86.jpg
Home Alternativa Je čas!

 

Je čas! Je čas sejmou mne z kříže, na který mě přibila církev. Byl jsem Ježíš, člověk, který přišel na Zemi ukotvit Kristovy energie. By jsem zbaven karmy, abych tohle dílo mohl vykonat. Tím, že jsem se rozhodl dobrovolně se nechat ukřižovat, jsem navěky vtiskl Kristovu energii do vědomí Země, ale i do Vašeho vědomí. Kdybych to tak tehdy neprovedl, kdo by si to téměř dva tisíce let pamatoval? Všechno má svůj hluboký význam do budoucnosti a i tenhle čin měl nést své plody až po několika tisíciletích. A ten čas nastal.

Ale teď už je čas si i uvědomit, jakou manipulací a dezinformací procházíte. Proto je čas sundat mě z kříže. Tím, že mě z něj sejmete, sejmete z něj i sebe. Buďte svobodní, máte na to úplně právo. Tohle jsem Vás učil, když jsem byl tady na Zemi, ne k tomu, aby jste cítili pocit viny jak Vám kážou v kostele. Nejste a nikdy jste nebyli zodpovědní za můj osud, jen já sám. Ukázal jsem Vám to, když jsem svůj kříž nesl sám. Vy jste mi mohli jen pomoci, ale jen já ho mohl nést. Byl to můj kříž, ne Váš. Váš pocit viny tedy není na místě, jen využili Vaší neznalosti souvislostí a Vašeho pocitu viny k tomu, aby Vás mohli ovládat a zneužít.

A tak tomu je i u všech lidí. Každý si nese svůj kříž sám a ostatní mu v tom mohou jen pomoci. Nepoložil jsem svůj život proto, abych Vás vykoupil. Přišel jsem Vám ukázat jinou cestu. Cestu beze strachu ze smrti a ze života samotného. Proto nezvedejte oči k nebi. Pomoc na zem sice přichází veliká, ale jste to jen vy sami, kdo si nesete svůj kříž, který jste se rozhodli nést a je na vás, jestli jej chcete odhodit, či se nechat ukřižovat. Nejste zodpovědní za ničí život, jen za ten svůj.

Jistě Vás ani nenapadlo, proč si duchovní říkají pastýři a věřícím se říká ovečky. Pastýř ukazuje ovečkám, kam mají jít, jaká je jeho vůle. A ovečky jdou poslušně tam, kam pastýř chce. Není to však slovo Boží, co pastýř říká, je to jen jeho slovo a slova těch, pro které pracuje. Já říkám buďte svobodní, ale s vědomím, že to co učiníte druhým, činíte i sobě, to znamená že Vaše činy se k Vám jednou navrátí, ať už zlé, či dobré.

Buďte jako děti, ale nebuďte dětmi. Pochopte, že dětství se Vám v tomto životě už nevrátí, je to minulost. Vaše současnost je být dospělým mužem a ženou, ale co bychom měli od dětí převzít, je jejich radost ze života a schopnost objevovat zázraky života. Takže být jako děti, ne být dětmi!

Váš Boží chrám nemá věžičky a nesvolává ovečky zvoněním. Váš chrám je přímo uvnitř Vás. Věřte v něj, je to Vaše Já, Váš stvořitel, co Vás povede v dalším životě a neomylně Vás povede zkušenostmi, které jste si naplánovali prožít. Objevujte zázraky stvoření, Boží dílo je nekonečné a neuvěřitelné. Berte život jako hru, ne jako povinnost. Radujte se. Zkoumejte sama sebe, jak a co v životních situacích cítíte a proč. Nenechte se do ničeho nutit, jen si uvědomte, proč ano a proč ne. Uvědomujte si svá vnitřní omezení, které jste přebrali ze společnosti, z výchovy ve škole, nebo od svých rodičů. Můžete všechno, co chcete. Tvoříte tím svou budoucnost a budoucnost pro své děti, které po nás převezmou svět. Žijte svůj život a ne život někoho jiného. Nedávejte jim svou drahocennou energii, nepomáhejte jim budovat své svatostánky.

Budujte svůj vlastní život, nic okolo Vás není vůbec Vaše, to, co je opravdu Vaše je uvnitř Vás! Je to krása, která se ale zjeví až tehdy, když se osvobodíte.

Proto, když mě, Ježíše uvidíte zakrváceného na kříži, prosím Vás, sundejte mě z něj. Udělejte to nejen pro mě, ale především pro sebe. Vy nejste viníky za to, co se stalo, nemusíte se za to trestat. Jednou pochopíte souvislosti a poznáte, jak je plán Stvořitele velkolepý, dlouhodobý a neomylný. Nemáte vůbec ani ponětí, co všechno obsahuje.

Ale uvědomte si, že i Vy jste částí stvořitele. Pomáháte tvořit tím, jak žijete a myslíte. Záměrem stvořitele nebylo, aby jste trpěli, to je Vaše rozhodnutí.

Nejsem Váš pán, Vy nemáte jiného pána, než jen Vás sama. Jste sami svým pánem. Proto se osvoboďte, aby jste se již dál nemuseli před nikým klanět. Neklaňte se ani přede mnou, nemáte k tomu důvod. Jsem Vám roven, jsem to, co jste Vy. Nikdo není výš či níž, všichni jsme si rovni. Nikdo Vám není nadřazen, to je všechno jen ve vašich hlavách. Byli jste tak vychováni pro lepší manipulaci. Není žádné peklo a jestli je, tvoříte si ho sami tady na Zemi. Neexistuje nic, než jen láska a zkušenost.

Prosím Vás tedy, až mě zase uvidíte, jak jsem na kříži, ať už je to kdekoli, zapalte u mne svíčku a řekněte: "Sundávám Tě z kříže, Ježíši. Tvé místo je jinde, v mém srdci. A jak sundávám z kříže Tebe, sundávám z něj taky sebe. Jsem svobodný ve svém konání a ve svém životě. Zapaluji tuto svíci, abych zažehl plamen za Tvé i mé osvobození. Již je čas. Přidávám tuhle svíci k ostatním, které planou nebo zaplanou na Tvé i mé osvobození, až jednou tyto hořící svíce vytvoří pochodeň, která zažehne plamen svobody a lásky, který bude nejen vidět, ale i cítit v celém Vesmíru."

Děkuji Vám.

Jen svobodný člověk je milující. Udělejte to a poznáte změny ve svých životech a to i v partnerství.

Váš přítel, člověk Ježíš.

AlternativaVs.cz

Aktualizováno ( Sobota, 04 Leden 2014 08:00 )