103.jpg
Home Citáty

Nilský kříž,

neboli Anch, symbol života, Scarabeus, žezlo a palice faraona, znázorňující v představě i rozpaženého člověka s aurou okolo hlavy, je znám již odpradávna svým záhadným působením a lze říci - veskrze léčebným.
Údajně pochází z legendárního ostrova potopeného před tisíciletími. Žili na něm Atlanťané, potomci boha Poseidona. Neobyčejně moudří obyvatelé Atlantidy rozhněvali bohy svou pýchou. Bohové proto potopili pevninu i s obyvateli. Zůstaly po nich symboly. Jedním z nich je atlantský kříž. Chránil před zlými silami a negativní energií, doléhající na lidi zvenčí. Později se kříž dostal do Egypta, kde se stal symbolem ezoteriků - lidí zabývajících se tajnými naukami. Dodnes je pokládán za vynikající amulet.
Chrámové malby božstev držících v rukou nasměrované nilské kříže u některých vstupů do hrobek nás upozorňují na velmi dávné využívání schopností koncentrované energie tohoto zvláštního tvarového zářiče.
Spatříme je i na vyobrazeních kléru, na rukou egyptských faraonů a božstev.
Při velikosti na uchopení do dlaně, lze použít pro doplňování bioenergie. Pozor však na jeho dlouhé rameno, ze kterého je vyzařována silná záporná energie. Ta může spalovat, znehodnocovat, ale i zabíjet (což je léčiteli využíváno při léčení nemocí bakteriálních původů). Ezoterici jsou toho názoru, že energie vysílaná nilským křížem může být i programovaná, s adresným účinkem.
Je symbol prozření v duchovní sféře, jehož tvar byl pravděpodobně zjeven starověkému egyptskému faraónovi Achnatonovi v jeho duchovním vidění. Kapička symbolizuje duši stvořenou Bohem, jež vítězně vystupuje z těla vázaného ke hmotnému světu

Aktualizováno ( Středa, 19 Leden 2011 21:51 )

Celý článek...

 

El Morya - Chohan 1. paprsek (modrý)

El Morya Khan byl narozen jako princ v Radjut Indii. Byl východní zasvěcenec nejvyššího stupně Bílého bratrstva a vedl svou pozemní misi s moudrostí a silou, v souladu s božskou vůlí. K jeho úkolům patří ochrana, síla a zprostředkování božské vůle. Jeho barva je krystalická bílá a královská modř.
Vzestoupil roku 1898 (původem je z Merkuru)

Abraham, zakladatel 12 kmenů
Melichar, jeden ze zasvěcených králů, kteří přišli k narození Krista
Král Artuš (5./6. století.)
Thomas Becket (asi 1117 - 1170), mučedník, odepřel se z důvodů svědomí proti králi Heinrichu II.
Jacques de Molay, (až do 1314), poslední velký mistr Templářů, byl upálen v Paříži na hranici (z: "El Morya: Co zasejete, to sklidíte" od Claire Avalon)
Thomas More (1478 - 1534), mučedník, odepřel se z důvodů svědomí proti králi Heinrichu VIII
Akbar (1556 - 1605), indický vysoký Mogul, největší vládce islámské Indie,založil vlastní monotheistickou církev, která se ale neprosadila
Thomas Moore (1779 - 1852), anglický básník irského původu
El Morya Khan, indický princ, Radjut, Indie

Celý článek...

 

jednoduchá (a převratná) ozdravná technika?

Miluju jednoduché návody na zlepšení čehokoli. (Viz orgonit a octování.) A můj nový objev na zlepšení zdraví či dokonce léčení se mi zdá také slibný. Nedávno mi totiž zničehonic padl zrak na youtube video s názvem Nová léčba rakoviny a více. To je téma, kterým se nezabývám, a nevím, proč a čím si mě přitáhlo, ale obsah videa se mi okamžitě zalíbil. Přesně můj vkus, velmi jednoduché a účinné. Tak se o to musím podělit i s vámi. Jestli se vám to nebude zdát, nevadí, za vyzkoušení nic nedáte.

Jistý David L. Kaas, Američan, byl před 3 lety těžce nemocný. Selhání ledvin (jednu mu vzali), mozkové aneurisma, těžká nadváha (180 kg), a mnohé další komplikace . Dnes je zdravý a má normální váhu. Říká, že během jeho nemoci mu sdělil Bůh/Stvořitel způsob, jak se má vyléčit, a že tuto metodu má šířit dál.

Nejprve stručně popíšu podstatu, což se fyzikům teoretikům samozřejmě bude jevit jako nedostačující, ale nevadí, hlavně že to funguje.

Tedy: lidské tělo obsahuje 70-80% z vody. Takže je důležité, jak se ta voda v těle chová. Molekula vody v lidském těle má kolem sebe elektron, jehož kruhová dráha je ve 180° polokruhu směrem na jih. Ale veškeré tekutiny, které konzumujeme, byly prohnány kovovým potrubím, což způsobilo, že elektrony jejich molekul se točí k severu. (Tato opačná rotace je vlastní třeba  hmyzu a kočkám.) Pijeme-li tuto na molekulární úrovni nesprávně ovlivněnou vodu (a to pijeme všichni), znamená to, že „negujeme“ svůj sedmiletý cyklus obnovy buněk, což způsobuje naše rychlé opotřebování a nemoci.

Začneme-li veškeré tekutiny, které pijete, „spinovat na jih“, znamená to, že dáme svému tělesnému systému přesně to, co potřebuje, aby buněčná obnova probíhala správně. Za nějaký čas  se zbavíme všech nemocí včetně nejtěžších, bude nám stačit méně jíst, méně spát, a budeme vypadat mnohem mladší.

David Kaas říká, že když začal spinovat své pití, zbavil se postupně a zanedlouho svých nemocí i své těžké nadváhy, bez diety a cvičení. Začaly mu opět růst vlasy a dostaly opět barvu.Je zdravý a aktivní, a stejně tak jeho přátelé, kteří dali na jeho radu. Napsal knihu Farmer Physics a natočil několik videí,(viz dole pod článkem), kde sděluje podstatu metody. Pokud se ho chcete na něco zeptat, můžete mu napsat do komentářů na youtube.

Aktualizováno ( Úterý, 09 Říjen 2012 13:41 )

Celý článek...

 
Němka Gloria Beck sepsala lehce kontroverzní knihu "Zakázaná rétorika – 30 manipulativních technik" (vydala Grada 2007, dotisk 2008). Autorka představuje způsoby, kterými můžeme dosáhnout svých cílů; ovšem jde o způsoby mimo hranice etiky. Ač je kniha pojata jako návod pro manipulátory, Beck to v předmluvě ošetřila takto: "...dokud je nebezpečné vědění přístupné jen několika málo lidem, do té doby se většina nemůže proti užití tohoto vědění bránit. Když ale budou techniky manipulace s lidmi, dosud zakázané rétoriky, přístupné všem a každý si je bude moci vyzkoušet, pak bude obětí pouze ten, kdo se neinformuje."
Stručně představíme manipulativní techniky. Když je budete znát, můžete v chování některých lidí odhalit právě snahu vás někam nebo z vás něco dostat.

Aktualizováno ( Středa, 23 Červen 2010 05:47 )

Celý článek...

 

Hovoří s kameny, nemaže se opalovacími krémy a tvrdí, že žije v přátelském vesmíru. Klidně přeruší svá divadelní představení, na kterých je pravidelně nabito, a povídá si s diváky. Svérázného jedenapadesátiletého herce si pamatujeme z filmů Musíme si pomáhat či Pelíšky, v posledních letech se ale před kamerou moc neobjevuje. V případě filmu Václava Havla Odcházení udělal výjimku.


Půsty mu dělají dobře

  • Skočit po hlavě do dlouhého půstu může být divoké, varuje. On sám si k nim došel postupně a intuitivně. Začínal s jednodenními půsty, časem došel i k osmadvacetidenním, kdy pil jen destilovanou vodu.
  • „Zbystřuje se vnímání. Zjemní se smysly. Víc cítíte vůně, někdo líp vidí, slyší. Někdy se vám zdají hodně intenzivní sny,“ říká o svých postních zkušenostech.
  • Tvrdí, že mu půsty vyhnaly z těla už mnohé choroby. Má za to, že půstem se člověk čistí. Návrat k normální stravě by však podle něj měl být stejně opatrný jako půsty samotné.

Aktualizováno ( Pátek, 18 Listopad 2011 19:15 )

Celý článek...

 

Duchovní partner je ten, kdo od počátku Stvoření tě tiše v energiích provází.Je to ten, kdo stejně jako ty učí se zde na Zemi svým lekcím, jež si vybral.
Je to tvá druhá polovina, již sis do reality vyzářil,abys ji pak znova mohl najít a aby i on po absolvování lekcí mohl se stejně jako ty vnitřně ucelit.
Když přestaneš ve vztazích a dualitách bojovat s ostatními a sám se sebou uvnitř,přijmeš poslední střípek ze své vnitřní mozaiky,poslední střípek sebe samotného ze zrcadla Celistvosti
A staneš se úplným.
Přestaň bojovat sám se sebou, přestaň kritizovat druhé ve vztazích, vždyť oni sami jsou tobě těmi nejlepšími učiteli lekcí čisté lásky bez podmínek, a to nejvyšší učení je Pravdy, pro které jsme sem na Zemi přišli.
A když tak činíš, jen sám sobě cosi nalháváš,v nepravdě svůj život ukotvíš a na druhé své vlastní nepochopení shazuješ.A stejnou měrou se ti pak z druhé strany násobeně vrací.
Pohleď na partnera očima Pravdy a pochopíš,že hledíš do očí sobě.
A vše, co tomu nejbližšímu činíš, činíš vnitřně i sám sobě.
Ještě se ti chce ve vnitřních rozporech žít a lhát sám sobě?
Nebo se raděj obejmeš, pohladíš, dáš si naprostou svobodu a budeš kráčet vlastní cestou?
Tvůj duchovní partner jsi TY.Vyzářený venku.Až oba projdete svými lekcemi,stanete se vnitřně celistvými v Bohu a pak setkáte se i na Zemi a pohlédnete sobě do oči.Potkáte sami
Sebe a s údivem zůstanete stát nad tou Jednoduchostí a dokonalostí Vesmíru.
Budete se divit,jak dlouho a tvrdě jste spali, než jste se probudili do své Úplnosti.
Probouzíme se po střípkách,ale je třeba se probudit ÚPLNĚ.
Zdáme se sami sobě neúplní,pořád se za něčím ženeme a něco nám chybí.V Pravdě je to tak,
Že chybíme sami sobě.Chybíme si ve své roztříštěnosti, a tak si projektujeme svoje touhy a sny do druhých a když nám je nechtějí plnit,vztekáme se,zlobíme se, bolíme.
Ale to je omyl,my sami máme svou vlastní cestu ke svojí Celistvosti.Proto hledejme jen sami sebe.Jiné cesty není.
Až najdeš sám sebe ve své Celistvosti a splyneš s Bohem,pak přijde ten pravý a jediný duchovní partner,jehož sis v dokonalosti Stvoření vyzářil a i on bude Celistvý a úplný.
Nebudete mít potřebu se hádat, obviňovat, soupeřit..naopak se budete podporovat ve své cestě, vnitřní svobodě,společně s láskou budete plnit Bohem svěřené úkoly.
A to je ta pokora, to je ta dokonalost a to je ta čistá duchovní Láska.
To je to, pro co jsme přišli sem na Zemi.

S hlubokou láskou Radka Sofie
23.8.2008
http://zlatesvetlo.bloger.cz

 

Úvod do meditace


Dvacet lidí se rozchází do pole nebo do lesa. Každý si hledá klidné místo. V dálce ještě zní rytmus indiánských bubínků a v hlavě se opakují slova: "Kráčíte cestou učitele. Budete naslouchat a pozorovat to, co je odhalováno." Každý z nich po chvíli usedne, zavře oči a ponoří se hluboko do sebe. Meditace začíná. "Nejprve jsem cítil nepohodlí. Seděl jsem na kameni a nemohl se zklidnit. Vadila mi tráva, brouci, mouchy i praskot větví. Až po deseti minutách se mi podařilo ovládnout rozbouřené smysly natolik, že jsem dokázal vystoupit za svého já a sledovat tok myšlenek, které se mi honily hlavou. Díval jsem se do "tunelu" zapadajícího slunce a vystoupil ze své "aktuální" mysli. Jako by se mé vědomí zdvojilo. Sledoval jsem, co se mi odhaluje ve formě vzpomínek, asociací, vidění. Každý symbol se mi zdál důležitý... A najednou jsem si uvědomil věci, které mi dříve nikdy nedošly. Vnímal jsem kořeny svého rodu a odpovědnost k předkům. Cítil jsem hlubokou a pevnou nit, která mě svazuje s vlastními dětmi. Nic jiného není tak pevné. Jim musím všechno předat," vrací se k hlubokému osobnímu zážitku Martin Nový, který se na podzim zúčastnil kurzu rozvoje osobnosti a poznání sebe sama, jehož součástí byl také nácvik indiánské meditace.

Celý článek...

 

Osmapadesátiletý spisovatel Henri Monfort z francouzského Nantes přijel v listopadu do Česka na pozvání Jaroslava Duška a svými přednáškami vyprodal sály po celé republice. Důvod? Tvrdí o sobě, že žije nezávisle na jídle.
Henri Monfort přijel do Česka na pozvání herce Jaroslava Duška
Zvětšit obrázek

Henri Monfort přijel do Česka na pozvání herce Jaroslava Duška


FOTO: Petr Hloušek, Právo

3.1.2011 11:15
 
Bez jídla člověk přežije nejvýš tři měsíce, bez vody tři týdny. Vy tvrdíte, že nejíte devět let. Jak je to možné?

Aktualizováno ( Úterý, 09 Říjen 2012 13:42 )

Celý článek...

 

Dlouho jsem váhal, jestli tuhle informaci, která mi přišla mailem od důvěryhodného zdroje, mám zveřejnit. Nejsem zastáncem jakýchkoliv drbů, protože jsem přesvědčen, že pravda dřív nebo později vyjde sama najevo a pokud někdo "naletí", má důvod si mnoho věcí uvědomit.
Přesto jsem se rozhodl pro zveřejnění. Z duchovna se v dnešní době stal výhodný obchod a tím pádem se stal lukrativní i pro podvodníky, kterým přináší značné zisky. Vše, co se označí známkou duchovna se dobře prodává, ale nemusí to mít s duchovnem vůbec nic společného. I když...

Text je vložen tak, jak mi přišel.


Kmen mnoha barev

                                   … nebo mnoha dolarů?

 

Kiesha Crowther alias „malá babička“ si získala mnoho pozornosti a tisíce následovníků, třeba milióny dolarů a dokonce i kontraverzi za méně, než dva roky.

Nepravdivě prohlašuje být „šamankou“ z Sioux Salish  kmene.Původní severo-američtí obyvatelé a aktivisté se rozhodli ji konfrontovat a odhalit nepravdivé informace.

Aktualizováno ( Pondělí, 14 Leden 2013 18:11 )

Celý článek...

 

Náhodou, při hledání jedné informace na internetu, jsem se dostal na starší článek Jiřího Nebeského z 12. 6. 2007 „Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky aneb Nesmysl“. Poněkud zcestný výklad toho citátu a následná minidiskuse k tématu, mne inspirovala k tomuto článku.

 S předmětným citátem jsem se prvně setkal ve 2. ročníku na střední škole. Měli jsme na češtinu skvělého pana profesora Kostohryze, který byl již penzista a učil na půl úvazku – nedostatek učitelů byl vždy. Starý pan profesor měl klasické latinské vzdělání, a i když jsme jej měli předepsáno oslovovat soudruhu učiteli, nikdo z nás mu neřekl jinak, než pane profesore. V hodinách literatury pan profesor často, mimo osnovu, zabředl k antice a byly to hodiny nezapomenutelné. Tak nám také jednou zadal písemnou úvahu na téma, co chtěl Hérakleitos říci větou „Nevstoupíš stejnou nohou do stejné řeky.“ Byli jsme budoucí technici (sdělovací a radiotechnická zařízení) tedy žádný humanitní obor, ale přesto většina z nás, podle pana profesora, pochopila citát dobře.

Aktualizováno ( Úterý, 09 Říjen 2012 13:38 )

Celý článek...

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL