a obraně před zlem. Má informovat o úmyslech protivníka a porážet nepřátele, odvracet nebezpečí, podporovat sílu a energii v boji s vlastními slabostmi.Staroegyptský sup
posiluje ducha a víru v sebe sama

Sup – strážce starověkého Egypta. Obránce získaných privilegií a místa ve společenské hierarchii. Věští osud a dovede upozornit na věci a předměty, které ovlivní naši budoucnost. Je duchovním průvodcem a symbolem lidské duše. Posiluje vůli při proměně v lepší, očišťuje duši od hříchů, způsobuje přeměnu zlých charakterových vlastností ve tvůrčí životní sílu. Posiluje ducha a víru v sebe sama.

Zdroj: www.orientshop.cz, AlternativaVs.tym

Aktualizováno ( Středa, 19 Leden 2011 21:51 )